Ing. Roman Súkeník

Narodený 13.5.1966 v Nitre, ženatý, 3 deti.

Vzdelanie

VŠP –  mechanizačná fakulta Nitra a  doplnkové pedagogické štúdium Nitra

AV – riadenie projektového cyklu v kontexte programov EÚ, tvorba VZN a správnych rozhodnutí obcami a VÚC, správca cintorína

Kariéra

1988 – 1989 RaVOD Pata – mechanizátor

1990 – 1994 SOUP majster odborného výcviku, učiteľ

1994 –  starosta obce Zemianske Sady

Členstvá v organizáciách, združeniach a v štátnej správe

Od roku 2011 –  člen Rady ZMOS, člen sekcie ekonomiky a financovania

Od roku 2019 –  podpredseda združenia ZMO regiónu JE Jaslovské Bohunice

Od roku 2003  – člen výboru pre otázky zamestnanosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Od roku 2006 –  člen občianskej informačnej komisie Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice

Od roku 2015 – člen predstavenstva Komplex záujmové združenie obcí Sereď

Záľuby

Záhrada, šport, prechádzky v prírode