Výsledky skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“ v obci Zemianske Sady – 08.02.2021

V pondelok 8. februára 2021 sa v obci Zemianske Sady uskutočnilo 3. kolo skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“. Počas popoludnia bolo odobratých 303 vzoriek, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Tak ako minulý týždeň aj tento krát veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení zdravotníčky Katka, Zuzka, Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka a Laurika a dobrovoľníci Jojo a Peťo.

Opäť ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa prišli podľa zverejneného harmonogramu otestovať. Predbežná informácia pre rodičov detí a žiakov našej Základnej školy s Materskou školou: v prípade, že nebudú jarné prázdniny a v škole bude prebiehať prezenčná výučba, bude testovanie prebiehať opäť v pondelok. O vývoji situácie Vás budeme informovať.