Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starosta obce Ing. Roman Súkeník, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Zemianske Sady.