Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 08.02.2021

Obec Zemianske Sady organizuje 3. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”, ktoré sa bude konať v pondelok 8. februára 2020. Certifikát z 2. kola testovania z utorka 2. februára 2021 platí do 9. februára 2021 vrátane.

 • Ďalšie kolo antigénového testovania na COVID-19  bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v pondelok 8.2.2021 v čase od 13:00 do 18:00. Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady, rodičia detí z MŠ, z prvého stupňa ZŠ a ostatní podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú  v čase od 13:30 –14:00 hodiny.
 • Je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 13:00 – 13:30 – zamestnanci ZŠ s MŠ
 • 13:30 – 4:00  – osoby staršie ako 65 rokov
 • 14:00 – 15:00  _  hlavná ulica  + kráčiny
 • 15:00 – 16:00 _  stredná ulica
 • 16:00 – 17:00 _  horná ulica
 • 17:00 – 18:00 – občania s neskorším príchodom z prác, občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – základné informácie

Obec Zemianske Sady podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zverejňuje základné informácie o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať po prvý krát elektronicky od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Povinnosť sčítať sa prostredníctvom sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa pojmom obyvateľ rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré sa do sčítacieho formulára uvádzajú sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Základné informácie sú k dispozícii na webovej stránke scitanie.sk. Odpovede na najčastejšie otázky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 sú k dispozícii v časti Spýtali ste sa nás (FAQ).

Informatívne video k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021:

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 02.02.2021

V utorok 2. februára 2021 v poobedňajších hodinách sme na základe výsledkov dosiahnutých v okrese Galanta v predchádzajúcom týždni zorganizovali druhé kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas popoludnia a večera sme otestovali 311 občanov, pozitívny výsledok mali 3 testy.

Veľké poďakovanie opäť patrí nášmu odberovému tímu v zložení: zdravotníčky Katka, Zuzka, Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka a Laurika a dobrovoľníci Jojo a Peťo.

Opäť ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať, za ich trpezlivosť, disciplínu a dodržiavanie stanoveného harmonogramu. O ďalšom vývoji situácie, najmä v súvislosti so zavedením “COVID Automatu” Vás budeme informovať. Opäť prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia. Spoločným úsilím prispejeme k zdraviu nás všetkých. Ďakujeme!

Odpočet elektromerov v obci Zemianske Sady – február 2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 6. a 7. februára 2021 sa v našej obci uskutoční odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa.

V prípade, ak si odberateľ nepraje vstup odpočtára do dvora/domu môže stav zanechať na viditeľnom mieste na lístočku (schránka, brána). Na lístočku musí byť výrobné číslo alebo čiarový kód elektromera, stav a podpis.

Stav elektromeru je možné zaslať odpočtárovi aj ako MMS na telefónne číslo 0903 510 832 v čase od 2. do 8. februára 2021.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 02.02.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že 2. kolo celoplošného testovania “Zachráňme spolu životy” sa v našej obci bude konať v utorok 2. februára 2021. Certifikát z 1. kola testovania zo soboty 23. januára 2021 platí do 2. februára 2021 vrátane.

 • 2. kolo antigénového testovania na COVID-19 sa bude prevádzať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v utorok 2. februára 2021 v čase od 13:00 do 20:00. Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, majú príznaky, alebo sú v karanténe do 5 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady a ostatní podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú v čase od 13:00 – 13:30 hodiny.
 • Je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberného miesta.

Harmonogram testovania:

 • 13:00 – 13:30 – osoby staršie ako 65 rokov
 • 13:30 – 15:00  – hlavná ulica + kráčiny
 • 15:00 – 16:30 – stredná ulica
 • 16:30 – 18:00 – horná ulica
 • 18:00 – 18:30 – prestávka
 • 18:00 – 20:00 – občania s neskorším príchodom z práce, občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý, pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 23.01.2021

V sobotu 23. januára 2021 sme absolvovali prvé kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. V mobilnom odberovom mieste, ktoré naša obec zriadila samostatne, sme urobili 427 testov a pozitívny výsledok mali tri testy. Percento pozitívnych je 0,70%.

Veľké poďakovanie za skvelú prácu patrí nášmu odberovému tímu: zdravotníčkam Katke, Zuzke a Janke, administratívnym pracovníčkam Vlaste, Vierke a Bianke a dobrovoľníkom Jojovi a Peťovi.

Ďakujeme všetkým občanom za trpezlivosť, disciplínu a dodržiavanie zverejneného harmonogramu testovania. O tom, či sa v našom okrese bude skríningové testovanie opakovať, rozhodnú dosiahnuté čísla z prvého kola. V prípade ďalšieho testovania v našej obci Vás budeme informovať. Prosíme všetkých občanov, aby aj naďalej dodržiavali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia. Chráňme sa navzájom a udržme si tieto dobré výsledky. Ďakujeme!

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v týždni od 25.01. do 29.01.2021

V zmysle pokynov Ministerstva školstva SR a v dôsledku nárastu počtu pozitívnych pacientov na COVID-19 a nárastu počtu občanov v karanténe bude materská škola a základná škola 1. a 2. stupeň ZŠ od 25. januára 2021 do 29. januára 2021 zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Zrušenie obedov pre dôchodcov v týždni od 25.01. do 29.01.2021

Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že obedy na budúci týždeň od 25.01. 2021 do 29.01.2021 obec nebude zabezpečovať. V prípade záujmu je možné nahlásiť si obedy individuálne individuálne zo stravovacieho zariadenia Kulturák u Palušáka v Pate.

Uzavretie Obecného úradu do 07.02.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19 a dodržiavania protipandemických opatrení je od 25. januára 2021 do 07. februára 2021 zatvorený. Obecný úrad bude otvorený až 08.02.2021 (v pondelok). V súrnych prípadoch využite emailový alebo telefonický kontakt:

e-mail: obec@zemianskesady.sk
t.č. na starostu obce 0905 547 614
t.č. na  matrikárku 0907 696 874

Pokyny k skríningovému testovaniu “Zachráňme spolu životy” – 23.01.2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje pokyny k prvému skríningovému testovaniu “Zachráňme spolu životy”.

 • Antigénové testovanie na COVID-19 sa bude prevádzať v telocvični v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v sobotu 23.01.2021 v čase od 7:00 do 20:00.
 • Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19, majú príznaky, alebo sú v karanténe do 5 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady a ostatní podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú len ráno v čase od 7:00 – 8:00 hod.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 8:00 – Osoby staršie ako 65 rokov
 • 8:00 – 11:00 – Hlavná ulica
 • 11:00 – 12:00  – Kráčiny
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 15:30 – Stredná ulica
 • 15:30 – 18:00 – Horná ulica
 • 18:00  – 18:30 – Prestávka
 • 18:00 – 20:00 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý  pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.