Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 20.02.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Pusté Sady a Šalgočka a ďalšie testovanie zrealizujeme pre tri obce. Piate kolo antigénového testovania na COVID-19  bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 20. februára 2021 v čase od 7:00 do 18:00 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady. Vstup do areálu testovania bude od Pošty. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
 • 9:30 – 12:00 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:30 – Zemianske Sady občania nad 65 rokov
 • 13:30 – 15:00 – Zemianske Sady  Hlavná ulica + Kráčiny
 • 15:00 – 16:00 –  Zemianske Sady  Stredná ulica
 • 16:00 – 17:00 – Zemianske Sady  Horná ulica
 • 17:00 – 17:45 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – zahájenie sčítania

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu pre občanov o zahájení Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu v obchodoch Apple App Store a Google Play. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na Obecný úrad počas úradných hodín alebo na Call centrum 02/20 92 49 19. Prosíme všetkých občanov, aby v prípade potreby pomohli sčítať sa aj starším spoluobčanom.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 13.02.2021

V sobotu 13. februára 2021 sme zrealizovali 4. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dopoludnia sme zrealizovali 271 testov, pozitívny výsledok mali 3 občania.

Opäť veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Katka a Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka, Laurika a Adika a dobrovoľníci Jojo a Peťo. Ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí sa opäť prišli otestovať a dodržiavali stanovený harmonogram.

O ďalšom postupe v súvislosti so skutočnosťou, že okres Galanta sa nachádza v COVID Automate v poslednom 4. stupni varovania, Vás budeme informovať.

 

Uzavretie ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.02.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese Galanta sa bude náš okres od 15.02.2021 nachádzať v 4. stupni varovania “COVID Automatu” (tzv. “čierny okres”). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante dôrazne neodporúča všetkým prevádzkovateľom školských zariadení takéto zariadenia naďalej prevádzkovať. Z tohto dôvodu bude Základná škola s Materskou školu Zemianske Sady od pondelka 15.02.2021 až do odvolania uzavretá. Výučba na Základnej škole bude prebiehať dištančnou formou.

 

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 13.02.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie bude okres Galanta od 15. februára 2021 v rámci “COVID Automatu” v poslednom 4. stupni varovania – tzv. “čierny okres”. Okrem iných obmedzení je na cestu do práce potrebný test nie starší ako 7 dní.

Ďalšie kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 13.2.2021 v čase od 7:00 do 12:00. Vstup do areálu testovania bude od Pošty.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú  v čase od 7:00 –7:45 hodiny.
 • Je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 7:45 – osoby staršie ako 65 rokov
 • 7:45 – 9:00 _ hlavná ulica  + kráčiny
 • 9:00 _ 10:00 _  stredná ulica
 • 10:00 _ 11:00 _  horná ulica
 • 11:00 – 12:00 – občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

Zoznam stálych MOM v okrese Galanta

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta dáva do pozornosti možnosť využitia stálych mobilných odberových miest v okrese Galanta. Občania, ktorí sa potrebujú otestovať mimo antigénového testovania, ktoré zabezpečuje obec Zemianske Sady, môžu tak urobiť na týchto miestach:

Názov Adresa Prevádzkové hodiny
Ayur Gauri spol. s r.o. Hodská 354/21, Galanta Po – Pi: 08:00 – 18:00; So – Ne: 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Health Solutions, s.r.o. Česká 1452/28, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
NsP Sv. Lukáša Galanta – Svet zdravia a.s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta 07:30 – 15:30 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. 29. augusta, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
RÚVZ Galanta Hodská 2352/62, Galanta 09:00 – 12:00 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. Trnavská cesta 6, Sereď 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Kasárenská 1005/54, Sereď 09:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Sob
Mesto Sládkovičovo Fučíková 973/204B, Sládkovičovo 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Sob

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 08.02.2021

V pondelok 8. februára 2021 sa v obci Zemianske Sady uskutočnilo 3. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas popoludnia bolo odobratých 303 vzoriek, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Tak ako minulý týždeň aj tento krát veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení zdravotníčky Katka, Zuzka, Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka a Laurika a dobrovoľníci Jojo a Peťo.

Opäť ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa prišli podľa zverejneného harmonogramu otestovať. Predbežná informácia pre rodičov detí a žiakov našej Základnej školy s Materskou školou: v prípade, že nebudú jarné prázdniny a v škole bude prebiehať prezenčná výučba, bude testovanie prebiehať opäť v pondelok. O vývoji situácie Vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 08.02.2021

Obec Zemianske Sady organizuje 3. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”, ktoré sa bude konať v pondelok 8. februára 2020. Certifikát z 2. kola testovania z utorka 2. februára 2021 platí do 9. februára 2021 vrátane.

 • Ďalšie kolo antigénového testovania na COVID-19  bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v pondelok 8.2.2021 v čase od 13:00 do 18:00. Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady, rodičia detí z MŠ, z prvého stupňa ZŠ a ostatní podľa harmonogramu.
 • Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, ak sa budú zdržiavať doma. V prípade, že osoby nad 65 rokov potrebujú negatívny test na návštevu lekára, alebo pošty, títo občania ako riziková skupina sa otestujú  v čase od 13:30 –14:00 hodiny.
 • Je potrebné prísť v rúšku, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 13:00 – 13:30 – zamestnanci ZŠ s MŠ
 • 13:30 – 4:00  – osoby staršie ako 65 rokov
 • 14:00 – 15:00  _  hlavná ulica  + kráčiny
 • 15:00 – 16:00 _  stredná ulica
 • 16:00 – 17:00 _  horná ulica
 • 17:00 – 18:00 – občania s neskorším príchodom z prác, občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – základné informácie

Obec Zemianske Sady podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zverejňuje základné informácie o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať po prvý krát elektronicky od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Povinnosť sčítať sa prostredníctvom sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa pojmom obyvateľ rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré sa do sčítacieho formulára uvádzajú sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Základné informácie sú k dispozícii na webovej stránke scitanie.sk. Odpovede na najčastejšie otázky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 sú k dispozícii v časti Spýtali ste sa nás (FAQ).

Informatívne video k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021:

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Zemianske Sady – 02.02.2021

V utorok 2. februára 2021 v poobedňajších hodinách sme na základe výsledkov dosiahnutých v okrese Galanta v predchádzajúcom týždni zorganizovali druhé kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas popoludnia a večera sme otestovali 311 občanov, pozitívny výsledok mali 3 testy.

Veľké poďakovanie opäť patrí nášmu odberovému tímu v zložení: zdravotníčky Katka, Zuzka, Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka a Laurika a dobrovoľníci Jojo a Peťo.

Opäť ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať, za ich trpezlivosť, disciplínu a dodržiavanie stanoveného harmonogramu. O ďalšom vývoji situácie, najmä v súvislosti so zavedením “COVID Automatu” Vás budeme informovať. Opäť prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia. Spoločným úsilím prispejeme k zdraviu nás všetkých. Ďakujeme!