Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 27.02.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Zemianske Sady a Pusté Sady a ďalšie testovanie sa zrealizuje spoločne pre všetky tri obce. Šieste kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome v Šalgočke sobotu 27. februára 2021 v čase od 7:00 do 15:30 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 11:00 – Obec Šalgočka
 • 11:00 – 12:00 – Obedňajšia prestávka
 • 12:00 – 13:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica
 • 15:00 – 15:30 – Občania mimo TP obcí Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Inštruktážne video

Obec Zemianske Sady zverejňuje inštruktážne video k prebiehajúcemu Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021. Toto video vysvetľuje, ako správne vyplniť všetky polia v sčítacom formulári a úspešne zrealizovať sčítanie do 31. marca 2021.

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 20.02.2021

Máme za sebou historicky prvé “družobné” testovanie spolu s našimi susednými obcami Pusté Sady a Šalgočka. Počas soboty 20. februára 2021 bolo urobených 680 testov s 1 pozitívnym výsledkom (percento pozitivity 0,147%).

Veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Katka a Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka, Laurika a Adika a dobrovoľníci Jojo a Peťo. Ďakujeme občanom zo všetkých troch obcí, ktorí sa podľa stanoveného harmonogramu testovania zúčastnili. O ďalšom spoločnom testovaní Vás budeme informovať v priebehu týždňa.

Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 20.02.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Pusté Sady a Šalgočka a ďalšie testovanie zrealizujeme pre tri obce. Piate kolo antigénového testovania na COVID-19  bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 20. februára 2021 v čase od 7:00 do 18:00 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady. Vstup do areálu testovania bude od Pošty. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 12:00 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:30 – Zemianske Sady občania nad 65 rokov
 • 13:30 – 15:00 – Zemianske Sady  Hlavná ulica + Kráčiny
 • 15:00 – 16:00 –  Zemianske Sady  Stredná ulica
 • 16:00 – 17:00 – Zemianske Sady  Horná ulica
 • 17:00 – 17:45 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – zahájenie sčítania

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu pre občanov o zahájení Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu v obchodoch Apple App Store a Google Play. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na Obecný úrad počas úradných hodín alebo na Call centrum 02/20 92 49 19. Prosíme všetkých občanov, aby v prípade potreby pomohli sčítať sa aj starším spoluobčanom.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 13.02.2021

V sobotu 13. februára 2021 sme zrealizovali 4. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dopoludnia sme zrealizovali 271 testov, pozitívny výsledok mali 3 občania.

Opäť veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Katka a Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka, Laurika a Adika a dobrovoľníci Jojo a Peťo. Ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí sa opäť prišli otestovať a dodržiavali stanovený harmonogram.

O ďalšom postupe v súvislosti so skutočnosťou, že okres Galanta sa nachádza v COVID Automate v poslednom 4. stupni varovania, Vás budeme informovať.

 

Uzavretie ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.02.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese Galanta sa bude náš okres od 15.02.2021 nachádzať v 4. stupni varovania “COVID Automatu” (tzv. “čierny okres”). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante dôrazne neodporúča všetkým prevádzkovateľom školských zariadení takéto zariadenia naďalej prevádzkovať. Z tohto dôvodu bude Základná škola s Materskou školu Zemianske Sady od pondelka 15.02.2021 až do odvolania uzavretá. Výučba na Základnej škole bude prebiehať dištančnou formou.

 

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 13.02.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie bude okres Galanta od 15. februára 2021 v rámci “COVID Automatu” v poslednom 4. stupni varovania – tzv. “čierny okres”. Okrem iných obmedzení je na cestu do práce potrebný test nie starší ako 7 dní.

Ďalšie kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 13.2.2021 v čase od 7:00 do 12:00. Vstup do areálu testovania bude od Pošty.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú  v čase od 7:00 –7:45 hodiny.
 • Je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 7:45 – osoby staršie ako 65 rokov
 • 7:45 – 9:00 _ hlavná ulica  + kráčiny
 • 9:00 _ 10:00 _  stredná ulica
 • 10:00 _ 11:00 _  horná ulica
 • 11:00 – 12:00 – občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

Zoznam stálych MOM v okrese Galanta

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta dáva do pozornosti možnosť využitia stálych mobilných odberových miest v okrese Galanta. Občania, ktorí sa potrebujú otestovať mimo antigénového testovania, ktoré zabezpečuje obec Zemianske Sady, môžu tak urobiť na týchto miestach:

Názov Adresa Prevádzkové hodiny
Ayur Gauri spol. s r.o. Hodská 354/21, Galanta Po – Pi: 08:00 – 18:00; So – Ne: 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Health Solutions, s.r.o. Česká 1452/28, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
NsP Sv. Lukáša Galanta – Svet zdravia a.s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta 07:30 – 15:30 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. 29. augusta, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
RÚVZ Galanta Hodská 2352/62, Galanta 09:00 – 12:00 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. Trnavská cesta 6, Sereď 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Kasárenská 1005/54, Sereď 09:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Sob
Mesto Sládkovičovo Fučíková 973/204B, Sládkovičovo 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Sob

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 08.02.2021

V pondelok 8. februára 2021 sa v obci Zemianske Sady uskutočnilo 3. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas popoludnia bolo odobratých 303 vzoriek, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Tak ako minulý týždeň aj tento krát veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení zdravotníčky Katka, Zuzka, Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka a Laurika a dobrovoľníci Jojo a Peťo.

Opäť ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa prišli podľa zverejneného harmonogramu otestovať. Predbežná informácia pre rodičov detí a žiakov našej Základnej školy s Materskou školou: v prípade, že nebudú jarné prázdniny a v škole bude prebiehať prezenčná výučba, bude testovanie prebiehať opäť v pondelok. O vývoji situácie Vás budeme informovať.