Farské oznamy od 14. do 20. júna 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. júna 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania k 23. marcu 2021

V rámci prebiehajúceho Sčítania obyvateľov, domov a bytov sa k 23. marcu 2021 v obci Zemianske Sady sčítalo 74,06% odhadovaného počtu obyvateľov našej obce.

Obec Zemianske Sady týmto apeluje na všetkých občanov, ktorí sa doteraz nesčítali prostredníctvom elektronického formulára, aby využili posledné dni sčítania a do 31. marca 2021 vyplnili elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk. Návod, ako sa jednoducho sčítať v pohodlí svojho domova, ponúka inštruktážne video.

Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky, bude pripravené asistované sčítanie od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021. Asistované sčítanie budú v našej obci vykonávať výhradne zamestnanci obce. Bližšie informácie k asistovanému sčítaniu vám prinesieme po jeho spustení.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 20.03.2021

Okres Galanta bude od 22.03.2021 preradený z čiernej do bordovej zóny, ktorá predstavuje III. stupeň varovania v rámci COVID Automatu. Na cestu do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní. Obec Šalgočka preto organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 20.03.2021 v čase od 9:00 do 16:00.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady podľa harmonogramu.
 • Počas testovania je ako prekrytie horných dýchacích ciest povinný respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 9:00 – 11:45 – Pusté Sady a Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 15:45 – Zemianske Sady

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 13.03.2021

V sobotu 13. marca 2021 sa konalo štvrté spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Do mobilného odberového miesta v telocvični ZŠ s MŠ Zemianske Sady sa v priebehu dňa prišlo otestovať 753 občanov, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Veľmi pekne ďakujeme odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Janka a Katka, Dobrovoľníci: Vierka, Vlasta, Andrejka, Laurika, Jojo a Peťo za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať podľa stanoveného harmonogramu. Pripomíname, že od pondelka 15. marca 2021 podľa nových hygienických a bezpečnostných opatrení je pri vstupe do interiérov povinný respirátor FFP2. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Výučba v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.03.2021

Obec Zemianske Sady sa na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante rozhodla od 15. marca 2021 obnoviť prezenčnú formu výučby v Základnej škole s Materskou školou Zemianske Sady. Prezenčná výučba v Základnej škole sa týka 1. stupňa.

Regionálna hygienička v stanovisku uvádza, že v okrese Galanta došlo oproti predchádzajúcemu týždňu k poklesu 7-dňovej incidencie vírusu SARS-CoV-2 o 35% a pri pokračujúcich dobrých výsledkoch by mohlo dôjsť od 22. marca 2021 k preradeniu okresu Galanta do 3. stupňa varovania (tzv. bordový okres).

Obec Zemianske Sady ako zriaďovateľ predškolského a školského zariadenia oznamuje, že obnovenie prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ s MŠ Zemianske Sady sa riadi uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 123/2021 z 28. februára 2021, z ktorej vyplýva podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žiaka alebo dieťaťa. Na vstup do školského zariadenia je v prípade okresu vo 4. stupni varovania potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní. Obec ďalej dôrazne odporúča testovanie všetkých dospelých členov spoločnej domácnosti.

Zároveň podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest je od 15. marca 2021 pri vstupe do predškolského alebo školského zariadenia povinný respirátor FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 10.03.2021 (.pdf)

Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 13.03.2021

Obec Zemianske Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa od 15.03.2021 stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

Antigénové testovanie na COVID-19 bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 13.3.2021 v čase od 7:00 do 16:30 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady.

 • Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:00 – Obec Pusté Sady
 • 9:00 – 11:00 – Obec Šalgočka
 • 11:00 – 11:45 – Občania nad 65 rokov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Obec Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Obec Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Obec Zemianske Sady – Horná ulica
 • 16:00 – 16:30 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 03.03.2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška nadobúda platnosť 8. marca 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

 • zavádza sa nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod. (platí od 3. marca 2021),
 • pozitívnym na COVID-19 sa zakazuje vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní. Povolená je odôvodnená návšteva lekára a lekárne,
 • zakazujú sa vychádzky do prírody mimo okres,
 • povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca 2021 v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 aj vo všetkých interiéroch (okrem domácnosti),
 • pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta,
 • výrazne sa zvýši policajná kontrola dodržiavania opatrení ako aj kontrola na hraniciach.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3. marca 2021 – úplné znenie (.pdf)

Výučba v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 08.03.2021

Obec Zemianske Sady sa na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante a aktuálnej pandemickej situácie rozhodla od 8. marca 2021 neobnoviť prezenčnú formu výučby v Základnej škole s Materskou školou Zemianske Sady.

Regionálna hygienička v stanovisku uvádza, že v okrese Galanta je evidovaný len veľmi mierny pokles 7-dňovej incidencie vírusu SARS-CoV-2, je dokázané vysoké percento britskej mutácie tohto vírusu v populácii Trnavského kraja a okres Galanta zároveň susedí s okresmi Dunajská Streda a Trnava, ktoré sú v rámci COVID Automatu tak ako okres Galanta v najvyššom stupni varovania (tzv. čierne okresy). O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 03.03.2021 (.pdf)

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 06.03.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Zemianske Sady a Šalgočka a ďalšie testovanie sa zrealizuje spoločne pre všetky tri obce. Siedme kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 6. marca 2021 v čase od 7:00 do 16:00 pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady Horná ulica

Leták RÚVZ Galanta – Pokyny k ochoreniu COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta dáva do pozornosti leták k ochoreniu COVID-19. Obsahuje pokyny v prípade, prepuknutia choroby, v prípade pozitívneho testu na Koronavírus bez príznakov ochorenia COVID-19 a v prípade, že sa u Vás prejavia príznaky ochorenia COVID-19.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 201

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo