Fotogaléria z obecných aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme 2022, ktoré sa niesli v znamení sadenia rastlín pred našim kostolom, ambulanciou praktického lekára, čistenia okolia Domu smútku na miestnom cintoríne a čistenia nášho chotára.

Počet foto v galérii: 32