Nastavenie používania súborov Cookies

1. Informácie o prevádzkovateľovi webovej prezentácie

Prevádzkovateľom tejto webovej prezentácie je:

Obec Zemianske Sady
Zemianske Sady 42
925 54 Zemianske Sady

IČO: 00306339

Zodpovednou osobou podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25.05.2018 je Ing. Milan Hutera, PhD. Kontaktné údaje: milanhutera@milanhutera.com, tel.: +421 907 119 029.

2. Základné tézy ochrany osobných údajov

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je naša priorita. Osobné údaje zbierame iba v najnutnejšom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie poslania tejto webovej prezentácie. Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neprenajmeme, nezverejníme alebo iným spôsobom neposkytneme tretím stranám za účelom ďalšieho alebo nevyžiadaného marketingu.

3. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V rámci novo prijatej a platnej legislatívy o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá platí v celej Európskej únii, máte ako užívateľ tieto práva:

  • právo byť informovaný o zbieraní osobných údajov
  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
  • právo na prenositeľnosť osobných údajov
  • právo namietať automatizované spracovanie osobných údajov – v rámci našej webovej prezentácie nepoužívame žiadne automatizované nástroje, ktoré by vyhodnocovali vaše správanie a tieto informácie používali na vašu priamu identifikáciu

4. Osobné údaje, ktoré táto webová prezentácia zbiera a ich účely

Naša webová prezentácia zbiera a používa niektoré osobné informácie pre tieto účely:

4.1. Zber dát o návštevníkoch webovej prezentácie

Ako takmer každá webová prezentácia alebo „stránka“, aj naša webová prezentácia používa nástroje na zber dát o návštevníkoch. V našom prípade túto funkciu zabezpečuje služba StatCounter (SC). Zozbierané dáta používame na určenie, koľko užívateľov našu webovú prezentáciu navštevuje, ako našu webovú prezentáciu objavili a akým spôsobom sa po nej pohybujú. Služba StatCounter poskytuje aj informácie o geografickej polohe užívateľa, type zariadenia, ktoré užívateľ používa, type internetového prehliadača, type operačného systému užívateľa alebo IP adresu poskytovateľa internetového pripojenia užívateľa. Tieto údaje však nie je možné použiť na priamu identifikáciu návštevníka. Všetky údaje o návštevníkoch webovej prezentácie sú uložené a chránené na serveroch služby StatCounter.

Služba StatCounter pre zber údajov o návštevníkoch využíva súbory Cookies. Bližšie informácie v Anglickom jazyku o súboroch cookies tejto služby nájdete tu: http://statcounter.com/about/cookies/. Vypnutie používania súborov Cookies vo vašom prehliadači zabráni sledovaniu vás ako užívateľa na našej webovej prezentácii. Bližšie informácie o tom, ako vypnúť používanie súborov Cookies, nájdete v nápovede vášho internetového prehliadača.

4.2. Emailová komunikácia a kontaktné formuláre

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára, žiadne z údajov, ktoré uvediete nebudú uložené v databáze tejto webovej prezentácie, alebo tretích spracovateľov dát, ktoré táto webová prezentácia využíva. Vaša emailová komunikácia je šifrovaná použitím 256-bitového kľúča v rámci technológie SHA-2.

4.3. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Na webovej prezentácii obce v časti “Zmluvy”, “Faktúry” a “Objednávky” obec zverejňuje uzavreté zmluvy, prijaté faktúry a vystavené objednávky. Pri ich zverejnení môže dôjsť aj k zverejneniu bežných osobných údajov fyzických osôb (dotknutá osoba). Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok obciam a iným orgánom samosprávy ukladá zákon č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

5. Kde a ako sú ukladané vaše osobné údaje?

Táto webová prezentácia je uložená na serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o, ktorá patrí k popredným poskytovateľom hostingových služieb na Slovensku. Bližšie informácie o tom, ako spoločnosť Websupport narába s uloženými dátami, sú uvedené na stránke: https://www.websupport.sk/nove-obchodne-podmienky

6. Kto ešte spracúva vaše osobné údaje?

Na naplnenie cieľov tejto webovej prezentácie je potrebné, aby k niektorým osobným údajom pristupovali aj tretie strany, označované aj ako spracovatelia osobných údajov. Rozsah, účely a dôvody spracovania vašich osobných údajov týmito tretími stranami sme detailne charakterizovali v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu. Tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci tejto webovej prezentácie, sídlia v Európskej únii alebo USA. Tretie strany sídliace v USA spĺňajú štandardy nakladania s osobnými údajmi EU-U.S. Privacy Shield.

7. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Text tohto dokumentu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov sa môže občas meniť podľa aktuálnej legislatívy alebo pri zmenách technického charakteru. O zmenách v tomto dokumente však používateľov a našich zákazníkov nebudeme explicitne informovať. Odporúčame preto z času na čas skontrolovať a prečítať si znenie tohto dokumentu. Zmeny v texte budú adekvátnym spôsobom vyznačené.