Poďakovanie za úrodu 2022

Obecná detská športová olympiáda 2022

Futbalový turnaj – 28.08.2022

Opekačka pre dôchodcov 2022

Medzinárodný deň detí 2022

Deň Matiek 2022

Poľovnícke hody 2022

Deň Zeme 2022 v Zemianskych Sadoch