Projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady.

Názov projektu: Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Suma: 20 580,24 €

Realizácia: Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Dátum ukončenia: 31.3.2021

Účel podporeného projektu: Vytvorenie dvoch pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na plný úväzok, ktorí budú mať na starosti komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou. Nákup elektro trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov, nákup bezkontaktných teplomerov, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov na ruky a na dezinfekciu priestorov a plôch, textilných rúšok, motorového postrekovača, ručného postrekovača a stojanových dezinfekčných dávkovačov.

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: 872/2020 (.pdf)