Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle Zákona Slovenskej národnej rady, zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č. 1, Obec Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)