Entries by

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Grman

Ohlasovňa pobytu v Zemianskych Sadoch na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zrušila dňom 30.11.2021 trvalý pobyt občana Vladimír Grman, narodený 09.04.1983. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady. Oznámenie o […]

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to dňa 5. decembra 2021 (v nedeľu) o 11:30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na koči a bude rozdávať balíčky […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 14.12.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Núdzový stav spojený so zákazom vychádzania od 25. novembra 2021

Kancelária Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice pripravila prehľad k vyhlásenému núdzovému stavu a s ním spojeným zákazom vychádzania, ktorý platí od dnešnej polnoci – 25. novembra 2021 predbežne na dobu 2 týždňov. Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do […]

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2021

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení […]

Služba Munipolis – rýchle správy z obce prostredníctvom SMS

Pre občanov obce Zemianske Sady sme spustili službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS alebo e-mailov. Oznamy miestneho rozhlasu Upozornenia na krízové situácie – výpadky energií, blížiaca sa víchrica, […]