PF 2024

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2024 Vám želá  Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady