Z dávnej minulosti
Z dávnej minulosti Dejiny osídlenia tejto oblasti siahajú ďaleko do minulosti. Predpokladáme, že sme boli súčasťou Veľkomoravske …

História po roku 1945
História po roku 1945 SNP našlo veľký ohlas medzi obyvateľstvom. Aj keď v obci neboli žiadne udalosti, niektorí občania ( Ján Minárik …

Kultúra
Kultúra Každé mesto, dedina má svoju históriu a s ňou súvisí aj kultúra, ktorú si vytvárajú ľudia v jednotlivých historických …

Šport
Šport V minulosti športové disciplíny boli neznáme. Deti sa hrávali na pažiti, na strniskách a lúkach pri pasení husí a dobytka. Neskôr …

Náboženský život
Náboženský život Podľa náboženstva bola obec Zemianske Sady vždy katolícka. V reformačných časoch v 16.-17. storočí boli tu vraj …

Poľnohospodárstvo
Zemianske Sady už od najstarších počiatkov bola obcou, v ktorej väčšinu poľnohospodárskej pôdy vlastnili veľkostatkári a popri …