Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 3/2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje čistopis Územného plánu obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 3/2022:

00a – ÚPN-O Zemianske Sady, ZaD 3-2022, text, čistopis (.pdf)
00b – ÚPN-O Z.Sady – tabuľka (.pdf)

01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika, telekomunikácie (.pdf)
06 – Vyhodnotenie záberu PF (.pdf)
07 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (.pdf)

Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje čistopis Územného plánu obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020. Územný plán obce Zemianske Sady bol schválený uznesením č. B/10/2020 dňa 14.12.2020.

00a Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – čistopis (.pdf)
00b Územný plán  obce Zemianske Sady – Tabuľka PPF – čistopis (.pdf)

01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika, telekomunikácie (.pdf)
06 – Záber pôdneho fondu (.pdf)
07 – Schéma záv.častí a VPS (.pdf)

Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky č. 1/2014

Obec Zemianske Sady zverejňuje Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky č. 1/2014.

Komplexný návrh (.pdf)
Oznámenie o strategickom dokumente – textová časť (.pdf)