Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 14.3.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela (.pdf)lky – Vladimír Kysela č.3

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 15.03.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 15.03.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)lky – Vladimír Holub 26.2.2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť  si môžete prevziať na pošte do termínu: 06.03.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zoznam kandidátov

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024: Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava Ivan KORČOK, Ing., […]

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Utvorenie volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 8. júna2024. V obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1, určená volebná miestnosť: Obecný úrad Zemianske Sady 42 – sobášna miestnosť. Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Utvorenie volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 03.03.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)