Opekačka pre dôchodcov 2021

Deň detí 2021

Turistický výlet – Šútovský vodopád 2021

Deň Zeme 2021 v Zemianskych Sadoch

Mikuláš 2020 v Zemianskych Sadoch

Bubnovačka 2020 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Hody 2020