Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielky si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 11.02.2022
po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Kysela (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielky si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 11.02.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Holub

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 25.01.2022: Vladimír Holub, dátum narodenia 07.03.1993. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Kuzma

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 03.02.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Kuzma (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – predvolanie na prevzatie. Zásielku – predvolanie si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 19.01.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Kuzma

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 28.01.2022
po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Kuzma (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielky si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 26.01.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – doručenku do vlastných rúk na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 18.01.2022. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zasielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. Zásielku si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 30.12.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí poštovej zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela (.pdf)

Návrh rozpočtu obce Zemianske Sady na roky 2022 – 2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024.

Návrh rozpočtu obce Zemianske Sady na roky 2022 – 2024 (.pdf)