Uzavretie ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.02.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese Galanta sa bude náš okres od 15.02.2021 nachádzať v 4. stupni varovania „COVID Automatu“ (tzv. „čierny okres“). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante dôrazne neodporúča všetkým prevádzkovateľom školských zariadení takéto zariadenia naďalej prevádzkovať. Z tohto dôvodu bude Základná škola s Materskou školu Zemianske Sady od pondelka 15.02.2021 až do odvolania uzavretá. Výučba na Základnej škole bude prebiehať dištančnou formou.