Po dvoch rokoch sme mohli nadviazať na tradíciu a spolu s našimi susednými obcami sme zorganizovali 13. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. V dvojdňovom programe nechýbal mariášový turnaj, súťaže medzi obcami a veľa zábavy. Hudobným hosťom bola skupina Exil. Ďakujeme obyvateľom všetkých troch obcí, ktorí sa k nám prišli zabaviť!

Počet foto v galérii: 144 (ak sa vám všetky nezobrazujú, načítajte galériu znova)