Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1 určená volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)