V minulosti športové disciplíny boli neznáme. Deti sa hrávali na pažiti, na strniskách a lúkach pri pasení husí a dobytka. Neskôr sa cvičilo a hrávalo na školskom dvore. A. na začiatku 19. storočia prichádzali do dediny viaceré druhy športov, no najväčšiu popularitu si získal futbal. Kopalo sa do všetkého čo sa gúľalo. Ihriskom bol najmä Weissov pozemok na konci dediny, pri poľnohospodárskej škole, pri bývalej Medike, pri bývalej tehelni, za Fórrovým humnom. Hráčmi v tej dobe boli: Stará garda: Kalas Jozef, Musil Rudo, Královič Fero,  Haršány Ján, Slamka Domino a Jozef, Kollár Lubo, Hornáček Milan. Po nich nastúpili: Srňanský Vilo, Jozef, Štefan, Lukáč Robo, Vinco, Ľudovít, Drápal Domino, Chrápek Jozef, Boleček Jozef, Bubák Jozef, Pohuba Milan, Važurka Jaro, Ďuriš Milan, Kravárik Jozef, Slamka Jozef, Královič Ján, Kostka Ján, Kubík Marián, Kuzma Vojtech, Polák František.

futbalisti

Zapísaná história športu v Zemianskych Sadoch je až z roku 1962, keď bola založená Telovýchovná poľnohospodárska jednota. Zakladateľom bol Alojz Kosík, stal sa predsedom, Jozef Košťál tajomník a Július Ďurina hospodárom. Činnosť bola zameraná na futbal, ktorý hrali aj súťažne v 3. skupine okresu. Výstroj zakúpila osvetová beseda a JRD. Počet členov bol 61. Neskoršie sa naši a TJ Pusté Sady, ktoré súťažne hrávajú doteraz najmä v okresnej, ale hrali aj v krajskej súťaži. Okrem toho poriadajú obe mužstvá turnaje . Od roku 1978, keď sa pod vedením MNV vybudoval Igmál ako športový areál v Šalgočke, využíval sa na organizovanie nielen miestnych ale aj celoštátnych podujatí. Uskutočnili sa tu niekoľkokrát Majstrovstvá Slovenska v motokrose do 250 a 500 ccm a majstrovstvá ČSSR v triede do 250 ccm.

Majstrovstva v motocrose

Poriadali sa tu zimné zrazy turistov a samozrejme niekoľko rokov sa využíval vybudovaný svah s umelou hmotou na lyžovanie. Poriadali sa tu preteky v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom, v behu cez prekážky a ďalšie.

Veľkým prínosom pre obec bolo vybudovanie klziska s mantinelmi, ktoré sa využívalo podľa počasia, ale aj záujmu obyvateľov. V roku 1995 sa zrekonštruovalo a využíva sa v zime na korčuľovanie a amatérsky hokej, v lete na hranie futbalu a basketbalu. Od roku 1997 do 2001 sa statrostom obce organizovala tzv. Interliga vo futbale. Družstvá tvorili jednotlivé ulice: Horná, Hlavná, Stredná a Rómovia. 4x turnaj vyhrala Horná ulica a 1x Hlavná ulica. Niekoľkokrát bol zorganizovaný futbalový turnaj o Pohár starostu obce. Organizovalo sa cvičenie žien v aerobiku a cyklistické preteky žiakov.
Významné výsledky dosiahli v športe žiaci ZDŠ. V šk. roku 1984/85 sa D. Hlavnová zúčastnila Majstrovstiev SR v brannom viacboji a obsadila 3. miesto. V .k. roku 1994/95 žiaci M. Cicák, J. Sokol a J. Hrachová na Medzinárodnom stretnutí v brannom viacboji v ČR získali 3. miesto. V tom istom roku sa p. učiteľ Čomaj a žiaci Martin Cicák a J. Sokol stali majstrami SR v brannom viacboji zmiešaných družstiev. V roku 1996/97 žiaci Šípka, Nemeček a Majková zúčastnili Majstrovstiev SR a v brannom viacboji obsadili 2. miesto.
Významným športovcom je Mgr. Marek Cicák, ktorý je držiteľom žiackeho slovenského rekordu z roku 1994 v .tafete 4x300m (rekord nebol doteraz prekonaný). V roku 1996 bol majstrom Slovenska v behu na 400 m a v .tafete 4×400 m kategória dorastenci. V tomto roku bol účastníkom atletických majstrovstiev Európy v Istambule, kde v behu na 400 m bol siedmy a v štafete 4×400 m obsadil 5. miesto. V roku 1997 bol majster Slovenska v štafete 4×100 m a 4×400 v kategórii juniori.