Školstvo
Školstvo V minulosti v obci bola iba jednotriedka, stála pri vstupe do dediny. Z najstarších učiteľov si občania pamätajú Vojtecha …

Poľnohospodárske školstvo
Poľnohospodárske školstvo V roku 1952 rozhodnutím Povereníctva poľnohospodárstva a KNV v Bratislave bolo v budovách ČSŠM zriadené …