Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa dajú stiahnuť vo formáte Adobe Reader ( .pdf ), alebo vo formáte dokumentu Word ( .doc ). Staršie zápisnice si môžete vyžiadať na Obecnom úrade.

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zemianskych Sadoch

Zásady odmeňovania (súbor .doc, 33 KB )

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok (súbor .doc )

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2019

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Príloha č. 2 k 5. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Príloha č. 3 k 5. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.05.2019 (.pdf)
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.05.2019 (.pdf)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.02.2019 (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 20. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 19. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 18. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 16. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

 

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2016

13. zasadnutie OZ v Zemianskych Sadoch
Zápisinca-z-12-zasadutia-oz
Zápisnica a uznesenie z 11. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 1,2 MB )

Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 930 KB )

Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 1,7 MB )

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2015

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ
Zápisnica a uznesenia zo 7.zasadnutia OZ Uznesenia zo 7. OZ (súbor .doc)

Zápisnica a uznesenia zo 6 zasadnutia OZ (súbor .docx)

Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf)

Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (docx)

Zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf; 170 KB )
Zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .docx; 21 KB )

Zápisnica a uznesenie z 1. a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf; 170 KB )
Zápisnica a uznesenie z 1. a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .docx; 21 KB )
Dátum konania zasadnutia: 01.12.2014