Entries by Zemianske-Sady

Návrh VZN č. 2/2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh VZN č. 2/2023. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2022 Územného plánu obce Zemianske Sady. Návrh VZN č. 2/2023 (.pdf) Príloha č. 1 k VZN č. 2/2023 (.pdf) Príloha č. 2 k VZN č. 2/2023 (.pdf)

Výstraha – búrky – 09.06.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 09.06.2023 od 8:35 do 18:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity: 1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s: vyhýbať sa pohybu po otvorenej […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 20.06.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 20.06.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)

Ako napustiť bazén pred letom 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2023: Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v […]

Pozvánka na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2023

Obec Zemianske Sady srdečne pozýva malých aj veľkých na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2023, ktoré sa budú konať v piatok 9. júna 2023 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program: 08.00 – 20.00 hod. – Skákacie hrady 16.30 hod. – Cyklistické preteky 17.30 hod. – Pesničkovo-zábavný koncert pre najmenších – SIMSALALA 18.30 hod. – Vozenie na […]