Farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 27.02.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Zemianske Sady a Pusté Sady a ďalšie testovanie sa zrealizuje spoločne pre všetky tri obce. Šieste kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome v Šalgočke sobotu 27. februára 2021 v čase od 7:00 do 15:30 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 11:00 – Obec Šalgočka
 • 11:00 – 12:00 – Obedňajšia prestávka
 • 12:00 – 13:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica
 • 15:00 – 15:30 – Občania mimo TP obcí Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Inštruktážne video

Obec Zemianske Sady zverejňuje inštruktážne video k prebiehajúcemu Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021. Toto video vysvetľuje, ako správne vyplniť všetky polia v sčítacom formulári a úspešne zrealizovať sčítanie do 31. marca 2021.

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 20.02.2021

Máme za sebou historicky prvé “družobné” testovanie spolu s našimi susednými obcami Pusté Sady a Šalgočka. Počas soboty 20. februára 2021 bolo urobených 680 testov s 1 pozitívnym výsledkom (percento pozitivity 0,147%).

Veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Katka a Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka, Laurika a Adika a dobrovoľníci Jojo a Peťo. Ďakujeme občanom zo všetkých troch obcí, ktorí sa podľa stanoveného harmonogramu testovania zúčastnili. O ďalšom spoločnom testovaní Vás budeme informovať v priebehu týždňa.

Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 20.02.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Pusté Sady a Šalgočka a ďalšie testovanie zrealizujeme pre tri obce. Piate kolo antigénového testovania na COVID-19  bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 20. februára 2021 v čase od 7:00 do 18:00 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady. Vstup do areálu testovania bude od Pošty. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 12:00 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:30 – Zemianske Sady občania nad 65 rokov
 • 13:30 – 15:00 – Zemianske Sady  Hlavná ulica + Kráčiny
 • 15:00 – 16:00 –  Zemianske Sady  Stredná ulica
 • 16:00 – 17:00 – Zemianske Sady  Horná ulica
 • 17:00 – 17:45 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – zahájenie sčítania

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu pre občanov o zahájení Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu v obchodoch Apple App Store a Google Play. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na Obecný úrad počas úradných hodín alebo na Call centrum 02/20 92 49 19. Prosíme všetkých občanov, aby v prípade potreby pomohli sčítať sa aj starším spoluobčanom.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 13.02.2021

V sobotu 13. februára 2021 sme zrealizovali 4. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dopoludnia sme zrealizovali 271 testov, pozitívny výsledok mali 3 občania.

Opäť veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Katka a Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka, Laurika a Adika a dobrovoľníci Jojo a Peťo. Ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí sa opäť prišli otestovať a dodržiavali stanovený harmonogram.

O ďalšom postupe v súvislosti so skutočnosťou, že okres Galanta sa nachádza v COVID Automate v poslednom 4. stupni varovania, Vás budeme informovať.

Uzavretie ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.02.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese Galanta sa bude náš okres od 15.02.2021 nachádzať v 4. stupni varovania “COVID Automatu” (tzv. “čierny okres”). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante dôrazne neodporúča všetkým prevádzkovateľom školských zariadení takéto zariadenia naďalej prevádzkovať. Z tohto dôvodu bude Základná škola s Materskou školu Zemianske Sady od pondelka 15.02.2021 až do odvolania uzavretá. Výučba na Základnej škole bude prebiehať dištančnou formou.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 13.02.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie bude okres Galanta od 15. februára 2021 v rámci “COVID Automatu” v poslednom 4. stupni varovania – tzv. “čierny okres”. Okrem iných obmedzení je na cestu do práce potrebný test nie starší ako 7 dní.

Ďalšie kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 13.2.2021 v čase od 7:00 do 12:00. Vstup do areálu testovania bude od Pošty.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú  v čase od 7:00 –7:45 hodiny.
 • Je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 7:45 – osoby staršie ako 65 rokov
 • 7:45 – 9:00 _ hlavná ulica  + kráčiny
 • 9:00 _ 10:00 _  stredná ulica
 • 10:00 _ 11:00 _  horná ulica
 • 11:00 – 12:00 – občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

Zoznam stálych MOM v okrese Galanta

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta dáva do pozornosti možnosť využitia stálych mobilných odberových miest v okrese Galanta. Občania, ktorí sa potrebujú otestovať mimo antigénového testovania, ktoré zabezpečuje obec Zemianske Sady, môžu tak urobiť na týchto miestach:

Názov Adresa Prevádzkové hodiny
Ayur Gauri spol. s r.o. Hodská 354/21, Galanta Po – Pi: 08:00 – 18:00; So – Ne: 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Health Solutions, s.r.o. Česká 1452/28, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
NsP Sv. Lukáša Galanta – Svet zdravia a.s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta 07:30 – 15:30 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. 29. augusta, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
RÚVZ Galanta Hodská 2352/62, Galanta 09:00 – 12:00 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. Trnavská cesta 6, Sereď 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Kasárenská 1005/54, Sereď 09:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Sob
Mesto Sládkovičovo Fučíková 973/204B, Sládkovičovo 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Sob

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 201

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo