Entries by Zemianske-Sady

Výzva na predloženie ponuky – Prostriedky na dezinfekciu

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Prostriedky na dezinfekciu. Predmetom zákazky je dodávky ochranných prostriedkov a prostriedkov na dezinfekciu. […]

Zriadenie mobilného odberného miesta na testovanie COVID-19 v Galante

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje, že na adrese Parková ulica 1607/10 v Galante Športová hala Galanta, kpt. Nálepku  737 bolo zriadené bezplatné mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Prevádzkové hodiny odberného miesta sú od 14:00 do 20:00 hod. Do konca týždňa budú prevádzkové hodiny predĺžené – od 12:00 do 20:00 hod.  

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Troják

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 24.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zasielky – Peter Troják (.pdf)

Výzva na predloženie ponuky – Elektrická trojkolka

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Elektrická trojkolka. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov. […]

Pamiatka zosnulých 2020

Mnohí z Vás nemohli prísť na cintorín zapáliť sviečku svojim blízkym kvôli ochoreniu, karanténe, alebo zákazu vychádzania, ktorý platil do dnešného dňa. Dnes na Pamiatku zosnulých starosta obce Ing. Roman Súkeník spolu so správcom farnosti PhDr. Mgr. Róbertom Ťapušíkom pri hlavnom kríži na cintoríne v Zemianskych Sadoch zapálili sviečky a pomodlili sa za Vás všetkých.  […]

Výsledky celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” v Zemianskych Sadoch

Aj keď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určilo, že v našej obci sa bude testovať iba jeden deň, organizačne sme to zvládli perfektne! V sobotu 31. októbra 2020 sme otestovali 604 občanov a s potešením môžeme konštatovať, že všetky testy mali negatívny výsledok. Z celého srdca ďakujeme našim šikovným zdravotníčkam Janke Kováčovej, Zuzke Opltovej, Katke Zaťková […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 13.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)