Obecná detská športová olympiáda 2021

Futbalový turnaj 2021

Splav Váhu 2021 – Sokolovce – Posádka

Opekačka pre dôchodcov 2021

Deň detí 2021

Turistický výlet – Šútovský vodopád 2021

Deň Zeme 2021 v Zemianskych Sadoch

Mikuláš 2020 v Zemianskych Sadoch