Farské oznamy od 23. do 29. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. mája 2022.

Ako napustiť bazén pred letom 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2022:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén – leto 2022 (.pdf)

Pozvánka na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek 2022

Obec Zemianske Sady v spolupráci so Základnou školou s Materskou Školou Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 15:00 pri príležitosti Dňa matiek 2022. Program akadémie:

 1. Privítanie hostí
 2. Príhovor starostu obce Zemianske Sady
 3. Vystúpenie žiakov Materskej školy
 4. Vystúpenie žiakov Základnej školy
 5. Vystúpenie skupiny „Peťo & Ja“

Akadémia sa uskutoční na tribúne pri športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični Základnej školy.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií  na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 05.05.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.05.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 12:10 hod.: 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 83/1, 101, 101/VE, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 124/2/-, 126, 127, 163, 171, 175, 175/3, 189/1, 328, 329, 330, 385/-
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Podvody na senioroch – rôzne životné situácie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané nové spôsoby podvodov najmä na starších občanov, ktoré sa snažia zneužiť rôzne životné situácie:

 • Podvodník seniorovi zavolá a predstaví sa ako pracovník pošty. Uvedie, že seniorovi doručí balík, aby si pripravil peniaze na zaplatenie.
 • Podvodník sa predstaví ako pracovník banky a tvrdí, že seniorovi z banky niekto neoprávnene previedol peniaze z účtu. Na ich vrátenie požiada seniora o poskytnutie údajov jeho bankomatovej karty.
 • Podvodník sa predstaví ako policajt a seniora upozorní, že má informáciu o tom, že ho idú práve teraz vykradnúť. Počas hovoru sa dotazuje, či má senior doma nejaké peniaze alebo cennosti a dáva mu inštrukcie, ako má ďalej postupovať, napríklad ich má vyhodiť von oknom, kde už bude čakať údajný policajt.

Podvodníci často volajú v nočných hodinách. Polícia preto opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby cudzie telefónne čísla nezdvíhali. V prípade, ak hovor príjmu, aby pri podozrení na podvod hovor čo najskôr ukončili a neposkytovali bližšie informácie o rodine, peniazoch ani ďalšie citlivé údaje, ktoré by podvodníci následne mohli zneužiť. Informácie je potrebné vždy preverovať a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.

Zápis detí do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2022/2023

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do Materskej školy v školskom roku 2022/2023, že zápis sa uskutoční v dňoch 2. až 6. mája 2022 v budove Materskej školy v čase od 08.00 – 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na internetovej  stránke školy.

Pozvánka na cykloturistický výlet – 07.05.2022

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na spoločnú cykloturistiku, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. mája 2022 od 9:30 hod. Trasa bude na úseku Zemianske Sady-Dubník-Vinohrady-Posádka-Dvorníky-Šalgočka. Štartovací bod je park v Zemianskych Sadoch. Obed bude zabezpečený pri zvučných perejoch popri Váhu. Cena výletu je 5 EUR na osobu. Prihlásiť sa môžete do 29.04.2022 na Obecnom úrade.

Pozývame Vás na ďalšie spoločné dobrodružstvo v našej krásnej prírode na bicykloch.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Rande s Heligonicou v Dvorníkoch

Obec Dvorníky vás pozýva na hudobné popoludnie Rande s Heligonicou, ktoré sa bude konať v nedeľu 24. apríla 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program sa bude natáčať pre Senzi TV. Hostia: Maja Velšicová, Simona Lelkes, Žochári, Jarka Jančichová a Ján Walla (PROFIL).

Vstupné je 10 Eur. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Dvorníky na telefónnom čísle 033/732 0149.

Pozvánka na Poľovnícke hody 2022

Obec Zemianske Sady a Poľovnícky spolok Hrabina Zemianske Sady Vás pozývajú na Poľovnícke hody, ktoré sa budú konať v sobotu 23. apríla 2022 od 15:00 hod. v Školskej jedálni.

V ponuke bude: srnčí guláš, pečený diviak na cesnaku, pečené rebierka na cibuľke.

Ochutnávka poľovníckych špecialít bude spojená s degustáciou vín z vinárstva Golguz.

O zábavu sa postará harmonikár Miško. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Deň Zeme 2022

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2022. Zraz je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané.

Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život.  

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.