Rekonštrukcia elektrických rozvodov v obci Zemianske Sady

Vážení občania, Západoslovenská distribučná, a.s. pripravuje v našej obci projekt rekonštrukcie elektrických rozvodov a novej trafostanice. Z tohto dôvodu je potrebné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete. Pre Vás z toho nevyplývajú žiadne povinnosti.