Entries by

Upozornenie na podvodné telefonáty – prevod peňazí na “bezpečný” účet

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, ktorý seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné previesť ich na iný “bezpečný” účet. Falošný policajt seniorovi vysvetlí, že mu bude volať kompetentná osoba (napríklad riaditeľ), ktorá mu zadá […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 22.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Separácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ALATERE s.r.o. sme pre občanov našej obce pripravili ďalší spôsob triedenia odpadov. Na stojiskách kontajnerov so separovaným zberom pri predajni COOP Jednota a pred Obecným úradom nájdete kontajner hnedej farby, ktorý je určený na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Do kuchynského opadu patrí: Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 24.09.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.09.2021 v čase od 8:30 do 11:45 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty: Zemianske Sady č. 65, 66, 67, 68, 69, 69/VE, 70, 72, 81, 82, 84, 86, 88, 88/ZA, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 1171/7, 1171/8, […]

Pozvánka na 12. Obecnú detskú športovú olympiádu

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú pri príležitosti osláv výročia SNP a ukončenia prázdnin na 12. Obecnú detskú športovú olympiádu určenú pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorá sa bude konať 28. augusta 2021 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Registrácia súťažných disciplín od 16:30 hod. Po olympiáde bude diskotéka […]

Pozvánka na Futbalový turnaj 2021

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Futbalový turnaj neregistrovaných hráčov o Pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2021 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Turnaja sa zúčastnia: Hlavná ulica, Stredná ulica, Horná ulica a Rómovia. Hrá sa systémom každý s každým 2×10 minút. Počet hráčov 5+1. Potom semifinále a finále. Program: 11:45 – […]