Vianočné trhy Krakow 2022

Mikuláš 2022 v Zemianskych Sadoch

Posvätenie adventného venca 2022

Posedenie dôchodcov 2022

Hody 2022 v Zemianskych Sadoch

Hodová výzdoba 2022 v ZŠ s MŠ

Poďakovanie za úrodu 2022

Obecná detská športová olympiáda 2022

Futbalový turnaj – 28.08.2022