Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 28.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení doporučeného listu – Vladimír Kysela (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Troják

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 25.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Peter Troják (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – poštový poukaz na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 14.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí poštového poukazu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Zmena cenového rozhodnutia ZsVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. touto cestou informuje o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, stanovil novú maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len “stočné”) vo výške […]