Entries by

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 24.04.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 7:00 do 15:00. Pokyny k testovaniu: Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Žiadame občanov, ktorí […]

Pozvánka na Čistenie extravilánu obce pri príležitosti Dňa Zeme 2021

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme 2021 organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa bude konať v sobotu 24. apríla 2021. Zraz je pred Obecným úradom o 8:30 hod. Je potrebné zobrať si pracovné rukavice. O občerstvenie je postarané. Zároveň prosíme všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 04.05.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 19.04.2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia: k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2021. Najdôležitejšie opatrenia: Pravidlá nosenia rúšok a respirátorov – v exteriéri nie je povinnosť mať prekryté […]

Pozvánka – 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 14. apríla 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program: Otvorenie zasadnutia – starosta obce Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov […]

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2021

Obec Zemianske Sady oznamuje, že dňa 15. apríla 2021 (vo štvrtok) v čase od 8:00 hodiny sa bude v obci vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb. Zberajú sa: chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné. oleje a […]

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

Obec Šalgočka organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 10. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 19:30 hod. Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Žiadame občanov, ktorí prekonali […]

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady – 03.04.2021

Keďže ďalšie kolo spoločného skríningového testovania našich obcí prebiehalo v čase Veľkonočných sviatkov, náš odberový tím mal po obedňajšej prestávke návštevu, ktorá všetkým členom zdvihla náladu. Odberné miesto navštívil “malý veľký” šibač a s respirátorom a dezinfekciou miesto voňavky v ruke si v predstihu splnil povinnosti Veľkonočného pondelka. Náš odberový tím napriek tomuto rozptýleniu pracoval […]

Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady – 03.04.2021

Okres Galanta sa od 5.4.2021 opäť nachádza v predposlednom 3. stupni varovania COVID Automatu (“bordový okres”). Pre cestu do zamestnania a iné aktivity je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní. Zemianske Sady preto organizujú ďalšie kolo spoločného skríningového testovania, ktoré sa bude konať v Telocvični ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 3. apríla 2021 […]