Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Utvorenie volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 8. júna2024. V obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1, určená volebná miestnosť: Obecný úrad Zemianske Sady 42 – sobášna miestnosť.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Utvorenie volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti (.pdf)