Entries by Zemianske-Sady

Výzva na vykonanie deratizácie – Jar 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva všetky povinné subjekty na realizáciu opatrenia – vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 24.04.2020 do 15.05.2020. Výzva na vykonanie deratizácie v období od 24.04.2020 do 15.05.2020 – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta. Verejná vyhláška – Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf) Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta (.pdf) Súčasná krajinná štruktúra (.pdf) Priemet pozitívnych prvkov a […]

Zber elektroodpadu a starých farieb – 23.04.2020

Obec Zemianske Sady oznamuje, že vo štvrtok 23. apríla 2020 v čase od 8:00 hod. sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci. Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče, ako sú: chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné, oleje […]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 20.04.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti […]

Zápis detí do Materskej školy – školský rok 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických […]

Objednávanie obedov a potravín pre dôchodcov

Obec Zemianske Sady bude počas riešenia krízovej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky zabezpečovať objednávanie potravín a obedov pre miestnych dôchodcov. Potraviny a obedy je možné objednať na telefónnych číslach 031/786 11 25 a 0905 547 614.

Online prenosy Svätých omší počas Veľkonočných sviatkov

Farský úrad Dvorníky dáva do pozornosti slávenie sv. omší a obradov počas Veľkej Noci: Zelený Štvrtok – sv. omša online o 18:00 Veľký Piatok – obrady online o 15:00 Biela Sobota – veľkonočná vigília online o 19:30 Veľkonočná Nedeľa – sv. omša o 10:30 Možnosť pripojenia na online vysielanie je na farskej stránke www.dvorniky.fara.sk

Uznesenie vlády Slovenskej republiky – rozšírenie núdzového stavu – 08.04.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa rozširujú opatrenia núdzového stavu. Vláda: A. schvaľuje A.1. návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení  neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády č. 114 z 15. […]

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Zemianske Sady – školský rok 2020/2021

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom, že každé dieťa , ktoré dovŕši do 31. 08. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. V súčasnej situácii sa dieťa zápisu nezúčastňuje , ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať. Zákonný zástupca […]