Farské oznamy od 23. do 29. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. mája 2022.

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to dňa 5. decembra 2021 (v nedeľu) o 11:30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na koči a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky.

Žiadame všetkých občanov a deti aby dodržali všetky platné protiepidemiologické opatrenia – prekrytie dýchacích ciest, odstupy min. 2 metre, ku koču pristupujú len deti, zákaz vstupovať na koč, zákaz fotografovania, ak ste COVID pozitívny, alebo v karanténe zakývajte Mikulášovi z okna, balíček vám zavesíme na bránku.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií obcou a ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady.

Núdzový stav spojený so zákazom vychádzania od 25. novembra 2021

Kancelária Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice pripravila prehľad k vyhlásenému núdzovému stavu a s ním spojeným zákazom vychádzania, ktorý platí od dnešnej polnoci – 25. novembra 2021 predbežne na dobu 2 týždňov.

Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h. Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. 

Rozhodla o tom vláda v stredu 24. novembra 2021, pričom zároveň všetkým osobám na našom území uložila uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť  zamestnancom vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami,  aj v exteriéri.

Čítať ďalej

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2021

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2021 – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 07.12.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.12.2021 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30 do 13:00 hod.: Zemianske Sady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 126/ZA, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 147/VE, 149, 150, 154, 155, 155/VE, 157, 158, 159, 160, 162, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 226/VE, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 257/VE, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265,/VE, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 306/OP, 314, 339, 1432/43.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Služba Munipolis – rýchle správy z obce prostredníctvom SMS

Pre občanov obce Zemianske Sady sme spustili službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS alebo e-mailov.

 • Oznamy miestneho rozhlasu
 • Upozornenia na krízové situácie – výpadky energií, blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, atď.

Registrácia je zadarmo. Zaregistrovať sa môžete

 1. Na webovej stránke https://zemianskesady.munipolis.sk/registracia
 2. Vyplnením registračného letáku a odovzdaním na úrad obce Zemianske Sady

Registračný leták (.pdf)

Podvody na senioroch – autonehoda príbuzného a vnuk v núdzi

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti najmä starším občanom ďalšie podvodné konania, ktoré boli zaznamenané v posledných dňoch s cieľom vylákať od seniorov peniaze.

Polícia tento týždeň počas jedného dňa zaznamenala tri prípady, keď podvodníci telefonicky oslovili seniorov a snažili sa pod zámienkami vylákať od nich peniaze. V dvoch prípadoch boli seniori obozretní a podvodníkom sa nepodarilo peniaze od nich vylákať, v jednom prípade však senior prišiel o niekoľko tisíc eur.

Aj pri týchto podvodných konaniach páchatelia použili vymyslený príbeh o tragickej autonehode príbuzného, respektíve sa podvodník predstavil ako vnuk, ktorý veľmi súrne potrebuje požičať peniaze, ktoré následne obratom vráti.

Polícia vyzýva občanov, aby si vždy v takýchto situáciách informácie preverili a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

Uvítanie detí do života narodených v roku 2020

V našej obci je milou povinnosťou uvítať deti, ktoré sa narodili v danom kalendárnom roku. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá ovplyvňuje naše životy od marca 2020 sme sa doteraz nemohli stretnúť na krátkej slávnosti a uvítať desať detí, ktoré sa narodili v roku 2020. Starosta obce Ing. Roman Súkeník preto v najbližších dňoch navštívi rodiny osobne a odovzdá im okrem malých pozorností aj poukaz  na nákup tovaru v hodnote 50 EUR v predajni Kvetinárstvo a rozličný tovar Miroslav Čapkovič Zemianske Sady.

Pamätná plaketa pre naše občianky pri príležitosti udelenia Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského

Starosta obce Zemianske Sady a poslanci Obecného zastupiteľstva udelili na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 28. októbra 2021 ďakovné plakety našim občiankam Zlatici Forrovej a Denise Hambalkovej. Dámy sa stali držiteľkami Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského, ktorá sa udeľuje za bezplatné darcovstvo krvi. Ženy získavajú Zlatú plaketu za 30 odberov krvi. Obom dámam srdečne ďakujeme za ich príkladnú obetavosť, vďaka ktorej mohli byť zachránené ľudské životy.

Odporúčania k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých 2021

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých polícia odporúča občanom:

 • príručné tašky, kabelky s osobnými vecami neodkladať na miestach bez dozoru, ako napríklad na hroboch, či lavičkách,
 • svoje osobné veci mať vždy na očiach, pretože stačí malá nepozornosť a zlodej sa k nim ľahko dostane,
 • starších ľudí z rodiny nenechávať chodiť na cintoríny osamotených,
 • nenechávať v odstavenom vozidle cennosti, doklady, elektroniku, ani iné hodnotné veci,
 • po opustení vozidla nezabudnúť vozidlo riadne uzamknúť,
 • dbať na svoju bezpečnosť na cestách a v ich blízkosti a používať reflexné prvky,
 • je dôležité, aby vodiči boli ohľaduplní voči chodcom a cyklistom, najmä na priechode pre chodcov a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a aby neparkovali svoje vozidlá tak, aby znemožnili prejazd iným.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.