Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov OVK

V súlade § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obec Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov OVK (.pdf)