Entries by Zemianske-Sady

Video: Oslava 20. výročia posviacky kostola

Pozrite si krátke video z Oslavy 20. výročia posviacky rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch, ktorá sa konala 5. júla 2020. Po slávnostnej svätej omši počas kultúrneho programu vystúpili spevácke súbory Krojovanka, Šúrovčanka a Pustakerčanka.

Návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019 s obsahom: Rozpočet obce na rok 2019 Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 Prehľad o stave […]

Zber papiera – jún 2020

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že zber papiera sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2020 (utorok a streda) od 8:00 do 13:00 v Základnej škole s Materskou školou Zemianske Sady. Starší občania môžu nahlásiť odvoz papiera pracovníkom Obecného úradu telefónnom čísle 031/786 11 25.

Pozvánka na Oslavu 20. výročia posviacky kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch

Obec Zemianske Sady a Farský úrad Dvorníky Vás pozývajú na Oslavu 20. výročia posviacky rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch, ktorá sa bude konať v nedeľu 5. júla 2020 od 15:00. Program: 15:00 – Slávnostná svätá omša v kostole 16:30 – Kultúrny program na ihrisku: Príhovor starostu obce Zemianske Sady a správcu farnosti […]