Entries by Zemianske-Sady

Otváracie hodiny Obecného úradu – Vianoce 2019

Obecný úrad Zemianske Sady bude od 23.decembra 2019 do 6.januára 2020 zatvorený v dôsledku čerpania dovoleniek. Znovu Vám budeme k dispozícii až 7.1.2020 (v utorok). Telefónne číslo na starostu obce: 0905 547 614. Telefónne číslo na matrikárku obce: 0907 696 874.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 31.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Kuzma

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zasielky – Roman Kuzma (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. Zásielku si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí listovej zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – delegovanie člena a náhradníka volebnej komisie

Obec Zemianske Sady oznamuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020. V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vo volebnom okrsku č. 1 , Obce […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Vladimír Kysela (.pdf)

Stavebné úpravy na miestnom cintoríne

Obec Zemianske Sady, dôrazne vyzýva všetkých obyvateľov, ktorí majú v pláne opravy, úpravy pomníkov na hroboch a okolo hrobových miest na miestnom cintoríne v Zemianskych Sadoch aby to ohlásili na miestnom Obecnom úrade. Upozorňujem všetkých, že na výkopové a stavebné práce akéhokoľvek druhu na miestnom cintoríne je potrebné požiadať o povolenie na obecnom úrade.