Entries by

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí do termínu: 05.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 30.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 29.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)

Dotazník – využitie areálu bývalého SOUP Zemianske Sady

Vážení spoluobčania, dňa 6.9.2021 nečakane navštívil našu obec predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič s prvým podpredsedom Mgr. Józsefom Berényim, riaditeľom odboru správy majetku a investičnej činnosti TTSK Mgr. Ľubošom Krajčírom a synom budúceho majiteľa areálu bývalého SOUP v Zemianskych Sadoch s pánom Štefunkom mladším. Informovali ma, že dolaďujú posledné detaily kúpno – predajnej zmluvy a […]

Upozornenie na podvodné telefonáty – prevod peňazí na “bezpečný” účet

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, ktorý seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné previesť ich na iný “bezpečný” účet. Falošný policajt seniorovi vysvetlí, že mu bude volať kompetentná osoba (napríklad riaditeľ), ktorá mu zadá […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 22.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Separácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ALATERE s.r.o. sme pre občanov našej obce pripravili ďalší spôsob triedenia odpadov. Na stojiskách kontajnerov so separovaným zberom pri predajni COOP Jednota a pred Obecným úradom nájdete kontajner hnedej farby, ktorý je určený na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Do kuchynského opadu patrí: Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a […]