Zmluvy za rok 2023

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva (dohoda) vo formáte PDF
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/010/26Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 10.11.202310.11.202311.11.2023-Dohoda 23/05/010/26 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2021-72/106Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt "Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady"09.11.202309.11.202310.11.2023-Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-P01-SC111-2021-72106 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.3432/2023Zmluva o dodávke elektriny03.11.202303.11.202301.01.2024-Zmluva o dodávke elektriny č. 3432/2023 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.3431/2023Zmluva o dodávke elektriny03.11.202303.11.202301.01.2024-Zmluva o dodávke elektriny č. 3431/2023 (.pdf)
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.23/050Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch"13.10.202313.10.202314.10.20231200 EURZmluva č. 23/050 (.pdf)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2021-72/106/377Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke27.09.202305.10.202306.10.2023 324 694,43 EUROPKZP-PO1-SC111-2021-72/106/377 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/004/19Dodatok č. 2 k zmluve o úvere č. 60/004/19 - Municipálny úver - Univerzál05.10.202305.10.202306.10.2023-Municipálny úver univerzál dodatok č. 2k zmluve oúvere č. 60/004/19 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/013/23Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady05.10.202305.10.202306.10.2023-Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy (A) č. 60/013/23 (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091DAP6-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Zemianske Sady26.09.202326.09.202327.09.202315 600 EURIROP-Z302091DAP6-91-108 (.pdf)
ADM- arch., s.r.o.KD 1Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Kultúrno - spoločenská budova, zvýšenie energetickej účinnosti“19.09.202319.09.202320.09.202325 800 EURZmluva o dielo - projektová dokumentácia Kultúrny dom (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady30.08.202330.08.202331.08.2023-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady (.pdf)
DRON Industries s.r.o. 4075Zmluva o dielo - materiálové zhodnotenie odpadov - katalógové číslo 16 01 03 – opotrebované pneumatiky16.08.202316.08.202317.08.2023-Zmluva o dielo 4075 (.pdf)

Základný cenník platný od 1.1.2022 (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20201278Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať18.07.202327.07.202328.07.2023-RA-SNCA/20201278 (.pdf)
FEREX, s.r.o.3Kúpna zmluva - nákup techniky do zberného dvora - časť 3 Kontajnery19.07.202319.07.202320.07.202311 184 EURKúpna zmluva č. 3 - nákup techniky do zberného dvora - Kontajnery (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady12.07.202313.07.202314.07.2023127 561,48 EURZmluva o dielo (.pdf)
PROCAR, a.s.007-2023Kúpna zmluva - nákup techniky do zberného dvora - časť 1 Vozidlo na drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad13.07.202313.07.202314.07.202347 220 EURKúpna zmluva č. 007-2023 (.pdf)
AGRA, s.r.o.-Kúpna zmluva - nákup techniky do zberného dvora - teleskopický manipulátor07.07.202307.07.202308.07.2023103 068 EURNákup techniky do zberného dvora - Teleskopický manipulátor (.pdf)
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.18VO/03/2023/EL-KSVOPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie25.05.202307.07.202308.07.2023360 EURPríkazná zmluva 18VO/03/2023/EL-KSVO (.pdf)
JUDr. Timea Bodoková-Mandátna zmluva - vymáhanie pohľadávok mandanta07.07.202307.07.202308.07.2023-Mandátna zmluva - Obec Zemianske Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa03.07.202303.07.202304.07.2023-Dohoda 23/05/054/65 (.pdf)
ŠČASNÝ Elektro s.r.o.-Zmluva o dielo - Elektroinštalačné práce v ZŠ s
MŠ v Zemianskych Sadoch – havarijný stav
30.06.202330.06.202301.07.202388 177,87 EURZmluva o dielo - Ščasný Elektro s.r.o (.pdf)

Príloha - rozpočet (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2021-72/106Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady08.06.202315.06.202316.06.2023341 783,61 EURZmluva (.pdf)


Príloha č. 1 - VZP (.pdf)
Príloha č. 2 - Predmet podpory bez č. ú. (.pdf)
Príloha č. 3 - Finančné opravy (.pdf)
Príloha č. 4 - Podrobný rozpočet projektu (.pdf)
KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group441-9016917Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady30.05.202301.06.202302.06.2023204,99Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - 441-9016917
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/9Dodatok č. 1 k dohode č. 23/05/054/9 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia26.05.202329.05.202330.05.2023-Dodatok č. 1 k dohode č.23/05/054/9 (.pdf)
Prvá Európska Konzultačná, spol. s r.o.23/035Zmluva o poskytnutí služieb - projektový manažment - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady26.05.202329.05.202330.05.20235867,40 EURZmluva 23/035 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o grantovom účte04.05.202309.05.202310.05.2023-Zmluva o grantovom účte - Primabanka (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.78/2023/08421Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - "Zemianske Sady - Cintorínska ulica"27.04.202304.05.202305.05.20237 906,62 EURDodatok č. 1 - Cintorínska ulica (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb05.04.202304.05.202305.05.2023-Primabanka - bankové produkty a služby (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o grantovom účte05.04.202304.05.202305.05.2023-Primabanka - grantový účet (.pdf)
VEROBS, s.r.o.-Zmluva na poskytnutie služby - poradenstvo pri realizácii projektu "Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady"02.05.202302.05.202303.05.20231 500 EURZmluva VEROBS, s.r.o. (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.-Zmluva o dielo - Zemianske Sady - Cintorínska ulica21.04.202321.04.202322.04.202350 309,28 EURZmluva o dielo - Zemianske Sady cintorínska ulica (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/004/19Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/004/19 - navýšenie úveru a aktualizácia úrokovej sadzby21.04.202321.04.202322.04.2023-Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/004/19 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/006/23Zmluva o municipálnom úvere - Eurofonda (A) - "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"21.04.202321.04.202322.04.202364 097,42 EURZmluva o Minicipálnom úvere - Eurofondy Prima Banka (.pdf)
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.23/030Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o dotáciu - "Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske Sady"30.03.202318.04.202319.04.2023360 EURZmluva 23/030 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/6Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/6 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č.1 k dohode č.22/05/010/6 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o grantovom účte - na príjem nenávratných finančných zdrojov05.04.202306.04.202307.04.2023-Zmluva o grantovom účte - Prima banka (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta04/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203003.04.202304.04.202305.04.2023600 EURZmluva o poradenstve a spolupráci č. 04/2023 (.pdf)
TORVO, s.r.o.-Mandátna zmluva - verejné obstarávanie stavebných prác - "Zemianske Sady - Cintorínska ulica"29.03.202329.03.202330.03.2023500 EURMandátna zmluva - "Zemianske Sady - cintorínska ulica" (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
Gemini Group s.r.o.-Zmluva o poskytnutí služby - poradenstvo k projektu "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"09.03.202309.03.202310.03.20232400 EURZmluva o poskytnutí služby - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady
TOPSET Solutions s.r.o.tz2017-04-26vs2Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva07.02.202307.02.202308.02.2023258 EUR ročneDodatok č.1 ku zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"01.02.202302.02.202303.02.2023-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady" (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/9Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov30.01.202330.01.202331.01.2023-Dohoda 23/05/054/9 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 11 k zmluve č. 2/2008 - cenník služieb30.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č.11 k Zmluve č. 2/2008 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/59Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/054/59 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhocnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance"20.01.202320.01.202321.01.2023-Dodatok č. 1 k 22/05/054/59 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 110/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 110/2009 (.pdf)

Zmluvy za rok 2022

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva (dohoda) vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)-Zmluva o prevode výpočtovej techniky12.12.202227.12.202228.12.2022-Zmluva o prevode výpočtovej techniky (.pdf)
ROVAMI zber s.r.o.-Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu13.12.202213.12.202214.12.2022-Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu (.pdf)
COLAS Slovakia, a.s.-Zmluva o dielo - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady06.12.202206.12.202207.12.202278 840.01 €Zmluva o dielo - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZM_SEP_IMRK2-2022-005164Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady29.11.202202.12.202203.12.202264 097,42 €ZM_SEP-IMRK2-2022-005164
Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/6Realizácia činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi10.11.202210.11.202211.11.2022-Dohoda 22/05/010/6 (.pdf)
SOMO Jozef Peťovský-Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi09.11.202210.11.202201.01.202378 € mesačneDodatok č. 1 - SOMO (.pdf)
REGIONPRESS, s.r.o.961220174Zmluva o inzercii - výberové konania na funkcie Kontrolóra obce a Riaditeľa ZŠ s MŠ28.10.202202.11.202203.11.2022142,56€Zmluva o inzercii 961220174 (.pdf)
Citrón s.r.o.-Zmluva o spolupráci - poradenstvo v oblasti energetiky28.10.202228.10.202229.10.2022-Zmluva o spolupráci - Citrón s.r.o. (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď13/2022DV Učebná zmluva č. 13/2022 - Alexandra Súkeníková26.09.202224.10.202225.10.2022-Učebná zmluva 13/2022 - Súkeníková (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď11/DV/2020Dodatok č. 2 k Zmluve č. 11/DV/2020 o duálnom vzdelávaní13.10.202213.10.202214.10.2022-Dodatok č. 2 k Zmluve č. 11-DV-2020 o duálnom vzdelávaní (.pdf)
Klaudia Vinterová-Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 9/202113.10.202213.10.202214.10.2022-Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 09/2021 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia-Zmluva o poskytnutí podpory - Vegetačné prvky04.10.202210.10.202211.10.202211268€Zmluva o poskytnutí podpory - NFP - Zelené obce Slovenska (.pdf)
Štefan Barkoci382/2/2022Nájomná zmluvy - byt č. 382/231.08.202212.10.202213.10.2022150€ mesačneNájomná zmluva - Barkoci Štefan 382/2 (.pdf)
N.M.-Audit, spol. s r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb02.08.202226.09.202227.09.20222040€Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - N.M.-Audit, spol. s .r.o. (.pdf)
David Karvay-Zmluva o účinkovaní - David Band26.08.202205.09.202206.09.20221100€Zmluva o účinkovaní - David Band (.pdf)
VEXSI s.r.o.-Zmluva o sponzorstve - finančný príspevok na organizáciu 15. detskej športovej olympiáda19.08.202219.08.202220.08.2022300€Sponzorstvo - VEXSI s.r.o. (.pdf)
MIKROVRT, spol. s r.o.-Zmluva o sponzorstve - finančný príspevok na organizáciu 15. detskej športovej olympiáda16.08.202219.08.202220.08.202250€Sponzorstvo - MIKROVRT, spol. s r.o. (.pdf)
Slobodné vinárstvo, s.r.o.-Zmluva o sponzorstve - finančný príspevok na organizáciu 15. detskej športovej olympiáda16.08.202219.08.202220.08.2022150€Sponzorstvo - Slobodné vinárstvo, s.r.o. (.pdf)
Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/59Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 330.06.202230.06.202201.07.2022-Dohoda 22/05/054/59 (.pdf)
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.SC220003SKZmluva o poskytovaní servisných služieb - MFP Sharp MS-2614N03.05.202203.05.202204.05.2022Podľa cenníkaZmluva SC220003SK (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/23Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej službe právnickej osobe alebo fyzickej osobe28.03.202229.03.202230.03.2022-Dohoda 22/05/054/23 (.pdf)
Združenie miest a obcí Slovenska-Zmluva o spolupráci - riešenie humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine10.03.202210.03.202211.03.20221000€Zmluva o spolupráci ZMOS - UA (.pdf)
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky-Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.109.03.202209.03.202210.03.2022304,80€Darovacia zmluva - Štatistický úrad (.pdf)
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o.-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie28.02.202228.02.22228.08.20222760 €Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/13Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance"28.02.202201.03.202202.03.2022-Dohoda č. 22/05/054/13 (.pdf)
Národná geograficko informačná, s.r.o.-Zmluva o poskytovaní služieb - štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok18.02.202218.02.202219.02.2022140€ ročneZmluva o poskytovaní služieb - spracovanie údajov z katastra (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 2/2008 - úprava frekvencie zberu kontajnera na papier17.02.202217.02.202218.02.2022-Dodatok č. 10 k zmluve č. 2/2008 (.pdf)
Lindström, s.r.o.-Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží31.01.202201.02.202231.01.2022-Dodatok o servisnom prenájme rohoží (.pdf)
Mesto Sereď01/2022Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí19.01.202219.01.202220.01.2022107,80€ na dieťaZmluva č. 01/2022 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 7 k zmluve č. 110/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 110/2009 (.pdf)

Zmluvy za rok 2021

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-20.12.202120.12.2021Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. 2/2008Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. 2/2008 (.pdf)
Gemini Group s.r.o.-08.12.202108.12.2021Zmluva o poskytnutí služby - získanie grantu na projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zemianske Sady"Zmluva o poskytnutí služby - Gemini Group s.r.o. (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)-02.11.202102.11.2021Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DCOMZmluva o prevode výpočtovej techniky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/2202.11.202102.11.2021Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovDohoda č. 21/05/010/22 (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď11/DV/202028.08.202128.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/DV/2020 od duálnom vzdelávaníDodatok č. 1 k Zmluve č. 11-DV-2020 o duálnom vzdelávaní (.pdf)
MUDr. Michal Hudák, MPH-26.07.202102.08.2021Dodatok k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnostiDodatok k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti (.pdf)
Viliam Sarkózy-15.07.202115.07.2021Kúpno-predajná zmluva - nákladné vozidlo Peugeot PR23DKúpno-predajná zmluva - Peugeot PR23D (.pdf)
ALATERE, s.r.o.GA136/202130.06.202101.07.2021Zber, odvoz, skladovanie BRKO definovaného ako VŽP kategórie 3Zmluva GA136/2021 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/1027.05.202128.05.2021Aplikácia § 10 zákona č. 417/2021 Z . z. o pomoci v hmotnej núdzi - menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť, práce na predchádzanie mimoriadnej situácieDohoda 21/05/010/10 (.pdf)
Igor Hollý-11.05.202111.05.2021Kúpno-predajná zmluva - nákladné motorové vozidlo HyundaiKúpno-predajná zmluva - Hollý (.pdf)
Eva Plačková, Jozefína Chrápeková, Marta Bolečková-10.05.202111.05.2021Nehnuteľnosti v KÚ Zemianske Sady - LV č. 327Notárska zápisnica - kúpna zmluva - LV 327 (.pdf)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-07.04.202108.04.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeDodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - ŠÚSR (.pdf)
T-Team, s.r.o.07/202030.03.202130.03.2021Mandátna zmluva - obstarávanie územoplánovacej dokumentácie - Zmena 02/2020 Územného plánu obce Zemianske SadyMandátna zmluva - T-Team, s.r.o. (.pdf)
Pierott, n.o.616/202117.02.202118.02.2021Darovacia zmluva - peňažný dar 30 Eur na liečebné účelyDarovacia zmluva č. 616/2021 (.pdf)
Natur-Pack, a.s. -17.02.202118.02.2021Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov (.pdf)Dodatok č. 4 - Natur-Pack (.pdf)
ISG | DRS, s.r.o.122912.01.202112.01.2021Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpaduZmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-02.01.202102.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 2/2008Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 2/2008 (.pdf)

 

Zmluvy za rok 2020

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum zverejneniaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
Katarína Uhričová382/4/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 382/4Nájomná zmluva Uhričová Katarína (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Uhričová Katarína (.pdf)
Slávka Sedláčková383/4/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/4Nájomná zmluva Sedláčeková Slávka (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Sedláčeková Slávka (.pdf)
Ernest Pohlodko384/2/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/2Nájomná zmluva Pohlodko Ernest (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Pohlodko Ernest (.pdf)
Filip Majka383/2/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/2Nájomná zmluva Majka Filip (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Majka Filip (.pdf)
Roman Kuzma384/3/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/3Nájomná zmluva Kuzma Roman (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Kuzma Roman (.pdf)
Matej Kuzma383/5/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/5Nájomná zmluva Kuzma Matej (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Kuzma Matej (.pdf)
Slávka Kraváriková383/1/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt 383/1Nájomná zmluva Kraváriková Slávka (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Kraváriková Slávka (.pdf)
Katarína Košťálová383/3/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 383/3Nájomná zmluva Košťálová Katarína (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Košťálová Katarína (.pdf)
Vojtech Horváth384/4/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/4Nájomná zmluva Horváth Vojtech (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Horváth Vojtech (.pdf)
Miroslav Demeter382/5/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 382/5Nájomná zmluva Demeter Miroslav (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Demeter Miroslav (.pdf)
Maroš Demeter384/1/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 384/1Nájomná zmluva Demeter Maroš (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb Demeter Maroš (.pdf)
Václav Behúl382/1/202131.12.2020Nájomná zmluva na byt č. 382/1Nájomná zmluva Behúl Václav (.pdf)

Evidenčný list nájomného bytu so zoznamom osôb - Behúl Václav (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyUSVRK-OIP-2020/001620-05821.12.2020Zmluva o spolupráci - zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu v marginalizovaných rómskych komunitách ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. USVRK-OIP-2020-001620-058 (.pdf)
Marián Šupa-11.12.2020Dodatok č. 2 k zmluve č. Z201819150_Z - predmet zmluvy Štiepkovač Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z201819150_Z (.pdf)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-01.12.2020Zmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľovZmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (.pdf)
Majka Vincent-29.11.2020Zmluva o vykonaní služieb - zimná údržba miestnych komunikáciíMajka Vincent - zimná úrdžba miestnych komunikácií (.pdf)
N.M.-Audit, spol. s r. o.-19.10.2020Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2020 a 2021 - NÁVRHZmluva o poskytovaní audítorských služieb - 2020 a 2021 - návrh (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky872/202016.10.2020Poskytnutie dotácie na projekt "Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady"Zmluva č. 872/2020 (.pdf)

Príloha č. 3 k zmluve č. 872/2020 (.pdf)

Rozpočet - Zemianske Sady (.pdf)
MVDr. Karol Kaigl-15.10.2020Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvieratZmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat
Ministerstvo financií Slovenskej republiky-12.10.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19Zmluva o návratnej finančnej výpomoci-MFSR (.pdf)
MAXNETWORK, s.r.o.31/2020ZS08.10.2020Zmluva o dielo - "WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách"Zmluva o dielo č. 31/2020ZS (.pdf)
REGIONPRESS, s.r.o.96120013507.10.2020Zmluva o inzercii v titule Hlohovecko-SereďskoZmluva o inzercii č. 961200135 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia155/POD-202/2029.09.2020Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt Výsadba novej izolačnej zeleneZmluva č. 155/POD-202/20 (.pdf)
JUDr. Timea Bodoková322.09.2020Mandátna zmluva - vymáhanie pohľadávok mandanta a vedenie pohľadávkovej agendy mandantaMandátna zmluva č. 3, Plná moc
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.RC190067SK18.09.2020Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb - Kopírka MX2651Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb - kopírka MX-2651 (.pdf)
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.SC190040SK18.09.2020Zmluva o poskytovaní servisných služieb - kopírka MX2651Zmluva o poskytovaní servisných služieb - kopírka MX-2614N (.pdf)
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Komunál - Servis, s.r.o.
37/09/2020/POI17.09.2020Príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škoduPríkazná zmluva č. 37/09/2020/POI (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď11/DV/202028.08.2020Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou v systéme duálneho vzdelávaniaZmluva č. 11-DV-2020 o duálnom vzdelávaní (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby-17.08.2020Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj-04.08.2020Prevod vlastníckeho práva k pozemkom vymedzeným v zmluveKúpna zmluva - TTSK a obec Zemianske Sady (.pdf)
Ľubomír Jankovič-30.07.2020Kúpno-predajná zmluva na pozemok Parcela registra „C“ číslo. 1226/6 – orná pôda o výmere 654 m2 spoluvlastnícky podiel 6/72 v katastrálnom území Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, zapísanú na LV č. 1062Kúpno-predajná zmluva - Ľubomír Jankovič (.pdf)
Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/036456-04822427.07.2020Dohoda o grante - „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/036456-048224 (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj74-PRcov/OAaVP/4518/202006.07.2020Poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"Zmluva č. 74-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
REGIONPRESS, s.r.o.96120008027.05.2020Zmluva o inzercii v titule Hlohovecko-SereďskoZmluva o inzercii - Hlohovecko-Sereďsko (.pdf)
3W Slovakia, s.r.o.-07.04.2020Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých3W Slovakia, s.r.o. - Dodatok k licenčnej zmluve (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta20/05/054/1626.02.2020Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"Dohoda č. 20/05/054/16 (.pdf)
ISA projekta, s.r.o.20/00910.02.2020Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania - Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske SadyZmluva o poskytnutí služieb č. 20/009 (.pdf)
KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 110/200917.01.2020Preprava a uloženie odpadu - Stanovenie druhov odpadov a cien za ich zneškodnenieDodatok č. 6 k zmluve č.110-2009 o preprave a uložení odpadu (.pdf)
KOMPLEX - Odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 2/200817.01.2020Stanovenie cien za zber a prepravu odpadovDodatok č.6 k zmluve č.2/2008 (.pdf)

 

Zmluvy za rok 2019

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
Patrik Hornáček-18.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena - Patrik Hornáček (.pdf)
Komunálna poisťovňa, a.s.441 901372804.12.2019Poistenie majetku - Kamerový systém v obci Zemianske SadyNávrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - Kamerový systém v obci Zemianske Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta19/05/52A/4927.11.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda č. 19/05/52A/49 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/054/2330.10.2019Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDOHODA č. 19/05/054/23 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-16.10.2019Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/003/1916.10.2019Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.60/003/19 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.60/004/1916.10.2019Zmluva o úvere - Municipálny úver - UniverzálZmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál (.pdf)

Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 60/004/19 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936219515.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362195 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936220115.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362201 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936219215.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362192 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936215915.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362159 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.940936215615.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva - 9409362156 (.pdf)
JRK Slovensko, s.r.o.-25.09.2019Nákup kompostérov v rámci projektu: "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" Zmluva - JRK Slovensko s.r.o. (.pdf)
Vojtech HorváthDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 384/4/201808.10.2019Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 384/4/2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 384/4/2018 - Horváth Vojtech (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192240824.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922408 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192260724.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922607 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192260824.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922608 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192260924.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922609 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.12192263124.09.2019Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZmluva 121922631 (.pdf)
MAXNETWORK, s.r.o.082019/11ZS-ZoTS23.09.2019Zmluva o poskytovaní technickej služby082019/11ZS-ZoTS (.pdf)
Eva Miklovičová382/3/201831.08.2019Nájomná zmluva na byt č. 382/3Nájomná zmluva - Miklovičová Eva 382/3/2018 (.pdf)
Štefan Barkoci382/2/201831.08.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/2Nájomná zmluva - Barkoci Štefan 382/2/2018 (.pdf)
Environmentálny fond134282 08U0109.08.2019Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOVZmluva č. 134282 08U01 - Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra074TT22010509.08.2019Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zemianske SadyZmluva č. 074TT220105 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia157/POD-202/1911.07.2019Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na projekt Regenerácia zelene v obci Zemianske SadyPoložkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 k zmluve č. 157/POD-202/19 (.pdf)

Zmluva č. 157/POD-202/19 (.pdf)
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.05.201903.07.2019Zmluva o dielo - „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia + ČOV“ Dodatok č 1 k zmluve o dielo - PRESSKAN Tlaková kanalizácia + ČOV (.pdf)

Opravený rozpočet 2019 SO-02.2 ČOV II. etapa Biologický reaktor (.xls)

Opravený rozpočet 2019 SO-01 TK 20 k ČŠ (.xls)
N.M.-Audit, spol. s r.o.-17.06.2019Poskytovanie audítorských služiebZmluva - o poskytovaní audítorských služieb (.pdf)
Pierott, n.o.1887/201914.06.2019Darovacia zmluva - príspevok na liečebné účelyDarovacia zmluva č. 1887/2019 (.pdf)
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.-31.05.2019Zmluva o dielo - „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia + ČOV“ Zmluva o dielo - „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia + ČOV“ (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/052A/3128.05.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda č. 19/05/52A/31 (.pdf)
Ľubica Pilová-21.05.2019Kúpno-predajná zmluva - parcela registra C - 113/1 a 113/2Kúpno-predajná zmluva - Pilová Lubica (.pdf)
Soňa Bilová-21.05.2019Kúpno-predajná zmluva - parcela registra C - 113/1 a 113/2Kúpno-predajná zmluva - Bilová Soňa (.pdf)
Slávka Kraváriková383/1/201816.05.2019Nájomná zmluva na byt č. 383/1Nájomná zmluva 383/1/2018 Kraváriková Slávka (.pdf)
Lindström, s.r.o.-26.03.2019Zmluva o prenájme rohoží - Základná školaZmluva o servisnom prenájme rohoží - Základná škola (.pdf)
Lindström, s.r.o.-26.03.2019Zmluva o prenájme rohoží - Obecný úradZmluva o servisnom prenájme rohoží - Obecný úrad (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/52A/1126.02.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDohoda č. 19-05-52A-11
Mesto Sereď79/201929.01.2019Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíZmluva č. 79-2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujm
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/054/129.01.2019Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľaDOHODA č. 19-05-054-1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/52A/129.01.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 19-05-52A-1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDohoda 19/05/50J/129.01.2019Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti DOHODA č. 19-05-50J-1
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 2/200822.01.2019Zmena znenia prílohy zmluvy o dieloDodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 2-2008
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny GalantaDodatok č. 1 k dohode 18/05/52A/4718.01.2019Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDodatok č. 1 kdohode číslo 18-05-52A-47
NATUR-PACK, a.s.-11.01.2019Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovDODATOK č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladan
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 110/200901.01.2019Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenieDodatok č.5 k zmluve č. 110-2009 o preprave a uložení odpadu na skládke

 

Zmluvy za rok 2018

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaPredmet zmluvy (dohody)Zmluva (dohoda) vo formáte PDF
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/4828.11.2018Zmluva o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18-05-52A-48 - o podmienkach vykonávania AČ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/4727.11.2018Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18-05-52A-47 - o zabezpečení podmienok vykonávania AČ PO
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky1087/201820.11.2018Poskytnutie dotácie - rekonštrukcia telocvičneZmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018-rekonštrukcia telocvičn
TOPSET Solutions s.r.o.-05.11.2018Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovZmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
N.M.-Audit, spol. s r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služiebZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb
Europe Media House s.r.o.Z201838751_Z19.09.2018Kúpna zmluva - záhradné kompostéryKúpna zmluva č. Z201838751_Z
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o.-10.09.2018Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácieZmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie (.pdf)
CESTY NITRA, a.s.-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 29/2016/08421/M/RDodatok č.1 k zmluve o dielo č. 29-2016 a Zdvôvodnenie menej p
Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.-16.08.2018Zmluva o dielo - rekonštrukcia dvora ZŠ v Zemianskych SadochZmluva o dielo-Rekonštrukcia dvora ZŠ
VÚB, a.s.-Dodatok č. 1 k zmluve č. 597/2018UZ Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.597-2018-UZ
Environmentálny fond128626 08U1Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Tlaková kanalizáciaZmluva č. 128626 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho
Trnavský samosprávny kraj165-3-ŠP/2018Poskytnutie účelovej dotácie - výmena ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku v Zemianskych SadochZmluva č. 165-3-ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/052A/38Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18 05 052A 38
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/052A/28Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyDOHODA č. 18-05-052A-28
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.3/100010477705.06.2018Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZmluva č.3-1000104777
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.3/1000104782Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZmluva č. 3-1000104782

Príloha k zmluve č. 3-1000104782
VÚB, a.s.958/2018/D25.06.2018*Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.958-2018-D
VÚB, a.s.597/2018UZ25.06.2018*Zmluva o termínovanom úvereZmluva o termínovanom úvere. č.597-2018-UZpdf
VÚB, a.s.954/2018/D14.06.2018Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenkeDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
VÚB, a.s.581/2018/UZ14.06.2018Zmluva o termínovanom úvereZmluva o termínovanom úvere
Asseco Solutions, a.s.-25.05.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajovZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Maroš Závodský-21.05.2018Kúpno predajná zmluva - samochodná kosačka Stiga PRO 18Kúpno- predajná zmluva-samochodná kosačka
Marek Bennár-11.05.2018Zmluva o účinkovaní na podujatiach Deň matiek a Oslavy MDDZmluva o účinkovaní
VIKINGS s.r.o.-07.05.2018Mandátna zmluva na výkon technického dozoru - Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske SadyMANDÁTNA ZMLUVA-technický dozor objednávateľa
Marián ŠupaZ201819150_Z02.05.2018ŠtiepkovačDodatok c. 1_stiepkovac._nepodp
Marius Pedersen, a.s.07/2018/Mik/ŠZ02.05.2018Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomZMLUVA č. 07-2018-Mik-ŠZ o nakladaní s komunálnym odpadom
FEREX, s.r.o.Z201818357_Z26.04.2018Dodatok č. 1 k zmluve Z201818357_Z - vaňové kontajneryDodatok c. 1_kon_nepodp
CESTY NITRA, a.s.18/2018/0842123.04.2018Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnej komunikácie, Horná ulica, Zemianske SadyZmluva o dielo č.18-2018-08421
ISA projekta, s.r.o.18/01317.04.2018Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - Skvalitnenie triedenia odpadu v obci Zemianske SadyZMLUVA O DIELO na zhotovenie projektu č. zmluvy 18-013
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130036Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske SadyZmluva o poskytnutí NFP č. 072TT130036 (1)

Zmluva o poskytnutí NFP č. 072TT130036 (2)
Slovenská republika - Okresný úrad Trnava008750/2018Odovzdanie majetku štátu obci Zemianske SadyDohoda č. 008750-2018 odovzdania majetku štátu obci Zemianske S
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 4 k zmluve č. 2/200801.02.2018*Stanovenie ceny za zber separovaných zložiek odpaduDodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2-2018
NATUR-PACK, a.s.-06.03.2018*Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovDODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani
obstaraj.to, s.r.o.-21.02.2018Poskytnutie poradenstva vo verejnom obstarávaníZmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní
Vojtech Horváth384/4/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/4Nájomná zmluva č. 384-4
Roman Kuzma384/3/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/3Nájomná zmluva č. 384-3
Ernest Pohlodko384/2/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/2Nájomná zmluva č. 384-2
Maroš Demeter384/1/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 384/1Nájomná zmluva č. 384-1
Matej Kuzma383/5/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/5Nájomná zmluva č. 383-5
Slávka Sedláčeková383/4/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/4Nájomná zmluva č. 383-4
Katarína Košťálová383/3/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt 383/3Nájomná zmluva č. 383-3
Filip Majka383/2/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/2Nájomná zmluva č. 383-2
Pavol Kravárik383/1/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 383/1Nájomná zmluva č. 383-1
Miroslav Demeter382/5/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/5Nájomná zmluva č. 382-5
Katarína Uhričová382/4/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt 382/4Nájomná zmluva č. 382-4
Lucia Baničová382/3/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/3Nájomná zmluva č. 382-3
Rudolf Toráč382/2/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/2Nájomná zmluva č. 382-2
Václav Behúl382/1/201801.01.2018Nájomná zmluva na byt č. 382/1Nájomná zmluva č. 382-1
ZSE Energia, a.s.940886988101.01.2018*Zmluva o združenej dodávke elektriny - kamera pri č.d. 258ZSE-Zmluva o združenej dodávke elektriny-kamera pri čísle 258
ZSE Energia, a.s.940886910601.01.2018*Zmluva o združenej dodávke elektriny - kamera pri č.d. 27ZSE -Zmluva o združenej dodávke elektriny-kamera pri čísle 27
Exprestech, s.r.o.-01.01.2018Prenájom časti budovy za účelom umiestnenia telekomunikačných zariadeníZmluva o prenájme časti budovy za účelom umiestnenia telekomuni

 

Zmluvy za rok 2017

ZSE – Dodatok Ponuka E.Benefit

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o dielo

Mandátna zmluva-výstavba chodníka na hlavnej ulici v obci Zemi

ZMLUVA č. 3-1000092613-dodávka vody z verejného vodovodu

Záložná zmluva č. 0006-PRB 2017 Z – 14 b.j.-Kráčiny

ZMLUVA o inzercii

ZMLUVA O DIELO-Výstavba chodníka na hlavnej ulici -2.etapa

Kúpna zmluva č. Z201736401-Z-Záhradné kompostery

Nájomná zmluva č. 2017-0065-o nájme poľnohospodárskej pôdy

DOHODA č. 21a-§ 52a-2017

ZMLUVA O DIELO -Oporný múr s plechovým ohradením pri MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

Zmluva o účinkovaní

DOHODA č. 9-2017 § 54 (50+)

Záložná zmluva č. 200 – 226 – -2017

KÚPNA ZMLUVA č. 001 – 2017 – Zmluva o budúcej zmluve

ZMLUVA č. 0007-PRB 2017 obstaranie technickej vybavenosti

ZMLUVA č. 0006-PRB 2017 – obstaranie nájomných bytov

Zmluva o úvere č. 200-226-2017 POo

Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000-968

Kúpna zmluva – Obec Zemianske Sady a Ján Kurbel

Kúpna zmluva – Obec Zemianske Sady a Patrik Hornáček

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve č.001-2017, uzatvorenej dňa 31.01

Nájomná zmluva č.384-4
Nájomná zmluva č.384-3
Nájomná zmluva č.384-2
Nájomná zmluva č.384-1
Nájomná zmluva č.383-5
Nájomná zmluva č.383-4
Nájomná zmluva č.383-3
Nájomná zmluva č.383-2
Nájomná zmluva č.383-1
Nájomná zmluva č.382-5
Nájomná zmluva č.382-4
Nájomná zmluva č.382-3
Nájomná zmluva č.382-2
Nájomná zmluva č. 382-1
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU Č. 01-2017
Zmluva č.384-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-1 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-5 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-1 o finančnom vysporiadaní v súvislasti s nájmom o
Zmluva č.382-5 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-1 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
DOHODA č.1 2017 §54-CzKN
KZ 14 bj building – obec 2017
Dodatok ku kúpnej zmluve – kúpa pozemkov
Kúpna zmluva – kúpa pozemkov
Zmluva o inzercii – kópia

Zmluvy za rok 2016

zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu
Dohoda-č- 33-2016-§54-ŠnZ
Darovacia-zmluva-komplex-odpadova-spolocnost
dohoda-c-16-05-010-12-pomoc-v-hmotnej-nudzi
Zmluva-o-inzercii
Dodatok č.-1. k zmluve o pripojení DCOM
Dohoda-c-24-2016-%c2%a754-snz
Zmluva o sprostredkovaní výkonu exekúcie
Zmluva o dielo č. 29 2016 08421 M R  „Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci“
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Dohoda č. 16 2016 §54-ŠnZ vytvorenie 2 pracovných miest
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z
Zmluva o inzercii
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16-008
Zmluva o poskytnutí služieb č.16-011

Zmluva o nájme kopírovacieho stroja

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č.01 2016 – dátum uzatvorenia: 23.03.2016, dátum zverejnenia: 23.03.2016
Dohoda č.28a §52a 2016 – aktivačná činnosť
Dohoda č.6 2016 §54-ŠnZ – aktivačná činnosť
Zmluva o používaní SW č. 2000 968
DOHODA č. 19a §52a 2016 – aktivačná činnosť

ZMLUVA O DIELO Na služby externého manažmentu Číslo zmluvy 16 008

Zmluva o dielo, číslo zm.16 007

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

Dohoda č 4a aktivačná činnosť

Dohoda č.3a aktivačná činnosť
Zmluva o dielo č. 062016

Zmluva o dielo navypracovanie projektovej dokumentácie č.01 2016

Zmluvy za rok 2015

Zmluva o dielo na služby externého manažmentu č.Zmluva odielo 15/193

Zmluva o dielo – vypracovanie PD na miestne komunikácie

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne MŠ 2. etapa

zmluva_o_dodávke_elektriny

Dodatok č.1 k dohode č.33a/§52a/2015

Dohoda č.68a/§52a/2015

Zmluva o účinkovaní

Dohoda č. 59a/§52a/2015

Dohoda č.17/§50j/NS/2015

20.8.2015 Zmluva č. 41/TT/2015 dotácia prevencia kriminality  Zmluva dotácia – prevencia kriminality

30.7.2015 Zmluva č. 177/POD-ZD2-11/15 Detský raj Scan

29.7.2015 – Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou V.V. Building s.r.o. (.pdf)

10.7.2015 Zmluva o dielo (.jpg)

28.5.2015 Dodatok k dohode c13a-par52a-2015 (.pdf)

26.5.2015 Zmluva na prípravu a realizáciu prác, Bako (.doc)

28.4.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu pracovných miest (.pdf)

27.4. 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (.pdf)

24.4.2015 Dohoda o vykonavaní aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 861 KB)

23.4.2015 Zmluva o dielo 15-036 (.pdf, súbor, 2,03 MB)

23.2.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 433 KB)

2.1.2015 Zmluva o dielo Maxnetwork – dodatok (.jpg, súbor, 34 KB)

Zmluvy za rok 2014

19.12.2014 zmluva o vykonaní prác SOMO (.pdf, súbor, 161 KB)

5.12.2014 Zmluva o dielo Maxnetwork (.pdf, súbor, 200 KB)

4.12.2014 Zmluva č.19/§ 50j/NS/2014 (.pdf, súbor, 225 KB)

4.12.2014 Zmluva č.06/TT/2014 (.pdf, súbor, 551 KB)

2.12.2014 Zmluva o dielo V-TERM s.r.o. (.doc, súbor, 12 KB)

20.10.2014 Dohoda č. 1 k Zmluve č. 60/POD3-11/14 (.pdf, súbor, 111 KB)

23.09.2014 Dohoda o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti (.pdf, súbor, 333 KB)

23.09.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 480 KB)

2.9.2014 Zmluva o dielo územný plán obce – Zemianske Sady (.pdf, súbor, 273 KB)

26.08.2015 Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu (.pdf, súbor, 247 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.25a/§52a/2014/ŠR (.pdf, súbor, 206 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.30a/§52a/2014/ŠR (.pdf, súbor, 204 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.34a/§52a/2014 /ŠR (.pdf, súbor, 204 KB)

10.8.2014 Príkazná zmluva č.Pl/2014/Pl. (.pdf, súbor, 233 KB)

10.8.2014 Príkazná zmluva č.Pl/2014/PL. (.pdf, súbor, 237 KB)

17.07.2014 Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu (.pdf, súbor, 1.14 MB)

22.05.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 846 KB)

16.05.2014 Zmluva Roman Bako obnova tribúny v amfiteátri (.pdf, súbor, 173 KB)

15.05.2014 Zmluva Milan Ďurina obnova tribúny v amfiteátri (.pdf, súbor, 166 KB)

22.04.2014 Dohoda č.30a §52a 2014 ŠR (.pdf, súbor, 842 KB)

25.03.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 837 KB)

03.03.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (.pdf, súbor, 685 KB)

28.02.2014 Zmluva o poskytovaní Služieb – ALATERE (.pdf, súbor, 251 KB)

05.02.2014 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere (.pdf, súbor, 144 KB)

05.02.20143 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere (.pdf, súbor, 115 KB)

01.02.2014 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery (.pdf, súbor, 1.11 MB)

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2014 si možno vyžiadať na obecnom úrade