Entries by Zemianske-Sady

Online prenosy Svätých omší počas Veľkonočných sviatkov

Farský úrad Dvorníky dáva do pozornosti slávenie sv. omší a obradov počas Veľkej Noci: Zelený Štvrtok – sv. omša online o 18:00 Veľký Piatok – obrady online o 15:00 Biela Sobota – veľkonočná vigília online o 19:30 Veľkonočná Nedeľa – sv. omša o 10:30 Možnosť pripojenia na online vysielanie je na farskej stránke www.dvorniky.fara.sk

Uznesenie vlády Slovenskej republiky – rozšírenie núdzového stavu – 08.04.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa rozširujú opatrenia núdzového stavu. Vláda: A. schvaľuje A.1. návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení  neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády č. 114 z 15. […]

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Zemianske Sady – školský rok 2020/2021

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom, že každé dieťa , ktoré dovŕši do 31. 08. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. V súčasnej situácii sa dieťa zápisu nezúčastňuje , ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať. Zákonný zástupca […]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 30.03.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: (A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce […]

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje […]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 25.03.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19.  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti […]

Poďakovanie za šitie rúšok

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo touto cestou veľmi pekne ďakuje všetkým ženám, že i v situácii keď sa nedá kúpiť potrebný materiál ušili ochranné rúška svojim blízkym, susedom, priateľom a známym. Srdečne ďakujeme Marte Ragulovej, Dagmar Ragulovej, Eve Horváthovej, Eve Skaličanovej, Andree  Súkeníkovej, Martine Šípkovej, Anne Bakovej a Viere Ščasnej , že reagovali na výzvu obce […]