Zrušenie obedov pre dôchodcov v týždni od 25.01. do 29.01.2021

Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že obedy na budúci týždeň od 25.01. 2021 do 29.01.2021 obec nebude zabezpečovať. V prípade záujmu je možné nahlásiť si obedy individuálne individuálne zo stravovacieho zariadenia Kulturák u Palušáka v Pate.

Uzavretie Obecného úradu do 07.02.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19 a dodržiavania protipandemických opatrení je od 25. januára 2021 do 07. februára 2021 zatvorený. Obecný úrad bude otvorený až 08.02.2021 (v pondelok). V súrnych prípadoch využite emailový alebo telefonický kontakt:

e-mail: obec@zemianskesady.sk
t.č. na starostu obce 0905 547 614
t.č. na  matrikárku 0907 696 874

Pokyny k skríningovému testovaniu “Zachráňme spolu životy” – 23.01.2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje pokyny k prvému skríningovému testovaniu “Zachráňme spolu životy”.

 • Antigénové testovanie na COVID-19 sa bude prevádzať v telocvični v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v sobotu 23.01.2021 v čase od 7:00 do 20:00.
 • Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19, majú príznaky, alebo sú v karanténe do 5 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady a ostatní podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú len ráno v čase od 7:00 – 8:00 hod.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 8:00 – Osoby staršie ako 65 rokov
 • 8:00 – 11:00 – Hlavná ulica
 • 11:00 – 12:00  – Kráčiny
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 15:30 – Stredná ulica
 • 15:30 – 18:00 – Horná ulica
 • 18:00  – 18:30 – Prestávka
 • 18:00 – 20:00 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý  pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

Mobilné odberové miesto pre skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy”

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že pre skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” zriadil mobilné odberové miesto v telocvični Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady. Testovať sa bude v sobotu 23. januára 2021 od 7:00 do 20:00 hod.

Bližšie informácie a presný harmonogram podľa ulíc zverejníme v priebehu týždňa.

 

Zrušenie obedov pre dôchodcov v týždni od 18.01. do 22.01.2021

Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že obedy na budúci týždeň od 18.1. 2021 do 22.1.2021 obec nebude zabezpečovať. V prípade záujmu je možné nahlásiť si obedy individuálne individuálne zo stravovacieho zariadenia Kulturák u Palušáka v Pate.

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v týždni od 18.01. do 22.01.2021

V zmysle pokynov Ministerstva školstva SR a v dôsledku nárastu počtu pozitívnych pacientov na COVID-19 a nárastu počtu občanov v karanténe bude materská škola a základná škola 1. a 2. stupeň ZŠ od 18. januára 2021 do 22. januára 2021 zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Uzavretie Obecného úradu do 24.01.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19 a dodržiavania protipandemických opatrení je od 11.januára 2021 do 24.januára 2021 zatvorený. Obecný úrad bude otvorený až 25.1.2021 (v pondelok). V súrnych prípadoch využite emailový alebo telefonický kontakt:

e-mail: obec@zemianskesady.sk
t.č. na starostu obce 0905 547 614
t.č. na  matrikárku 0907 696 874

Výberové konanie – pozícia Terénny asistent

Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 42 vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“). Výberové konanie sa uskutoční dňa: 11.1.2021 o 15:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP COVID MRK – NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08.01.2021 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Čítať ďalej

Zrušenie obedov pre dôchodcov v týždni od 11.01. do 15.01.2021

Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že obedy na budúci týždeň od 11.1. 2021 do 15.1.2021 obec nebude zabezpečovať. V prípade záujmu je možné nahlásiť si obedy individuálne individuálne zo stravovacieho zariadenia Kulturák u Palušáka v Pate.

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v týždni od 11.01. do 15.01.2021

V zmysle pokynov Ministerstva školstva SR a v dôsledku nárastu počtu pozitívnych pacientov na COVID-19 a nárastu počtu občanov v karanténe bude materská škola a základná škola 1. a 2. stupeň ZŠ od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančne.