Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Utvorenie volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 8. júna2024. V obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1, určená volebná miestnosť: Obecný úrad Zemianske Sady 42 – sobášna miestnosť.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Utvorenie volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Informácie pre voliča

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie pre voliča pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 8. júna 2024.

Čítať ďalej

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic 2024 – Information for the voter

The municipality of Zemianske Sady, located in the county of Galanta, publishes the information for the voter for Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic, which will take place on June 8th, 2024.

Čítať ďalej

Odpočet elektromerov – 03. – 04.02.2024

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že v dňoch 03. – 04. februára 2024 bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa. Odpočet elektromeru je potrebné vykonať fyzicky, stavy elektromera uvedené na lístkoch alebo inak sprostredkované nebudú akceptované.

Otváracie hodiny Pošty Zemianske Sady – 26.01. – 30.01.2024

Obec Zemianske Sady oznamuje občanom, že Pošta Zemianske Sady bude mať z prevádzkových dôvodov upravené otváracie hodiny nasledovne:

 • 26.01.2024 – zatvorené
 • 29.01.2024 – otvorená v čase od 8:00 do 9:00.
 • 30.01.2024 – zatvorené

Výstraha – silný vietor – 25.01.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 25.01.2024 od 10:00 do 16:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle Zákona Slovenskej národnej rady, zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č. 1, Obec Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov OVK

V súlade § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obec Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov OVK (.pdf)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1 určená volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)

Pozvánka na verejné korčuľovanie v Šoporni – 24.01.2024

Obec Zemianske Sady srdečne pozýva všetkých korčuliarov na voľné korčuľovanie na ľadovej ploche v Šoporni v stredu 24.1.2024 v čase od 17:30 do 18:30. Korčuľovanie je zdarma a je určené len pre občanov Zemianskych Sadov. Pre deti do 15 rokov odporúčame nosenie prilby. Doprava do Šoporne a späť je individuálna.