Entries by Zemianske-Sady

Pozvánka na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek 2022

Obec Zemianske Sady v spolupráci so Základnou školou s Materskou Školou Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 15:00 pri príležitosti Dňa matiek 2022. Program akadémie: Privítanie hostí Príhovor starostu obce Zemianske Sady Vystúpenie žiakov Materskej školy Vystúpenie žiakov Základnej školy Vystúpenie skupiny „Peťo & […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 14.05.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 11.05.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zasielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanović

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 11.05.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanović (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 05.05.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.05.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: V čase od 08:00 do 12:10 hod.: 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, […]

Podvody na senioroch – rôzne životné situácie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané nové spôsoby podvodov najmä na starších občanov, ktoré sa snažia zneužiť rôzne životné situácie: Podvodník seniorovi zavolá a predstaví sa ako pracovník pošty. Uvedie, že seniorovi doručí balík, aby si pripravil peniaze na zaplatenie. Podvodník sa predstaví ako pracovník banky […]

Zápis detí do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2022/2023

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do Materskej školy v školskom roku 2022/2023, že zápis sa uskutoční v dňoch 2. až 6. mája 2022 v budove Materskej školy v čase od 08.00 – 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove […]