Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa dajú stiahnuť vo formáte Adobe Reader ( .pdf ), alebo vo formáte dokumentu Word ( .doc ). Staršie zápisnice si môžete vyžiadať na Obecnom úrade.

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zemianskych Sadoch

Zásady odmeňovania poslancov – platné od 20.05.2019 (.pdf)

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok (súbor .doc )

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2021

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.06.2021 (.pdf)

Príloha k zápisnici z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Uznesenia OZ (.pdf)
Príloha k zápisnici z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Záverečný účet obce za rok 2020 (.pdf)
Príloha k zápisnici z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Správa nezávislého audítora (.pdf)

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.04.2021 (.pdf)

Príloha č. 1 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Uznesenia OZ (.pdf)
Príloha č. 2 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – plnenie príjmov (.pdf)
Príloha č. 3 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – rozpočet ZŠ na rok 2021 (.pdf)
Príloha č. 4 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 (.pdf)
Príloha č. 5 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 (.pdf)
Príloha č. 6 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2020

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020 (.pdf)

Príloha č. 6 k zápisnici z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Rozpočet príjmov a výdavkov obce Zemianske Sady na rok 2020 (.pdf)

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.09.2020 (.pdf)

Príloha č. 2 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Záverečný účet obce Zemianske Sady za rok 2019 (.pdf)
Príloha č. 3 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019 (.pdf)
Príloha č. 4 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (.pdf)
Príloha č. 5 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (.pdf)
Príloha č. 6 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce (.pdf)

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 09.06.2020 (.pdf)

Zápisinca zo 7. zasadutia Obecného zastupiteľstva – 27.02.2020 (.pdf)

Príloha č. 1 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 2 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 3 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 4 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 5 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 6 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 7 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 8 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 9 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 10 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 11 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 12 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 13 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 14 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.11.2019 (.pdf)

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Príloha č. 2 k 5. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Príloha č. 3 k 5. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.05.2019 (.pdf)
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.05.2019 (.pdf)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.02.2019 (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 20. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 19. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 18. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 16. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

 

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2016

13. zasadnutie OZ v Zemianskych Sadoch
Zápisinca-z-12-zasadutia-oz
Zápisnica a uznesenie z 11. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 1,2 MB )

Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 930 KB )

Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 1,7 MB )

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2015

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ
Zápisnica a uznesenia zo 7.zasadnutia OZ Uznesenia zo 7. OZ (súbor .doc)

Zápisnica a uznesenia zo 6 zasadnutia OZ (súbor .docx)

Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf)

Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (docx)

Zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf; 170 KB )
Zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .docx; 21 KB )

Zápisnica a uznesenie z 1. a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf; 170 KB )
Zápisnica a uznesenie z 1. a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .docx; 21 KB )
Dátum konania zasadnutia: 01.12.2014