Súčasnú samosprávu obce tvoria

Starosta obce

starosta obce: Ing. Roman Súkeník
Obecné zastupiteľstvo

Zástupkyňa starostu obce Mgr. Zuzana Sedláčková, 40 r., referentka

Poslanci:
Vítězslava Cicáková, 55 r., učiteľka, predsedníčka komisie pre školstvo
František Forro, 41 r., TH pracovník, predseda komisie pre rozpočet a financie
Eva Horváthová, 43 r., štátna zamestnankyňa, predsedníčka komisie pre sociálnu oblasť
Mgr. Zuzana Sedláčková , 40 r., referentka, predsedníčka komisie pre riešenie sťažností
Jozef Ščasný, 49 r., živnostník, predseda komisie pre výstavbu
Mgr. Štefan Šípka, 31 r., policajt, predseda komisie pre majetok
Mgr. Štefánia Vašková, 64 r., dôchodkyňa, predsedníčka komisie pre kultúru a šport
hlavný kontrolór obce: Miriam Pagáčová