8.zasadnutie OZ

8.zasadnutie OZ

5. Obecná zabíjačka 29-30.1.2016

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ocuzemianskesady@mail.t-com.sk

obec@zemianskesay.sk

Informácia o začatí správneho konania – výrub 13 ks stromov na cintoríne

informácia o začatí správneho konania – Výrub 13 ks stromov cintorín