Pozvánka na Hodový futbalový turnaj 2021

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Hodový futbalový turnaj neregistrovaných hráčov o kartón hodových zákuskov a o lístky na kolotoč, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. októbra 2021 na ihrisku v Zemianskych Sadoch.

Turnaja sa zúčastnia tímy: Hlavná ulica, Stredná ulica, Horná ulica a Rómovia.

Hrá sa systémom každý s každým 2×10 minút. Počet hráčov je 5+1. Nasledujú zápasy o 3. miesto a finále. Program:

 • 12:45  – Zahájenie turnaja
 • 13:00 až 15:30 – Zápasy každý s každým
 • 15:45 až 16:30 – Zápas o 3. miesto a Finále
 • 16:30 – Záver a vyhodnotenie turnaja

Podmienka štartu hráčov na turnaji: trvalý pobyt v príslušnej uličke alebo rodák z uličky.

O bohaté občerstvenie je postarané. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

 

 

 

Dotazník – využitie areálu bývalého SOUP Zemianske Sady

Vážení spoluobčania,

dňa 6.9.2021 nečakane navštívil našu obec predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič s prvým podpredsedom Mgr. Józsefom Berényim, riaditeľom odboru správy majetku a investičnej činnosti TTSK Mgr. Ľubošom Krajčírom a synom budúceho majiteľa areálu bývalého SOUP v Zemianskych Sadoch s pánom Štefunkom mladším.

Informovali ma, že dolaďujú posledné detaily kúpno – predajnej zmluvy a vraj je potrebné do zmluvy uviesť aj zámer budúceho užívania areálu v Zemianskych Sadoch. Oboznámil som ich s platným územným plánom obce Zemianske Sady. Areál je v tzv. občianskej vybavenosti, kde môže byť školstvo, sociálne veci, služby pre obyvateľov, multifunkčné objekty, atď… Informoval som ich, že areál nie je vhodný zatiaľ na bývanie a taktiež nie je vhodný na výrobu, ktorá je hlučná, prašná a obťažujúca občanov bývajúcich v blízkosti areálu. Budúci majiteľ ma požiadal o predloženie zámerov zo strany obce na možnosť budúceho využitia areálu.

Vážení spoluobčania žiadam Vás preto o vaše vyjadrenie zámeru využitia tohto areálu. Prosím Vás o Vašu pomoc a do 23.9.2021 zaslať inšpirácie, dobré nápady na možné ďalšie rozumné využívanie areálu, ktoré budú mať pre obec význam a budú prínosom prostredníctvom priloženého dotazníka „Ako si predstavujete ďalšie využitie bývalého areálu SOUP Zemianske Sady ?“ Vyplnený dotazník môžete do uvedeného termínu odovzdať na Obecnom úrade Zemianske Sady počas úradných hodín.

Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady.

„Ako si predstavujete ďalšie využitie bývalého areálu SOUP Zemianske Sady ?“ – formulár dotazíka (.docx)

Upozornenie na podvodné telefonáty – prevod peňazí na “bezpečný” účet

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, ktorý seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné previesť ich na iný “bezpečný” účet.

Falošný policajt seniorovi vysvetlí, že mu bude volať kompetentná osoba (napríklad riaditeľ), ktorá mu zadá číslo účtu, na ktorý má senior bezodkladne previesť peniaze.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje, že sa jedná o ďalší spôsob, ktorým chcú podvodníci pripraviť staršie osoby o úspory. Telefonujú zvyčajne z utajeného čísla alebo z čísla s predvoľbou Českej republiky.

Separácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ALATERE s.r.o. sme pre občanov našej obce pripravili ďalší spôsob triedenia odpadov. Na stojiskách kontajnerov so separovaným zberom pri predajni COOP Jednota a pred Obecným úradom nájdete kontajner hnedej farby, ktorý je určený na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Do kuchynského opadu patrí:

 • Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Starý chlieb a pečivo
 • Mäso, ryby, mliečne výrobky
 • Vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej dobe
 • Znehodnotené potraviny
 • Šupky z ovocia a zeleniny
 • Čajové vrecúška, lufa
 • Použité vreckovky, servítky
 • Papierové vrecká znečistené zeleninou a ovocím, maslom, džemom
 • Nespracované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu

BRKO – Leták na stiahnutie (.pdf)

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 24.09.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.09.2021 v čase od 8:30 do 11:45 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Zemianske Sady č. 65, 66, 67, 68, 69, 69/VE, 70, 72, 81, 82, 84, 86, 88, 88/ZA, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 1171/7, 1171/8, 1226/5.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Pozvánka na 12. Obecnú detskú športovú olympiádu

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú pri príležitosti osláv výročia SNP a ukončenia prázdnin na 12. Obecnú detskú športovú olympiádu určenú pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorá sa bude konať 28. augusta 2021 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Registrácia súťažných disciplín od 16:30 hod.

Po olympiáde bude diskotéka s DJ Jožulcom. Pre každé dieťa je pripravená odmena, vozenie na elektrotrojkolke a na koníkoch. O bohaté občerstvenie je postarané, cigánka pečienka, pečené ryby, rôzne sladkosti, čapovaná kofola a pre rodičov čapované pivo.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Futbalový turnaj 2021

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Futbalový turnaj neregistrovaných hráčov o Pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2021 na ihrisku v Zemianskych Sadoch.

Turnaja sa zúčastnia: Hlavná ulica, Stredná ulica, Horná ulica a Rómovia. Hrá sa systémom každý s každým 2×10 minút. Počet hráčov 5+1. Potom semifinále a finále.

Program:

 • 11:45 – Zahájenie turnaja
 • 12:00 – 14:30 – Zápasy každý s každým
 • 15:00 – 15:30 – Semifinále
 • 16:00 – Zápas o 3. miesto a Finále
 • 19:50 – Záver – vyhodnotenie turnaja

Podmienky štartu hráčov na turnaji: trvalý pobyt v príslušnej uličke alebo rodák z uličky.

Po turnaji bude športová olympiáda pre deti a diskotéka. O bohaté občerstvenie je postarané: predávať sa bude cigánska pečienka, čapované pivo, čapovaná kofola. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na splav Váhu Sokolovce – Posádka – 28.08.2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na splav Váhu Sokolovce – Posádka, ktorý sa bude konať v sobotu 28. augusta 2021.

Odchod na splav je o 8:00 hod. od autobusových zastávok (smer Hlohovec).

Náročnosť: nízka, vhodné pre všetky vekové kategórie – rodiny z deťmi, miestami až stojatá voda, v tomto úseku je menej vody a až tesne pred Hlohovcom sa napája Madunický kanál, odtiaľto je Váh v plnej sile ako ho poznáme z prvého splavu.
Výbava: 7 miestne rafty ROB FIN, vesta a pádlo, nepremokavý barel v cene splavu
Odporúčanie: Klobúk – šiltovku, opaľovací krém, obuv do vody, oblečenie na prípadne prezlečenie, vodu a jedlo na vlastné občerstvenie
Cena: 20 EUR na osobu je za čln, výstroj a dopravu lodí na nástupisko a ukončenie splavu, dopravu ľudí na splav a zo splavu a občerstvenie po splave (cigánska pečienka). Deti do 10 rokov 10 EUR.
Prihlásenie: Na Obecnom úrade Zemianske Sady do 25.08.2021. Informácie k samotnému splavu na telefónnom čísle 0915 873 877 (po 16:00)

Prežime ďalšie krásne dobrodružstvo na našej najbližšej rieke Váh!

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce  pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5 o celkovej výmere 349 m2. Dobrovoľná dražba sa uskutoční dňa 30.08.2021 o 10:45 vo Veľkej konferenčnej miestnosti, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126 – úplné znenie (.pdf)

Ponuka práce na pedagogické pozície v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku primárneho vzdelávania (I. stupeň) v kombinácii s anglickým jazykom s nástupom od 1.9.2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com .

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku (II. stupeň) s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s geografiou, fyzikou alebo chémiou s nástupom od 1.9.2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com .