Entries by

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Emília Bilová

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 04.02.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zasielky – Emília Bilová (.pdf)

Mobilné odberové miesto pre skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy”

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že pre skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” zriadil mobilné odberové miesto v telocvični Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady. Testovať sa bude v sobotu 23. januára 2021 od 7:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie a presný harmonogram podľa ulíc zverejníme v priebehu týždňa.  

Uzavretie Obecného úradu do 24.01.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19 a dodržiavania protipandemických opatrení je od 11.januára 2021 do 24.januára 2021 zatvorený. Obecný úrad bude otvorený až 25.1.2021 (v pondelok). V súrnych prípadoch využite emailový alebo telefonický kontakt: e-mail: obec@zemianskesady.sk t.č. na starostu obce 0905 547 […]

Výberové konanie – pozícia Terénny asistent

Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 42 vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“). Výberové konanie sa uskutoční dňa: 11.1.2021 o 15:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na […]

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 31.12.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 1. januára 2021. Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, […]