Voľby do NR SR – 30.09.2023 – emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov volebnej komisie

V zmysle Zákona Slovenskej národnej rady, zákon č. 180/2014 Z. z., §49 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že: vo volebnom okrsku č. 1, Obce Zemianske Sady je zriadená emailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov volebnej komisie (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Informácia pre voliča

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu pre voliča k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30.09.2023.
Čítať ďalej

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade § 46 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obce Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súlade § 49 ods.1, 2 a 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obce Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre hlasovanie v referende.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende

V súlade § 19 ods.5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 v obci Zemianske Sady je za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende vymenovaná:

 • Angela Žáková, pracovníčka OcÚ Zemianske Sady
 • sídlo: Obecný úrad Zemianske Sady 42
 • telefónne číslo: 031/7861125
 • mobilné číslo: 0907 696874
 • emailová adresa: angela.zakova@zemianskesady.sk

Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti

V súlade § 8 ods. 1 a 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1 určená volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42.

Referendum 21.01.2023 – oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Zemianskych Sadoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 • Štefan Šípka, Mgr., nezávislý kandidát
 • Jozef Ščasný, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • František Forro, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Igor Kostka, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Klaudia Královičová, nezávislý kandidát
 • Denisa Hambalková, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Zuzana Sedláčková, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

B. Za starostu obce Zemianske Sady bol zvolený:

 • Roman Súkeník, Ing., SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – Náhradníci (.pdf)

Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022.

Oprávnený volič, ktorý má ku dňu volieb nariadenú karanténu, alebo izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania môžete podať výlučne telefonicky na číslo 0905 320 047, 031/786 11 25 najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 hodine.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na poslancov TTSK – volebný obvod 2 (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu TTSK (.pdf) (.pdf)