Mikuláš 2021 v Zemianskych Sadoch

Posvätenie Adventného venca 2021

Hody 2021 v Zemianskych Sadoch

Hodový futbalový turnaj 2021

Obecná detská športová olympiáda 2021

Futbalový turnaj 2021

Splav Váhu 2021 – Sokolovce – Posádka

Opekačka pre dôchodcov 2021

Deň detí 2021