Entries by Zemianske-Sady

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie k Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – Leták pre občanov (.pdf) Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – základné informácie o projekte (.pdf)

Farské oznamy – zrušenie Svätých omší do 31.03.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia pre farnosť Dvorníky a filiálky Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady. Sväté omše v miestnych kostoloch sú zrušené do pondelka 31.03.2020. V prípade pohrebu, Sviatosti zmierenia a iných duchovných potrieb kontaktujte nonstop správcu farnosti Róberta Ťapušíka na 0911 417 300.

Informácia o činnosti spoločného stavebného úradu Sereď

Počas obmedzenej činnosti Mestského úradu v Seredi (spoločný stavebný úrad pre mesto Sereď a obce Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka) pracuje oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, ako spoločný obecný úrad pre výkon činnosti stavebného úradu, v obmedzenom režime  v čase úradných hodín MsÚ a to každý […]

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne […]

Farské oznamy – príhovor občanom obce

V Nedeľu 22.03. 2020 popoludní sa prostredníctvom obecných rozhlasov prihovorí v tomto náročnom čase správca farnosti Róbert Ťapušík obyvateľom obcí a to nasledovne: OBECNÝ ROZHLAS BOJNIČKY – 14:00 OBECNÝ ROZHLAS DVORNÍKY – 14:30 OBECNÝ ROZHLAS ŠALGOČKA – 15:00 OBECNÝ ROZHLAS ZEMIANSKE SADY – 15:30

Distribúcia textilných rúšok občanom obce

Na základe Uznesenia vlády  SR, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia krízového štátu našej obce. Každý občan je povinný chrániť si tvár rúškom, šatkou a pod. Ďakujem, že to rešpektujete a chránite zdravie sebe a ostatným spoluobčanom. Obec zabezpečila zdarma  textilné rúška pre dôchodcov, zamestnancov obce, pracovníkov obchodov,  pracovníkov pošty a policajtov. Vďaka našim obetavým dobrovoľníčkám […]

Žiadosť o pomoc osamelým ľuďom v obci

Vážení spoluobčania, starosta obce Vás žiada všímať si starších a osamelých ľudí vo svojom okolí. Ak viete o takejto osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc, pomôžete jej s nákupom, donáškou liekov a pod. V prípade potreby kontaktujte starostu obce.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – poštový poukaz na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať pri vchode do budovy OcÚ do termínu: 03.04.2020. Po uvedenom termíne a neprevzatí poštového poukazu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová […]

Preventívne nariadenia v obci po zasadaní krízového štábu – 17.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR k mimoriadnej situácii v celej SR a opatrení úradu verejného zdravotníctva SR prijal krízový štáb obce Zemianske Sady nasledovné nariadenie týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov predávajúcich cez obec. Prijaté opatrenia krízového štábu obce platia od 17.03.2020 od 6:00 hodiny až do odvolania. Nariaďuje […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – 16.03.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a s uznesením vlády Slovenskej republiky z 15. marca 2020 nariaďuje tieto opatrenia: S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 hod. sa na obdobie 14 dní […]