Entries by

Uzavretie Obecného úradu do 24.01.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19 a dodržiavania protipandemických opatrení je od 11.januára 2021 do 24.januára 2021 zatvorený. Obecný úrad bude otvorený až 25.1.2021 (v pondelok). V súrnych prípadoch využite emailový alebo telefonický kontakt: e-mail: obec@zemianskesady.sk t.č. na starostu obce 0905 547 […]

Výberové konanie – pozícia Terénny asistent

Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 42 vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“). Výberové konanie sa uskutoční dňa: 11.1.2021 o 15:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na […]

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 31.12.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 1. januára 2021. Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, […]

Úradné hodiny Obecného úradu – Vianoce 2020

Obecný úrad Zemianske Sady bude v dôsledku zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19, dodržiavania protipandemických opatrení a čerpania dovoleniek od 23.decembra 2020 do 10.januára 2021 zatvorený. OcÚ bude otvorený až 11.1.2021 (v pondelok). V prípade súrnej potreby volajte: starostu obce 0905 547 614, matrikárku obce 0907 696 874.

PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2021 želá starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.