Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.05.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady. Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 […]

Zdravie je v čistých rukách

Obec Zemianske Sady zverejňuje pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k hygiene rúk na prevenciu veľkej časti infekčných ochorení vrátane ochorenia COVID-19. „Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami. Pôvodcovia ochorení sa totiž môžu nachádzať na bežne používaných predmetoch, ako sú napríklad držadlá vo verejnej hromadnej doprave, držadlá na nákupných košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov, […]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 06.05.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – uvoľnenie “2. a 3. fázy” – 06.05.2020 (.pdf) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky […]

Slávenie Svätých omší po 6. máji 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje pokyny pre slávenie Svätých omší po uvoľnení opatrení 6. mája 2020: Sväté omše začnú od tejto nedele tak ako sme boli zvyknutí. V nedeľu o 10:30 a v stredu o 18:00. Podľa nariadení budú v kostole označené miesta v dvojmetrových rozostupoch a pri vchode do chrámu zabezpečená dezinfekcia rúk. Povinnosťou je […]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubica Pilová

Ohlasovňa pobytu Zemianske Sady podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 05.05.2020 – Ľubica Pilová, dátum narodenia 25.12.1952. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu […]

Režim verejnej pravidelnej autobusovej dopravy – od 10.05.2020

Na základe rozhodnutia župana Trnavského Samosprávneho Kraja bude verejná pravidelná autobusová doprava s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) prevádzkovaná v prázdninovom režime. Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania […]