Pozvánka na Deň Zeme 2024

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme organizuje v sobotu 6. apríla 2024 v spolupráci s poľovníkmi čistenie a výsadbu v obci. Zraz dobrovoľníkov je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané. Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život. Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.