Rozpočet obce Zemianske Sady na roky 2023 – 2025

Obec Zemianske Sady zverejňuje rozpočet obce na roky 2023 – 2025. Rozpočet bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 13. decembra 2022 uznesením B/1/2022.

Rozpočet obce Zemianske Sady na roky 2023 – 2025 (.pdf)