Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 27. februára t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 20119 – p. Sokolová
 5. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 6. Sadzby poplatkov na rok 2020 – starosta obce
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ, a ŠKD na rok 2020 – starosta obce
 8. VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ – starosta obce
 9. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zemianske Sady – starosta obce
 10. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2020 – p. Žáková
 11. Organizačné zabezpečenie 13. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce
 12. Organizačné zabezpečenie 20. výročia posvätenia kostola – starosta obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 16. Záver

Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.02.2020 (.pdf)

Darovanie krvi v Pate – 26.02.2020

Miestna organizácia Červeného kríža Pata a Obecný úrad Pata organizujú odber krvi, ktorý sa bude konať 26. 02. 2020 (streda) od 8:00 hod. v Hasičskej zbrojnici v Pate. Podporte dobrú vec a darujte krv tým, ktorí ju potrebujú.

Pozvánka na Poľovnícke hody v ŠJ 2020

Obec Zemianske Sady a Poľovnícky spolok HRABINA Zemianske Sady Vás pozývajú na Poľovnícke hody v Školskej jedálni, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 od 14:00. V ponuke bude:

 • srnčí guláš
 • pečený diviak na cesnaku
 • pečené rebierka na cibuľke

Ochutnávka špecialít bude spojená s degustáciou vína z Vinárstva Golguz. O zábavu sa postará harmonikár Miško. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na Fašiangové posedenie dôchodcov 2020

Milí dôchodcovia, starosta obce Zemianske Sady, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné Fašiangové posedenie dôchodcov, ktoré sa bude konať 23.februára 2020 (v nedeľu) o 14.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch.

Program :

 • príhovor starostu obce
 • blahoželanie jubilantom
 • o zábavu sa postará – Jerry Band Diexieland dychovka a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na fašiangovú veselicu s Vami!

Účasťou na pojatí udeľujete súhlas s s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Rekonštrukcia predajne COOP Jednota Zemianske Sady

COOP Jednota Zemianske Sady oznamuje občanom, že od 2.2.2020 (nedeľa) do 6.2.2020 (štvrtok) bude z dôvodu rekonštrukcie predajňa zatvorená.

Pozvánka na prednášku Kompostovanie v kompostéroch

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na prednášku Kompostovanie v komostéroch – spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost.

Dátum: 6.februára (štvrtok) o 17 : 00 hod.

Miesto: Telocvičňa ZŠ

Lektor: Ing. Monika Medovičová, Priatelia Zeme – SPZ

Program:

 • čo kompostovať a čo nie
 • ako kompostovať efektívne
 • ako si vyrobiť kvalitný kompost v domácich podmienkach
 • využitie kompostu na záhrade
 • diskusia

Kompostér zdarma do svojej záhradky v cene 150 Eur získa každý kto sa zúčastní prednášky! Stačí, ak sa za domácnosť zúčastní aspoň 1 osoba. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na zájazd Poznajte krásy Slovenska 2020

Obec Zemianske Sady a cestovná agentúra Onitrans Vás pozývajú na trojdňový zájazd Poznajte krásy Slovenska, ktorý sa bude konať v dňoch 8. – 10. mája 2020.

1. deň:

 • v ranných hodinách odchod zo Zemianskych Sadov
 • príchod do Vlkolínca
 • prehliadka dediny, individuálny obed
 • presun autobusom do Hniezdneho, návšteva Nestville parku, koštovka
 • presun do Červeného Kláštora, ubytovanie, večera

2. deň:

 • raňajky
 • splav na drevených pltiach kaňonom rieky Dunajec
 • individuálny obed
 • návrat do Červeného Kláštora
 • návšteva múzea kartuziánskych a kamaldulských mníchov v Červenom Kláštore
 • večera

3. deň:

 • raňajky, odchod z ubytovania
 • príchod do Levoče, prehliadka mesta a chrámu Sv. Jakuba
 • odchod do Spišského Podhradia, prehliadka Spišskej Kapituly
 • individuálny obed na Spišskom salaši
 • prehliadka Spišského hradu
 • odchod do Zemianskych Sadov

Cena zájazdu je 134 EUR. V cene: doprava, sprievodca, 2x ubytovanie, 2x raňajky, 2x večera, sprievodca v Levoči. V cene nie sú zahrnuté orientačné vstupy podľa výberu.

Príplatky: splav na pltiach – 9€, koštovka v Nestville parku – 12€, Múzeum Červený Kláštor – 3€, Levoča, Spišský Hrad – 5€, Spišská Kapitula – 2€

Vstupy sú orientačné – môžu sa meniť v závislosti od jednotlivých objektov a zariadení.

 

Pozvánka na turistický výlet – Šútovský vodopád 2020

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na turistický výlet k Šútovskému vodopádu (Malá Fatra, 5. najvyšší stupeň ochrany), ktorý sa bude konať v sobotu 25. apríla 2020. Cena za dopravu je 5€ na osobu.

Zraz: 7:00 na autobusových zástavkách. Odchod autobusom do Šútova (193 km, 2 hodiny, prestávka v strede cesty).

Začiatok trasy: cca. 9:15 parkovisko Šútovo, nadmorská výška 440 m.n.m.

Výstup k vodopádu: cca. 11:15 – vrátane prestávok na oddych pre deti, nadmorská výška 830 m.n.m. – prevýšenie cca. 390 m a dĺžka trasy cca. 4 km k vodopádu. Cca. do 12:00 dlhšia prestávka na občerstvenie a fotenie.

Koniec turistického výletu: cca. 13:30 – návrat do Šútova.

Náročnosť: nízka, turistika pre všetkých, vhodné aj pre deti od 5 rokov.

Výbava: turistická – športová obuv, teplé oblečenie – pri samotnom vodopáde je citeľne chladnejšie počasie, batoh na svačinku a oblečenie, bude tu oveľa chladnejšie!!!

Prihlásenie: na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, info k samotnému výletu na tel. čísle: 0915 873 877 (po 16:00).

Poďme spolu spoznať krásu krištáľovo čistého vodopádu v našej panenskej prírode.

Odpočet plynomerov – január 2020

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že odpočet plynomerov v obci Zemianske Sady sa uskutoční v dňoch 14. 1. – 20.1.2020. Žiadame občanov, aby sprístupnili plynomery k odpočtu.

Ponuka kníh zdarma z obecnej knižnice

Obec Zemianske Sady zrušila k 31.12.2019 obecnú knižnicu. Kto má ešte záujem o niektoré staršie knihy môže si ich prísť  zobrať zdarma dňa 14.1.2020 (utorok) od 15.oo – 17.oo hodiny do obecnej knižnice.