Vianočná Viedeň zájazd 1.12.2017

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Z. Sadoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hod

Voľby do VÚC 2017

Voľby do VÚC 2017

Harmonogram zvozu odpadu 2017 prvá strana

harmonogram-zvozu-odpadu-20170001