Ako napustiť bazén pred letom 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2022:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén – leto 2022 (.pdf)

 

Pozvánka na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek 2022

Obec Zemianske Sady v spolupráci so Základnou školou s Materskou Školou Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 15:00 pri príležitosti Dňa matiek 2022. Program akadémie:

 1. Privítanie hostí
 2. Príhovor starostu obce Zemianske Sady
 3. Vystúpenie žiakov Materskej školy
 4. Vystúpenie žiakov Základnej školy
 5. Vystúpenie skupiny „Peťo & Ja“

Akadémia sa uskutoční na tribúne pri športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični Základnej školy.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií  na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 05.05.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.05.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 12:10 hod.: 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 83/1, 101, 101/VE, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 124/2/-, 126, 127, 163, 171, 175, 175/3, 189/1, 328, 329, 330, 385/-
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Podvody na senioroch – rôzne životné situácie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané nové spôsoby podvodov najmä na starších občanov, ktoré sa snažia zneužiť rôzne životné situácie:

 • Podvodník seniorovi zavolá a predstaví sa ako pracovník pošty. Uvedie, že seniorovi doručí balík, aby si pripravil peniaze na zaplatenie.
 • Podvodník sa predstaví ako pracovník banky a tvrdí, že seniorovi z banky niekto neoprávnene previedol peniaze z účtu. Na ich vrátenie požiada seniora o poskytnutie údajov jeho bankomatovej karty.
 • Podvodník sa predstaví ako policajt a seniora upozorní, že má informáciu o tom, že ho idú práve teraz vykradnúť. Počas hovoru sa dotazuje, či má senior doma nejaké peniaze alebo cennosti a dáva mu inštrukcie, ako má ďalej postupovať, napríklad ich má vyhodiť von oknom, kde už bude čakať údajný policajt.

Podvodníci často volajú v nočných hodinách. Polícia preto opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby cudzie telefónne čísla nezdvíhali. V prípade, ak hovor príjmu, aby pri podozrení na podvod hovor čo najskôr ukončili a neposkytovali bližšie informácie o rodine, peniazoch ani ďalšie citlivé údaje, ktoré by podvodníci následne mohli zneužiť. Informácie je potrebné vždy preverovať a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.

Zápis detí do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2022/2023

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do Materskej školy v školskom roku 2022/2023, že zápis sa uskutoční v dňoch 2. až 6. mája 2022 v budove Materskej školy v čase od 08.00 – 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na internetovej  stránke školy.

Pozvánka na cykloturistický výlet – 07.05.2022

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na spoločnú cykloturistiku, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. mája 2022 od 9:30 hod. Trasa bude na úseku Zemianske Sady-Dubník-Vinohrady-Posádka-Dvorníky-Šalgočka. Štartovací bod je park v Zemianskych Sadoch. Obed bude zabezpečený pri zvučných perejoch popri Váhu. Cena výletu je 5 EUR na osobu. Prihlásiť sa môžete do 29.04.2022 na Obecnom úrade.

Pozývame Vás na ďalšie spoločné dobrodružstvo v našej krásnej prírode na bicykloch.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

 

Pozvánka na Rande s Heligonicou v Dvorníkoch

Obec Dvorníky vás pozýva na hudobné popoludnie Rande s Heligonicou, ktoré sa bude konať v nedeľu 24. apríla 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program sa bude natáčať pre Senzi TV. Hostia: Maja Velšicová, Simona Lelkes, Žochári, Jarka Jančichová a Ján Walla (PROFIL).

Vstupné je 10 Eur. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Dvorníky na telefónnom čísle 033/732 0149.

 

Pozvánka na Poľovnícke hody 2022

Obec Zemianske Sady a Poľovnícky spolok Hrabina Zemianske Sady Vás pozývajú na Poľovnícke hody, ktoré sa budú konať v sobotu 23. apríla 2022 od 15:00 hod. v Školskej jedálni.

V ponuke bude: srnčí guláš, pečený diviak na cesnaku, pečené rebierka na cibuľke.

Ochutnávka poľovníckych špecialít bude spojená s degustáciou vín z vinárstva Golguz.

O zábavu sa postará harmonikár Miško. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Deň Zeme 2022

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2022. Zraz je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané.

Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život.  

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2022

Obec Zemianske Sady oznamuje, že dňa 7. apríla 2022 (vo štvrtok) v čase od 8:00 hodiny sa bude v obci vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb. Zberajú sa:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR: kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče môžete vyložiť o 8:00 hod. na svoje priedomie.