Zmluvy za rok 2024

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva (dohoda) vo formáte PDF
Environmentálny fond230145 08U01Dodatok č. 2 k zmluve č. 230145 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie06.05.202410.05.202411.05.202498 577 EURDodatok č. 2 (.pdf)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2024/454Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne, realizácia verejnej zelene v obci"11.04.202411.04.202412.04.202442 000 EURZmluva č. 2024/454 (.pdf)
Monika Macháčová-Pozemok v katastrálnom území obce Zemianske Sady10.04.202410.04.202411.04.2024880,80 EURKúpna zmluva - Monika Maháčová (.pdf)
Monika Medvecká-Pozemok v katastrálnom území obce Zemianske Sady10.04.202410.04.202411.04.2024132,10 EURKúpna zmluva - Monika Medvecká (.pdf)
Anita Mihoková-Pozemky v katastrálnom území obce Zemianske Sady10.04.202410.04.202411.04.20245 204,74 EURKúpna zmluva - Anita Mihoková (.pdf)
CS, s.r.o.-Dobudovanie ČOV a kanalizácie28.02.202421.03.202422.03.2024107 997,56 EURDobudovanie ČOV a kanalizácie (.pdf)

Príloha k ZoD - Rozpočet (.pdf)
Environmentálny fond230145 08U01Dodatok č. 1 k zmluve č. 230145 08U01 o poskytnutí podpory z Environmmentálneho fondu formou dotácie29.02.202404.03.202405.03.2024-Dodatok č.1 k zmluve č. 230145 08U01 (.pdf)
Zuzana Opltová-Zmluva o zriadení vecného bremena21.02.202426.02.202427.02.2024-Zmluva o zriadení vecného bremena - Zuzana Opltová (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZM_SEP-IMRK2-2022-005164Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NPF na projekt "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"03.01.202416.01.202417.01.202456 891.17 EURD01_SEP-IMRK2-2022-005164 (.pdf)
ELEKOSZ-O/2024/TZKO/414Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov11.01.202411.01.202412.01.2024-Z-O/2024/TZKO/414 (.pdf)

Zmluvy za rok 2023

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva (dohoda) vo formáte PDF
Commander Services s.r.o.1417/2023Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu - Iveco Daily06.11.202322.12.202323.12.202318,60 EUR mesačneZmluva o monitoringu vozidla (.pdf)

Zmluva o spracovaní osobných údajov (.pdf)
Environmentálny fond230145 08U01Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV14.12.202320.12.202321.12.202398 577 EURZmluva č. 230145 08U01 (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.5509001246Poistenie hnuteľného majetku zberného dvora14.12.202319.12.202320.12.2023178,98 EURPoistenie hnuteľného majetku zberného dvora (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.5509001211Poistenie nehnuteľného majetku zberného dvora14.11.202319.12.202320.12.2023133,30 EURPoistenie nehnuteľného majetku zberného dvora (.pdf)
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu2409318443Poistenie majetku - Bobcat PF104.12.202319.12.202320.12.2023999,60 EURPoistenie majetku - Bobcat PF1 (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.1248160241Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Bobcat PF131.08.202319.12.202320.12.2023540 EURPZP Bobcat PF1 (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.2658063853Havarijné poistenie - GA 174 HA27.11.202319.12.202320.12.2023653 EURHavarijné poistenie IVECO (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.1248173222Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - GA 174 HA03.11.202319.12.202320.12.2023297 EURPZP Iveco (.pdf)
Obec BojničkyDodatok č. 6 k zmluve o spolupráciZabezpečenie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady15.12.202318.12.202319.12.2023325 EURObec Bojničky - Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci (.pdf)
VÚB, a.s.-Zmluva o bežnom účte na dotácie na projekt "Zemianske Sady - Tlaková kanalizcia PRESSKAN + ČOV"05.12.202305.12.202306.12.2023-Zmluva o bežnom účte na dotácie - Presskan (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/010/26Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 10.11.202310.11.202311.11.2023-Dohoda 23/05/010/26 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2021-72/106Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt "Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady"09.11.202309.11.202310.11.2023-Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-P01-SC111-2021-72106 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.3432/2023Zmluva o dodávke elektriny03.11.202303.11.202301.01.2024-Zmluva o dodávke elektriny č. 3432/2023 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.3431/2023Zmluva o dodávke elektriny03.11.202303.11.202301.01.2024-Zmluva o dodávke elektriny č. 3431/2023 (.pdf)
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.23/050Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch"13.10.202313.10.202314.10.20231200 EURZmluva č. 23/050 (.pdf)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2021-72/106/377Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke27.09.202305.10.202306.10.2023 324 694,43 EUROPKZP-PO1-SC111-2021-72/106/377 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/004/19Dodatok č. 2 k zmluve o úvere č. 60/004/19 - Municipálny úver - Univerzál05.10.202305.10.202306.10.2023-Municipálny úver univerzál dodatok č. 2k zmluve oúvere č. 60/004/19 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/013/23Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady05.10.202305.10.202306.10.2023-Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy (A) č. 60/013/23 (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091DAP6-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Zemianske Sady26.09.202326.09.202327.09.202315 600 EURIROP-Z302091DAP6-91-108 (.pdf)
ADM- arch., s.r.o.KD 1Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Kultúrno - spoločenská budova, zvýšenie energetickej účinnosti“19.09.202319.09.202320.09.202325 800 EURZmluva o dielo - projektová dokumentácia Kultúrny dom (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady30.08.202330.08.202331.08.2023-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady (.pdf)
DRON Industries s.r.o. 4075Zmluva o dielo - materiálové zhodnotenie odpadov - katalógové číslo 16 01 03 – opotrebované pneumatiky16.08.202316.08.202317.08.2023-Zmluva o dielo 4075 (.pdf)

Základný cenník platný od 1.1.2022 (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20201278Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať18.07.202327.07.202328.07.2023-RA-SNCA/20201278 (.pdf)
FEREX, s.r.o.3Kúpna zmluva - nákup techniky do zberného dvora - časť 3 Kontajnery19.07.202319.07.202320.07.202311 184 EURKúpna zmluva č. 3 - nákup techniky do zberného dvora - Kontajnery (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady12.07.202313.07.202314.07.2023127 561,48 EURZmluva o dielo (.pdf)
PROCAR, a.s.007-2023Kúpna zmluva - nákup techniky do zberného dvora - časť 1 Vozidlo na drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad13.07.202313.07.202314.07.202347 220 EURKúpna zmluva č. 007-2023 (.pdf)
AGRA, s.r.o.-Kúpna zmluva - nákup techniky do zberného dvora - teleskopický manipulátor07.07.202307.07.202308.07.2023103 068 EURNákup techniky do zberného dvora - Teleskopický manipulátor (.pdf)
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.18VO/03/2023/EL-KSVOPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie25.05.202307.07.202308.07.2023360 EURPríkazná zmluva 18VO/03/2023/EL-KSVO (.pdf)
JUDr. Timea Bodoková-Mandátna zmluva - vymáhanie pohľadávok mandanta07.07.202307.07.202308.07.2023-Mandátna zmluva - Obec Zemianske Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa03.07.202303.07.202304.07.2023-Dohoda 23/05/054/65 (.pdf)
ŠČASNÝ Elektro s.r.o.-Zmluva o dielo - Elektroinštalačné práce v ZŠ s
MŠ v Zemianskych Sadoch – havarijný stav
30.06.202330.06.202301.07.202388 177,87 EURZmluva o dielo - Ščasný Elektro s.r.o (.pdf)

Príloha - rozpočet (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2021-72/106Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady08.06.202315.06.202316.06.2023341 783,61 EURZmluva (.pdf)


Príloha č. 1 - VZP (.pdf)
Príloha č. 2 - Predmet podpory bez č. ú. (.pdf)
Príloha č. 3 - Finančné opravy (.pdf)
Príloha č. 4 - Podrobný rozpočet projektu (.pdf)
KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group441-9016917Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady30.05.202301.06.202302.06.2023204,99Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - 441-9016917
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/9Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/9 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia26.05.202329.05.202330.05.2023-Dodatok č. 1 k dohode č.23/05/054/9 (.pdf)
Prvá Európska Konzultačná, spol. s r.o.23/035Zmluva o poskytnutí služieb - projektový manažment - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady26.05.202329.05.202330.05.20235867,40 EURZmluva 23/035 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o grantovom účte04.05.202309.05.202310.05.2023-Zmluva o grantovom účte - Primabanka (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.78/2023/08421Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - "Zemianske Sady - Cintorínska ulica"27.04.202304.05.202305.05.20237 906,62 EURDodatok č. 1 - Cintorínska ulica (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb05.04.202304.05.202305.05.2023-Primabanka - bankové produkty a služby (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o grantovom účte05.04.202304.05.202305.05.2023-Primabanka - grantový účet (.pdf)
VEROBS, s.r.o.-Zmluva na poskytnutie služby - poradenstvo pri realizácii projektu "Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady"02.05.202302.05.202303.05.20231 500 EURZmluva VEROBS, s.r.o. (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.-Zmluva o dielo - Zemianske Sady - Cintorínska ulica21.04.202321.04.202322.04.202350 309,28 EURZmluva o dielo - Zemianske Sady cintorínska ulica (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/004/19Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/004/19 - navýšenie úveru a aktualizácia úrokovej sadzby21.04.202321.04.202322.04.2023-Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/004/19 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/006/23Zmluva o municipálnom úvere - Eurofonda (A) - "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"21.04.202321.04.202322.04.202364 097,42 EURZmluva o Minicipálnom úvere - Eurofondy Prima Banka (.pdf)
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.23/030Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o dotáciu - "Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske Sady"30.03.202318.04.202319.04.2023360 EURZmluva 23/030 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/6Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/6 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č.1 k dohode č.22/05/010/6 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o grantovom účte - na príjem nenávratných finančných zdrojov05.04.202306.04.202307.04.2023-Zmluva o grantovom účte - Prima banka (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta04/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203003.04.202304.04.202305.04.2023600 EURZmluva o poradenstve a spolupráci č. 04/2023 (.pdf)
TORVO, s.r.o.-Mandátna zmluva - verejné obstarávanie stavebných prác - "Zemianske Sady - Cintorínska ulica"29.03.202329.03.202330.03.2023500 EURMandátna zmluva - "Zemianske Sady - cintorínska ulica" (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
Gemini Group s.r.o.-Zmluva o poskytnutí služby - poradenstvo k projektu "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"09.03.202309.03.202310.03.20232400 EURZmluva o poskytnutí služby - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady
TOPSET Solutions s.r.o.tz2017-04-26vs2Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva07.02.202307.02.202308.02.2023258 EUR ročneDodatok č.1 ku zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"01.02.202302.02.202303.02.2023-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady" (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/9Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov30.01.202330.01.202331.01.2023-Dohoda 23/05/054/9 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 11 k zmluve č. 2/2008 - cenník služieb30.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č.11 k Zmluve č. 2/2008 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/59Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/054/59 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhocnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance"20.01.202320.01.202321.01.2023-Dodatok č. 1 k 22/05/054/59 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 110/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 110/2009 (.pdf)

Zmluvy za rok 2022

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva (dohoda) vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)-Zmluva o prevode výpočtovej techniky12.12.202227.12.202228.12.2022-Zmluva o prevode výpočtovej techniky (.pdf)
ROVAMI zber s.r.o.-Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu13.12.202213.12.202214.12.2022-Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.-Zmluva o dielo - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady06.12.202206.12.202207.12.202278 840.01 €Zmluva o dielo - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZM_SEP_IMRK2-2022-005164Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady29.11.202202.12.202203.12.202264 097,42 €ZM_SEP-IMRK2-2022-005164
Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/6Realizácia činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi10.11.202210.11.202211.11.2022-Dohoda 22/05/010/6 (.pdf)
SOMO Jozef Peťovský-Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi09.11.202210.11.202201.01.202378 € mesačneDodatok č. 1 - SOMO (.pdf)
REGIONPRESS, s.r.o.961220174Zmluva o inzercii - výberové konania na funkcie Kontrolóra obce a Riaditeľa ZŠ s MŠ28.10.202202.11.202203.11.2022142,56€Zmluva o inzercii 961220174 (.pdf)
Citrón s.r.o.-Zmluva o spolupráci - poradenstvo v oblasti energetiky28.10.202228.10.202229.10.2022-Zmluva o spolupráci - Citrón s.r.o. (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď13/2022DV Učebná zmluva č. 13/2022 - Alexandra Súkeníková26.09.202224.10.202225.10.2022-Učebná zmluva 13/2022 - Súkeníková (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď11/DV/2020Dodatok č. 2 k Zmluve č. 11/DV/2020 o duálnom vzdelávaní13.10.202213.10.202214.10.2022-Dodatok č. 2 k Zmluve č. 11-DV-2020 o duálnom vzdelávaní (.pdf)
Klaudia Vinterová-Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 9/202113.10.202213.10.202214.10.2022-Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 09/2021 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia-Zmluva o poskytnutí podpory - Vegetačné prvky04.10.202210.10.202211.10.202211268€Zmluva o poskytnutí podpory - NFP - Zelené obce Slovenska (.pdf)
Štefan Barkoci382/2/2022Nájomná zmluvy - byt č. 382/231.08.202212.10.202213.10.2022150€ mesačneNájomná zmluva - Barkoci Štefan 382/2 (.pdf)
N.M.-Audit, spol. s r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb02.08.202226.09.202227.09.20222040€Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - N.M.-Audit, spol. s .r.o. (.pdf)
David Karvay-Zmluva o účinkovaní - David Band26.08.202205.09.202206.09.20221100€Zmluva o účinkovaní - David Band (.pdf)
VEXSI s.r.o.-Zmluva o sponzorstve - finančný príspevok na organizáciu 15. detskej športovej olympiáda19.08.202219.08.202220.08.2022300€Sponzorstvo - VEXSI s.r.o. (.pdf)
MIKROVRT, spol. s r.o.-Zmluva o sponzorstve - finančný príspevok na organizáciu 15. detskej športovej olympiáda16.08.202219.08.202220.08.202250€Sponzorstvo - MIKROVRT, spol. s r.o. (.pdf)
Slobodné vinárstvo, s.r.o.-Zmluva o sponzorstve - finančný príspevok na organizáciu 15. detskej športovej olympiáda16.08.202219.08.202220.08.2022150€Sponzorstvo - Slobodné vinárstvo, s.r.o. (.pdf)
Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/59Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 330.06.202230.06.202201.07.2022-Dohoda 22/05/054/59 (.pdf)
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.SC220003SKZmluva o poskytovaní servisných služieb - MFP Sharp MS-2614N03.05.202203.05.202204.05.2022Podľa cenníkaZmluva SC220003SK (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/23Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej službe právnickej osobe alebo fyzickej osobe28.03.202229.03.202230.03.2022-Dohoda 22/05/054/23 (.pdf)
Združenie miest a obcí Slovenska-Zmluva o spolupráci - riešenie humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine10.03.202210.03.202211.03.20221000€Zmluva o spolupráci ZMOS - UA (.pdf)
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky-Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.109.03.202209.03.202210.03.2022304,80€Darovacia zmluva - Štatistický úrad (.pdf)
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o.-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie28.02.202228.02.22228.08.20222760 €Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/13Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance"28.02.202201.03.202202.03.2022-Dohoda č. 22/05/054/13 (.pdf)
Národná geograficko informačná, s.r.o.-Zmluva o poskytovaní služieb - štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok18.02.202218.02.202219.02.2022140€ ročneZmluva o poskytovaní služieb - spracovanie údajov z katastra (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 2/2008 - úprava frekvencie zberu kontajnera na papier17.02.202217.02.202218.02.2022-Dodatok č. 10 k zmluve č. 2/2008 (.pdf)
Lindström, s.r.o.-Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží31.01.202201.02.202231.01.2022-Dodatok o servisnom prenájme rohoží (.pdf)
Mesto Sereď01/2022Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí19.01.202219.01.202220.01.2022107,80€ na dieťaZmluva č. 01/2022 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 7 k zmluve č. 110/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 110/2009 (.pdf)

Zmluvy za rok 2021

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-20.12.202120.12.2021Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. 2/2008Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. 2/2008 (.pdf)
Gemini Group s.r.o.-08.12.202108.12.2021Zmluva o poskytnutí služby - získanie grantu na projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zemianske Sady"Zmluva o poskytnutí služby - Gemini Group s.r.o. (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)-02.11.202102.11.2021Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DCOMZmluva o prevode výpočtovej techniky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/2202.11.202102.11.2021Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovDohoda č. 21/05/010/22 (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď11/DV/202028.08.202128.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/DV/2020 od duálnom vzdelávaníDodatok č. 1 k Zmluve č. 11-DV-2020 o duálnom vzdelávaní (.pdf)
MUDr. Michal Hudák, MPH-26.07.202102.08.2021Dodatok k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnostiDodatok k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti (.pdf)
Viliam Sarkózy-15.07.202115.07.2021Kúpno-predajná zmluva - nákladné vozidlo Peugeot PR23DKúpno-predajná zmluva - Peugeot PR23D (.pdf)
ALATERE, s.r.o.GA136/202130.06.202101.07.2021Zber, odvoz, skladovanie BRKO definovaného ako VŽP kategórie 3Zmluva GA136/2021 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/1027.05.202128.05.2021Aplikácia § 10 zákona č. 417/2021 Z . z. o pomoci v hmotnej núdzi - menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť, práce na predchádzanie mimoriadnej situácieDohoda 21/05/010/10 (.pdf)
Igor Hollý-11.05.202111.05.2021Kúpno-predajná zmluva - nákladné motorové vozidlo HyundaiKúpno-predajná zmluva - Hollý (.pdf)
Eva Plačková, Jozefína Chrápeková, Marta Bolečková-10.05.202111.05.2021Nehnuteľnosti v KÚ Zemianske Sady - LV č. 327Notárska zápisnica - kúpna zmluva - LV 327 (.pdf)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-07.04.202108.04.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeDodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - ŠÚSR (.pdf)
T-Team, s.r.o.07/202030.03.202130.03.2021Mandátna zmluva - obstarávanie územoplánovacej dokumentácie - Zmena 02/2020 Územného plánu obce Zemianske SadyMandátna zmluva - T-Team, s.r.o. (.pdf)
Pierott, n.o.616/202117.02.202118.02.2021Darovacia zmluva - peňažný dar 30 Eur na liečebné účelyDarovacia zmluva č. 616/2021 (.pdf)
Natur-Pack, a.s. -17.02.202118.02.2021Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov (.pdf)Dodatok č. 4 - Natur-Pack (.pdf)
ISG | DRS, s.r.o.122912.01.202112.01.2021Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpaduZmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-02.01.202102.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 2/2008Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 2/2008 (.pdf)

 

Zmluvy za rok 2020

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum zverejneniaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
Katarína Uhričová382/4/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 382/4Nájomná zmluva Uhričová Katarína (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Uhričová Katarína (.pdf)
Slávka Sedláčková383/4/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/4Nájomná zmluva Sedláčeková Slávka (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Sedláčeková Slávka (.pdf)
Ernest Pohlodko384/2/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/2Nájomná zmluva Pohlodko Ernest (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Pohlodko Ernest (.pdf)
Filip Majka383/2/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/2Nájomná zmluva Majka Filip (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Majka Filip (.pdf)
Roman Kuzma384/3/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/3Nájomná zmluva Kuzma Roman (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Kuzma Roman (.pdf)
Matej Kuzma383/5/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/5Nájomná zmluva Kuzma Matej (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Kuzma Matej (.pdf)
Slávka Kraváriková383/1/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt 383/1Nájomná zmluva Kraváriková Slávka (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Kraváriková Slávka (.pdf)
Katarína Košťálová383/3/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/3Nájomná zmluva Košťálová Katarína (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Košťálová Katarína (.pdf)
Vojtech Horváth384/4/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/4Nájomná zmluva Horváth Vojtech (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Horváth Vojtech (.pdf)
Miroslav Demeter382/5/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 382/5Nájomná zmluva Demeter Miroslav (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Demeter Miroslav (.pdf)
Maroš Demeter384/1/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/1Nájomná zmluva Demeter Maroš (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Demeter Maroš (.pdf)
Václav Behúl382/1/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 382/1Nájomná zmluva Behúl Václav (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb - Behúl Václav (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyUSVRK-OIP-2020/001620-05821.12.2020Zmluva o spolupráci - zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu v marginalizovaných rómskych komunitách ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. USVRK-OIP-2020-001620-058 (.pdf)
Marián Šupa-11.12.2020Dodatok č. 2 k zmluve č. Z201819150_Z - predmet zmluvy Štiepkovač Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z201819150_Z (.pdf)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-01.12.2020Zmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľovZmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (.pdf)
Majka Vincent-29.11.2020Zmluva o vykonaní služieb - zimná údržba miestnych komunikáciíMajka Vincent - zimná úrdžba miestnych komunikácií (.pdf)
N.M.-Audit, spol. s r. o.-19.10.2020Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2020 a 2021 - NÁVRHZmluva o poskytovaní audítorských služieb - 2020 a 2021 - návrh (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky872/202016.10.2020Poskytnutie dotácie na projekt "Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady"Zmluva č. 872/2020 (.pdf)

Príloha č. 3 k zmluve č. 872/2020 (.pdf)

Rozpočet - Zemianske Sady (.pdf)
MVDr. Karol Kaigl-15.10.2020Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvieratZmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat
Ministerstvo financií Slovenskej republiky-12.10.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19Zmluva o návratnej finančnej výpomoci-MFSR (.pdf)
MAXNETWORK, s.r.o.31/2020ZS08.10.2020Zmluva o dielo - "WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách"Zmluva o dielo č. 31/2020ZS (.pdf)
REGIONPRESS, s.r.o.96120013507.10.2020Zmluva o inzercii v titule Hlohovecko-SereďskoZmluva o inzercii č. 961200135 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia155/POD-202/2029.09.2020Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt Výsadba novej izolačnej zeleneZmluva č. 155/POD-202/20 (.pdf)
JUDr. Timea Bodoková322.09.2020Mandátna zmluva - vymáhanie pohľadávok mandanta a vedenie pohľadávkovej agendy mandantaMandátna zmluva č. 3, Plná moc
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.RC190067SK18.09.2020Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb - Kopírka MX2651Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb - kopírka MX-2651 (.pdf)
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.SC190040SK18.09.2020Zmluva o poskytovaní servisných služieb - kopírka MX2651Zmluva o poskytovaní servisných služieb - kopírka MX-2614N (.pdf)
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Komunál - Servis, s.r.o.
37/09/2020/POI17.09.2020Príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škoduPríkazná zmluva č. 37/09/2020/POI (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď11/DV/202028.08.2020Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou v systéme duálneho vzdelávaniaZmluva č. 11-DV-2020 o duálnom vzdelávaní (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby-17.08.2020Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj-04.08.2020Prevod vlastníckeho práva k pozemkom vymedzeným v zmluveKúpna zmluva - TTSK a obec Zemianske Sady (.pdf)
Ľubomír Jankovič-30.07.2020Kúpno-predajná zmluva na pozemok Parcela registra „C“ číslo. 1226/6 – orná pôda o výmere 654 m2 spoluvlastnícky podiel 6/72 v katastrálnom území Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, zapísanú na LV č. 1062Kúpno-predajná zmluva - Ľubomír Jankovič (.pdf)
Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/036456-04822427.07.2020Dohoda o grante - „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/036456-048224 (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj74-PRcov/OAaVP/4518/202006.07.2020Poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"Zmluva č. 74-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
REGIONPRESS, s.r.o.96120008027.05.2020Zmluva o inzercii v titule Hlohovecko-SereďskoZmluva o inzercii - Hlohovecko-Sereďsko (.pdf)
3W Slovakia, s.r.o.-07.04.2020Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých3W Slovakia, s.r.o. - Dodatok k licenčnej zmluve (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta20/05/054/1626.02.2020Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"Dohoda č. 20/05/054/16 (.pdf)
ISA projekta, s.r.o.20/00910.02.2020Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania - Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske SadyZmluva o poskytnutí služieb č. 20/009 (.pdf)
KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 110/200917.01.2020Preprava a uloženie odpadu - Stanovenie druhov odpadov a cien za ich zneškodnenieDodatok č. 6 k zmluve č.110-2009 o preprave a uložení odpadu (.pdf)
KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 2/200817.01.2020Stanovenie cien za zber a prepravu odpadovDodatok č.6 k zmluve č.2/2008 (.pdf)

 

Zmluvy za rok 2019

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
Patrik Hornáček-18.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena - Patrik Hornáček (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.441 901372804.12.2019Poistenie majetku - Kamerový systém v obci Zemianske SadyNávrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - Kamerový systém v obci Zemianske Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta19/05/52A/4927.11.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda č. 19/05/52A/49 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/054/2330.10.2019Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDOHODA č. 19/05/054/23 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-16.10.2019Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/003/1916.10.2019Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.60/003/19 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/004/1916.10.2019Zmluva o úvere - Municipálny úver - UniverzálZmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál (.pdf)

Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 60/004/19 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936219515.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362195 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936220115.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362201 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936219215.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362192 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936215915.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362159 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936215615.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362156 (.pdf)
JRK Slovensko, s.r.o.-25.09.2019Nákup kompostérov v rámci projektu: "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" Zmluva - JRK Slovensko s.r.o. (.pdf)
Vojtech HorváthDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 384/4/201808.10.2019Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 384/4/2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 384/4/2018 - Horváth Vojtech (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192240824.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922408 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192260724.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922607 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192260824.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922608 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192260924.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922609 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192263124.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922631 (.pdf)
MAXNETWORK, s.r.o.082019/11ZS-ZoTS23.09.2019Zmluva o poskytovaní technickej služby082019/11ZS-ZoTS (.pdf)
Eva Miklovičová382/3/201831.08.2019Nájomná zmluva na byt č. 382/3Nájomná zmluva - Miklovičová Eva 382/3/2018 (.pdf)
Štefan Barkoci382/2/201831.08.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/2Nájomná zmluva - Barkoci Štefan 382/2/2018 (.pdf)
Environmentálny fond134282 08U0109.08.2019Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOVZmluva č. 134282 08U01 - Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra074TT22010509.08.2019Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zemianske SadyZmluva č. 074TT220105 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia157/POD-202/1911.07.2019Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na projekt Regenerácia zelene v obci Zemianske SadyPoložkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 k zmluve č. 157/POD-202/19 (.pdf)

Zmluva č. 157/POD-202/19 (.pdf)
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.05.201903.07.2019Zmluva o dielo - „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia + ČOV“ Dodatok č 1 k zmluve o dielo - PRESSKAN Tlaková kanalizácia + ČOV (.pdf)

Opravený rozpočet 2019 SO-02.2 ČOV II. etapa Biologický reaktor (.xls)

Opravený rozpočet 2019 SO-01 TK 20 k ČŠ (.xls)
N.M.-Audit, spol. s r.o.-17.06.2019Poskytovanie audítorských služiebZmluva - o poskytovaní audítorských služieb (.pdf)
Pierott, n.o.1887/201914.06.2019Darovacia zmluva - príspevok na liečebné účelyDarovacia zmluva č. 1887/2019 (.pdf)
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.-31.05.2019Zmluva o dielo - „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia + ČOV“ Zmluva o dielo - „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia + ČOV“ (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/052A/3128.05.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda č. 19/05/52A/31 (.pdf)
Ľubica Pilová-21.05.2019Kúpno-predajná zmluva - parcela registra C - 113/1 a 113/2Kúpno-predajná zmluva - Pilová Lubica (.pdf)
Soňa Bilová-21.05.2019Kúpno-predajná zmluva - parcela registra C - 113/1 a 113/2Kúpno-predajná zmluva - Bilová Soňa (.pdf)
Slávka Kraváriková383/1/201816.05.2019Nájomná zmluva na byt č. 383/1Nájomná zmluva 383/1/2018 Kraváriková Slávka (.pdf)
Lindström, s.r.o.-26.03.2019Zmluva o prenájme rohoží - Základná školaZmluva o servisnom prenájme rohoží - Základná škola (.pdf)
Lindström, s.r.o.-26.03.2019Zmluva o prenájme rohoží - Obecný úradZmluva o servisnom prenájme rohoží - Obecný úrad (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/52A/1126.02.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda č. 19-05-52A-11
Mesto Sereď79/201929.01.2019Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíZmluva č. 79-2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujm
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/054/129.01.2019Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDOHODA č. 19-05-054-1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/52A/129.01.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 19-05-52A-1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/50J/129.01.2019Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti DOHODA č. 19-05-50J-1
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 2/200822.01.2019Zmena znenia prílohy zmluvy o dieloDodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 2-2008
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode 18/05/52A/4718.01.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDodatok č. 1 kdohode číslo 18-05-52A-47
NATUR-PACK, a.s.-11.01.2019Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovDODATOK č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladan
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 110/200901.01.2019Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenieDodatok č.5 k zmluve č. 110-2009 o preprave a uložení odpadu na skládke

 

Zmluvy za rok 2018

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/4828.11.2018Zmluva o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18-05-52A-48 - o podmienkach vykonávania AČ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/4727.11.2018Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18-05-52A-47 - o zabezpečení podmienok vykonávania AČ PO
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky1087/201820.11.2018Poskytnutie dotácie - rekonštrukcia telocvičneZmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018-rekonštrukcia telocvičn
TOPSET Solutions s.r.o.-05.11.2018Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovZmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
N.M.-Audit, spol. s r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služiebZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb
Europe Media House s.r.o.Z201838751_Z19.09.2018Kúpna zmluva - záhradné kompostéryKúpna zmluva č. Z201838751_Z
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o.-10.09.2018Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácieZmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie (.pdf)
CESTY NITRA, a.s.-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 29/2016/08421/M/RDodatok č.1 k zmluve o dielo č. 29-2016 a Zdvôvodnenie menej p
Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.-16.08.2018Zmluva o dielo - rekonštrukcia dvora ZŠ v Zemianskych SadochZmluva o dielo-Rekonštrukcia dvora ZŠ
VÚB, a.s.-Dodatok č. 1 k zmluve č. 597/2018UZ Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.597-2018-UZ
Environmentálny fond128626 08U1Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Tlaková kanalizáciaZmluva č. 128626 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho
Trnavský samosprávny kraj165-3-ŠP/2018Poskytnutie účelovej dotácie - výmena ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku v Zemianskych SadochZmluva č. 165-3-ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/052A/38Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18 05 052A 38
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/052A/28Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18-05-052A-28
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.3/100010477705.06.2018Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZmluva č.3-1000104777
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.3/1000104782Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZmluva č. 3-1000104782

Príloha k zmluve č. 3-1000104782
VÚB, a.s.958/2018/D25.06.2018*Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.958-2018-D
VÚB, a.s.597/2018UZ25.06.2018*Zmluva o termínovanom úvereZmluva o termínovanom úvere. č.597-2018-UZpdf
VÚB, a.s.954/2018/D14.06.2018Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenkeDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
VÚB, a.s.581/2018/UZ14.06.2018Zmluva o termínovanom úvereZmluva o termínovanom úvere
Asseco Solutions, a.s.-25.05.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajovZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Maroš Závodský-21.05.2018Kúpno predajná zmluva - samochodná kosačka Stiga PRO 18Kúpno- predajná zmluva-samochodná kosačka
Marek Bennár-11.05.2018Zmluva o účinkovaní na podujatiach Deň matiek a Oslavy MDDZmluva o účinkovaní
VIKINGS s.r.o.-07.05.2018Mandátna zmluva na výkon technického dozoru - Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske SadyMANDÁTNA ZMLUVA-technický dozor objednávateľa
Marián ŠupaZ201819150_Z02.05.2018ŠtiepkovačDodatok c. 1_stiepkovac._nepodp
Marius Pedersen, a.s.07/2018/Mik/ŠZ02.05.2018Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomZMLUVA č. 07-2018-Mik-ŠZ o nakladaní s komunálnym odpadom
FEREX, s.r.o.Z201818357_Z26.04.2018Dodatok č. 1 k zmluve Z201818357_Z - vaňové kontajneryDodatok c. 1_kon_nepodp
CESTY NITRA, a.s.18/2018/0842123.04.2018Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnej komunikácie, Horná ulica, Zemianske SadyZmluva o dielo č.18-2018-08421
ISA projekta, s.r.o.18/01317.04.2018Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske SadyZMLUVA O DIELO na zhotovenie projektu č. zmluvy 18-013
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130036Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske SadyZmluva o poskytnutí NFP č. 072TT130036 (1)

Zmluva o poskytnutí NFP č. 072TT130036 (2)
Slovenská republika - Okresný úrad Trnava008750/2018Odovzdanie majetku štátu obci Zemianske SadyDohoda č. 008750-2018 odovzdania majetku štátu obci Zemianske S
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 4 k zmluve č. 2/200801.02.2018*Stanovenie ceny za zber separovaných zložiek odpaduDodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2-2018
NATUR-PACK, a.s.-06.03.2018*Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovDODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani
obstaraj.to, s.r.o.-21.02.2018Poskytnutie poradenstva vo verejnom obstarávaníZmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní
Vojtech Horváth384/4/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/4Nájomná zmluva č. 384-4
Roman Kuzma384/3/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/3Nájomná zmluva č. 384-3
Ernest Pohlodko384/2/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/2Nájomná zmluva č. 384-2
Maroš Demeter384/1/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/1Nájomná zmluva č. 384-1
Matej Kuzma383/5/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/5Nájomná zmluva č. 383-5
Slávka Sedláčeková383/4/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/4Nájomná zmluva č. 383-4
Katarína Košťálová383/3/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt 383/3Nájomná zmluva č. 383-3
Filip Majka383/2/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/2Nájomná zmluva č. 383-2
Pavol Kravárik383/1/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/1Nájomná zmluva č. 383-1
Miroslav Demeter382/5/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/5Nájomná zmluva č. 382-5
Katarína Uhričová382/4/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt 382/4Nájomná zmluva č. 382-4
Lucia Baničová382/3/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/3Nájomná zmluva č. 382-3
Rudolf Toráč382/2/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/2Nájomná zmluva č. 382-2
Václav Behúl382/1/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/1Nájomná zmluva č. 382-1
ZSE Energia, a.s.940886988101.01.2018*Zmluva o združenej dodávke elektriny - kamera pri č.d. 258ZSE-Zmluva o združenej dodávke elektriny-kamera pri čísle 258
ZSE Energia, a.s.940886910601.01.2018*Zmluva o združenej dodávke elektriny - kamera pri č.d. 27ZSE -Zmluva o združenej dodávke elektriny-kamera pri čísle 27
Exprestech, s.r.o.-01.01.2018Prenájom časti budovy za účelom umiestnenia telekomunikačných zariadeníZmluva o prenájme časti budovy za účelom umiestnenia telekomuni

 

Zmluvy za rok 2017

ZSE – Dodatok Ponuka E.Benefit

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o dielo

Mandátna zmluva-výstavba chodníka na hlavnej ulici v obci Zemi

ZMLUVA č. 3-1000092613-dodávka vody z verejného vodovodu

Záložná zmluva č. 0006-PRB 2017 Z – 14 b.j.-Kráčiny

ZMLUVA o inzercii

ZMLUVA O DIELO-Výstavba chodníka na hlavnej ulici -2.etapa

Kúpna zmluva č. Z201736401-Z-Záhradné kompostery

Nájomná zmluva č. 2017-0065-o nájme poľnohospodárskej pôdy

DOHODA č. 21a-§ 52a-2017

ZMLUVA O DIELO -Oporný múr s plechovým ohradením pri MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

Zmluva o účinkovaní

DOHODA č. 9-2017 § 54 (50+)

Záložná zmluva č. 200 – 226 – -2017

KÚPNA ZMLUVA č. 001 – 2017 – Zmluva o budúcej zmluve

ZMLUVA č. 0007-PRB 2017 obstaranie technickej vybavenosti

ZMLUVA č. 0006-PRB 2017 – obstaranie nájomných bytov

Zmluva o úvere č. 200-226-2017 POo

Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000-968

Kúpna zmluva – Obec Zemianske Sady a Ján Kurbel

Kúpna zmluva – Obec Zemianske Sady a Patrik Hornáček

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve č.001-2017, uzatvorenej dňa 31.01

Nájomná zmluva č.384-4
Nájomná zmluva č.384-3
Nájomná zmluva č.384-2
Nájomná zmluva č.384-1
Nájomná zmluva č.383-5
Nájomná zmluva č.383-4
Nájomná zmluva č.383-3
Nájomná zmluva č.383-2
Nájomná zmluva č.383-1
Nájomná zmluva č.382-5
Nájomná zmluva č.382-4
Nájomná zmluva č.382-3
Nájomná zmluva č.382-2
Nájomná zmluva č. 382-1
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU Č. 01-2017
Zmluva č.384-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-1 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-5 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-1 o finančnom vysporiadaní v súvislasti s nájmom o
Zmluva č.382-5 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-1 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
DOHODA č.1 2017 §54-CzKN
KZ 14 bj building – obec 2017
Dodatok ku kúpnej zmluve – kúpa pozemkov
Kúpna zmluva – kúpa pozemkov
Zmluva o inzercii – kópia

Zmluvy za rok 2016

zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu
Dohoda-č- 33-2016-§54-ŠnZ
Darovacia-zmluva-komplex-odpadova-spolocnost
dohoda-c-16-05-010-12-pomoc-v-hmotnej-nudzi
Zmluva-o-inzercii
Dodatok č.-1. k zmluve o pripojení DCOM
Dohoda-c-24-2016-%c2%a754-snz
Zmluva o sprostredkovaní výkonu exekúcie
Zmluva o dielo č. 29 2016 08421 M R  „Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci“
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Dohoda č. 16 2016 §54-ŠnZ vytvorenie 2 pracovných miest
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z
Zmluva o inzercii
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16-008
Zmluva o poskytnutí služieb č.16-011

Zmluva o nájme kopírovacieho stroja

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č.01 2016 – dátum uzatvorenia: 23.03.2016, dátum zverejnenia: 23.03.2016
Dohoda č.28a §52a 2016 – aktivačná činnosť
Dohoda č.6 2016 §54-ŠnZ – aktivačná činnosť
Zmluva o používaní SW č. 2000 968
DOHODA č. 19a §52a 2016 – aktivačná činnosť

ZMLUVA O DIELO Na služby externého manažmentu Číslo zmluvy 16 008

Zmluva o dielo, číslo zm.16 007

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

Dohoda č 4a aktivačná činnosť

Dohoda č.3a aktivačná činnosť
Zmluva o dielo č. 062016

Zmluva o dielo navypracovanie projektovej dokumentácie č.01 2016

Zmluvy za rok 2015

Zmluva o dielo na služby externého manažmentu č.Zmluva odielo 15/193

Zmluva o dielo – vypracovanie PD na miestne komunikácie

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne MŠ 2. etapa

zmluva_o_dodávke_elektriny

Dodatok č.1 k dohode č.33a/§52a/2015

Dohoda č.68a/§52a/2015

Zmluva o účinkovaní

Dohoda č. 59a/§52a/2015

Dohoda č.17/§50j/NS/2015

20.8.2015 Zmluva č. 41/TT/2015 dotácia prevencia kriminality  Zmluva dotácia – prevencia kriminality

30.7.2015 Zmluva č. 177/POD-ZD2-11/15 Detský raj Scan

29.7.2015 – Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou V.V. Building s.r.o. (.pdf)

10.7.2015 Zmluva o dielo (.jpg)

28.5.2015 Dodatok k dohode c13a-par52a-2015 (.pdf)

26.5.2015 Zmluva na prípravu a realizáciu prác, Bako (.doc)

28.4.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu pracovných miest (.pdf)

27.4. 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (.pdf)

24.4.2015 Dohoda o vykonavaní aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 861 KB)

23.4.2015 Zmluva o dielo 15-036 (.pdf, súbor, 2,03 MB)

23.2.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 433 KB)

2.1.2015 Zmluva o dielo Maxnetwork – dodatok (.jpg, súbor, 34 KB)

Zmluvy za rok 2014

19.12.2014 zmluva o vykonaní prác SOMO (.pdf, súbor, 161 KB)

5.12.2014 Zmluva o dielo Maxnetwork (.pdf, súbor, 200 KB)

4.12.2014 Zmluva č.19/§ 50j/NS/2014 (.pdf, súbor, 225 KB)

4.12.2014 Zmluva č.06/TT/2014 (.pdf, súbor, 551 KB)

2.12.2014 Zmluva o dielo V-TERM s.r.o. (.doc, súbor, 12 KB)

20.10.2014 Dohoda č. 1 k Zmluve č. 60/POD3-11/14 (.pdf, súbor, 111 KB)

23.09.2014 Dohoda o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti (.pdf, súbor, 333 KB)

23.09.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 480 KB)

2.9.2014 Zmluva o dielo územný plán obce – Zemianske Sady (.pdf, súbor, 273 KB)

26.08.2015 Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu (.pdf, súbor, 247 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.25a/§52a/2014/ŠR (.pdf, súbor, 206 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.30a/§52a/2014/ŠR (.pdf, súbor, 204 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.34a/§52a/2014 /ŠR (.pdf, súbor, 204 KB)

10.8.2014 Príkazná zmluva č.Pl/2014/Pl. (.pdf, súbor, 233 KB)

10.8.2014 Príkazná zmluva č.Pl/2014/PL. (.pdf, súbor, 237 KB)

17.07.2014 Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu (.pdf, súbor, 1.14 MB)

22.05.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 846 KB)

16.05.2014 Zmluva Roman Bako obnova tribúny v amfiteátri (.pdf, súbor, 173 KB)

15.05.2014 Zmluva Milan Ďurina obnova tribúny v amfiteátri (.pdf, súbor, 166 KB)

22.04.2014 Dohoda č.30a §52a 2014 ŠR (.pdf, súbor, 842 KB)

25.03.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 837 KB)

03.03.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (.pdf, súbor, 685 KB)

28.02.2014 Zmluva o poskytovaní Služieb – ALATERE (.pdf, súbor, 251 KB)

05.02.2014 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere (.pdf, súbor, 144 KB)

05.02.20143 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere (.pdf, súbor, 115 KB)

01.02.2014 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery (.pdf, súbor, 1.11 MB)

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2014 si možno vyžiadať na obecnom úrade