Deň Rodiny 2024 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Deň Zeme 2024 v Zemianskych Sadoch

Požehnanie adventného venca 2023

Stretnutie so Svätým Mikulášom 2023

Posedenie dôchodcov 2023

Uvítanie detí do života 2023

Hody 2023 v Zemianskych Sadoch

XIV. Obecná detská športová olympiáda