Obmedzenie dodávok pitnej vody – Jún 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Šaľa, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka a Pata, ktoré zásobujú pitnou vodou obce Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods.1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 8.6. 2021 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané, pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

 • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely.
 • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev
 • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
 • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
 • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou Vás budeme informovať.

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 sa blíži k svojmu záveru

Obecný úrad Zemianske Sady pripomína, že asistované sčítanie obyvateľov sa končí v nedeľu 13. júna 2021. Občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky a doteraz si svoju sčítaciu povinnosť nesplnili žiadame, aby sa sčítali na kontaktnom mieste na Obecnom úrade Zemianske Sady, č. 42 počas úradných hodín. K dispozícii je aj mobilný asistent, o ktorého môžete požiadať na telefónnom čísle Obecného úradu 031/786 11 25.

Na kontaktnom mieste sa bude možné sčítať aj v sobotu 12. júna 2021 v čase od 14:00 do 16:00. V prípade, že sa všetci občania našej obce nesčítajú, obec príde o príslušnú časť podielových daní, ktoré zabezpečujú základný chod obce.

Obyvateľ, ktorý nezabezpečí svoje sčítanie alebo sčítanie osôb, za ktoré je zodpovedný, dopustí sa správneho deliktu a obec Zemianske Sady za takýto delikt uloží pokutu do výšky 250 Eur.

 

 

 

Pozvánka na Oslavy MDD 2021

Obec Zemianske Sady v spolupráci s obcou Šalgočka organizujú Oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa budú konať v sobotu 12. júna 2021 od 16:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 • Cyklistické preteky – rôzne kategórie
 • Rôzne súťaže a hry pre deti
 • Nafukovacie hrady, Šašo Bašo, vozenie na elektrotrojkolke
 • O 20:00 – vyhodnotenie a odovzdanie cien. Pre každé dieťa je pripravené prekvapenie.
 • Od 19:00 do 24:00 – zábava, o ktorú sa postará DJ Jožulec
 • O bohaté občerstvenie je postarané – cigánska pečienka, pečené ryby, čapované pivo a kofola, rôzne sladkosti

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obcí Zemianske Sady a Šalgočka.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať – očkovacia kampaň pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pripravil kampaň “Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať”. Cieľom informačnej kampane je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov MRK o očkovanie. Kampaň je súčasťou aktivít v rámci NP COVID MRK. Bližšie informácie a letáky ku kampani získate kliknutím na logo kampane:

Leták – Informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 – v slovenčine (.pdf)

Leták – Informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 – v rómskom jazyku (.pdf)

Pozvánka na turistický výlet – Šútovský vodopád – 29.05.2021

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na turistický výlet k Šútovskému vodopádu, ktorý sa bude konať v sobotu 29. mája 2021. Majestátny Šútovský vodopád sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra v piatom, najvyššom stupni ochrany prírody. Cena výletu je 5 EUR na osobu, deti do 10 rokov zdarma.

Zraz: 07:00 pri Obecnom úrade Zemianske Sady. Následne odchod autobusom do Šútova (193 km., cesta 2 hodiny, 10 minútová prestávka v strede cesty.

Trasa:

 • Začiatok cca. 9:15 z parkoviska v Šútove, nadmorská výška 440 m.n.m.
 • Výstup k vodopádu cca. 11:15 (vrátane prestávok na oddych), nadmorská výška 830 m.n.m., prevýšenie cca. 390 m, dĺžka trasy 4 km.
 • Dlhšia prestávka cca. do 12:00 na občerstvenie a fotenie.
 • Návrat do Šútova cca. 13:30.

Návrat do Zemianskych Sadov: cca. 16:00, v prípade občerstvenia na spiatočnej ceste 17:00.

Náročnosť: nízka, turistika pre všetkých, vhodné aj pre deti od 5 rokov.

Výbava: turistická – športová obuv, teplé oblečenie – pri vodopáde je citeľne chladnejšie, batoh na oblečenie a občerstvenie.

Prihlásenie: Na obecnom úrade Zemianske Sady počas stránkových dní do 25. mája 2021. Bližšie informácie k samotnému výstupu na telefónnom čísle 0915 873 877  (po 16:00)

Objavme spolu krásu krištáľovo  čistého vodopádu v našej panenskej prírode.

Informácie k mobilnému očkovaniu v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravujú mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Očkovanie prebehne po potvrdení termínu koordinátorom očkovania.

Občania obce Zemianske Sady starší ako 60 rokov, občania mladší ako 60 rokov so závažnými chronickými ochoreniami, držitelia preukazov ZŤP alebo invalidní dôchodcovia aj so sprievodom sa môžu prihlasovať na očkovanie počas stránkových hodín Obecného úradu Zemianske Sady na telefónnom čísle 031/786 11 30.

V prípade osôb, ktoré sú trvalo pripútané na lôžko sa očkovanie uskutoční priamo v ich domácnosti.

Termín očkovania bude zaregistrovaným občanom oznámený v dostatočnom predstihu. O vývoji situácie a prípadných zmenách v mobilnom očkovaní vás budeme informovať.

 

 

Zrušenie spoločného skríningového testovania obcí – 08.05.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, vďaka ktorej bude okres Galanta od pondelka 10. mája 2021 preradený do 1. stupňa varovania (“ružový okres”) v rámci COVID Automatu sa spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady tento víkend nebude konať. O ďalšom testovaní a vývoji situácie vás budeme informovať.

Zápis do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2021/2022, že zápis sa uskutoční v dňoch od 3. do 7. mája 2021 v budove materskej školy v čase od 08.00 do 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na stránke školy.

Vyplnenú a od pediatra potvrdenú žiadosť odovzdajú najneskôr do 10.mája 2021 zástupkyni pre materskú školu Cicákovej. K žiadosti je potrebné doložiť prefotený rodný list a zdravotnú kartičku dieťaťa.

Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05. – 13.06.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v čase od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky do 31. marca 2021. Na splnenie zákonnej povinnosti je k dispozícii kontaktné miesto na adrese:

Obecný úrad Zemianske Sady, Zemianske Sady č. 42. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

 • Pondelok: 13:00 – 15:00
 • Streda:  13:00 – 17:00
 • Piatok: 13:00 – 15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta na telefónnom čísle Obecného úradu: 031/786 11 25. Pozor! Asistované sčítanie realizujú výhradne zamestnanci Obecného úradu!

Viac informácií k asistovanému sčítaniu môžete získať na Obecnom úrade Zemianske Sady alebo na www.scítanie.sk .

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 24.04.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 7:00 do 15:00. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2 a mať ho nasadený počas pobytu v areáli, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 10:00 – Obec Pusté Sady
 • 10:00 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:40 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:40 – 14:20 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:20 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica