Novoročný príhovor starostu obce 2024

Milí občania Zemianskych Sadov.

Na začiatku Nového roku 2024 sa Vám chcem poďakovať za spoluprácu. Napriek neustálym útokom zo strany štátu na samosprávu, zložitej finančnej situácii a odsúvaniu problémov v samospráve starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce sa snažili zabezpečiť pre Vás všetky služby a základné funkcie obce. Počas roku 2023 sme v obci zrealizovali tieto projekty:

  • Výsadba 75 kusov okrasných stromkov,
  • rekonštrukcie ciest – Kaptár, cintorínska a v cintoríne.
  • Zrekonštruovali sme 8 tried a schodiská v ZŠ a 1 triedu v MŠ.
  • Vybudovali sme zberný dvor a zabezpečili techniku.
  • Riešili sme kanalizačné prípojky.
  • Vypracovali sme projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu a projekt rekonštrukcie Základnej školy.

Preinvestovali sme vyše 600 tisíc Eur, z toho takmer 450 tisíc Eur sme získali cez rôzne projekty z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Organizovali sme pre vás rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

Milí spoluobčania. Dovoľte na začiatku nového roku 2024 Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce zaželať pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a úspechy. Nech sa Vám splnia všetky plány, túžby a predsavzatia.