Entries by Zemianske-Sady

Rekonštrukcia ciest v Zemianskych Sadoch

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že dnes 28. marca 2023 začala rekonštrukcia miestnej cesty Cintorínska a Kaptár. Rešpektujte prosím prenosné dopravné značky, pokyny zamestnancov dodávateľskej firmy a starostu obce. Buďte trpezliví a opatrní.

Výstraha pred silným vetrom – 27.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 27.03.2023 od 10:00 do 20:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre: neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, […]

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2023 (štvrtok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program: Zahájenie Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce Kontrola plnenia […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 06.04.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladmír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Virág

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 06.04.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Virág (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 06.04.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Terézia Kuzmová

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 30.03.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Terézia Kuzmová (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 30.03.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)