Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky č. 1/2014

Obec Zemianske Sady zverejňuje Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky č. 1/2014.

Komplexný návrh (.pdf)
Oznámenie o strategickom dokumente – textová časť (.pdf)