Farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021.

Zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske Sady.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske Sady

Vianočná Viedeň zájazd 1.12.2017

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Z. Sadoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hod

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo