Farské oznamy od 03. do 09. augusta 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 03. do 09. augusta 2020.

Návšteva Paula Kesslera s manželkou Pamelou z Texasu z mesta Fort Worth

Do obce Zemianske Sady zavítal 1. mája 2018 po 73 rokoch pán Paul Kessler s manželkou Pamelou. Cez 2. svetovú vojnu prenasledovali Židov a on ako 5-ročný so svojou mamou býval v nájme u Michala a Anny Hajdákových vo vtedajšej Zemianskej Kerti ( teraz Zemianske Sady č.109 ).  9. septembra 1944 robili Nemci veľkú raziu v obci a hľadali židovských občanov, aby ich mohli deportovať do koncentračných táborov. Paul so svojou mamou stihol ujsť do chotára a ukrývali sa niekoľko dní v lese.

Čítať ďalej

Zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske Sady.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske Sady

Vianočná Viedeň zájazd 1.12.2017

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Z. Sadoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2020 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo