Oznámenie o dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o dražbe č. 055/2023 v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5. Dražba sa uskutoční dňa 31.07.2023 o 9:15 v konferenčnej miestnosti A na 1. poschodí hotela IMPIQ, B. S. Timravy 2, 917 01 Trnava.

Oznámeneie o dražbe č.055/2023 – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Dražba rodinného domu v Zemianskych Sadoch (.pdf)