Entries by

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 21.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Pozvánka na Hodový futbalový turnaj 2021

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Hodový futbalový turnaj neregistrovaných hráčov o kartón hodových zákuskov a o lístky na kolotoč, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. októbra 2021 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Turnaja sa zúčastnia tímy: Hlavná ulica, Stredná ulica, Horná ulica a Rómovia. Hrá sa systémom každý s každým 2×10 minút. Počet […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí do termínu: 05.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 30.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 29.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)

Dotazník – využitie areálu bývalého SOUP Zemianske Sady

Vážení spoluobčania, dňa 6.9.2021 nečakane navštívil našu obec predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič s prvým podpredsedom Mgr. Józsefom Berényim, riaditeľom odboru správy majetku a investičnej činnosti TTSK Mgr. Ľubošom Krajčírom a synom budúceho majiteľa areálu bývalého SOUP v Zemianskych Sadoch s pánom Štefunkom mladším. Informovali ma, že dolaďujú posledné detaily kúpno – predajnej zmluvy a […]