Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.05.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady. Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 […]

Zdravie je v čistých rukách

Obec Zemianske Sady zverejňuje pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k hygiene rúk na prevenciu veľkej časti infekčných ochorení vrátane ochorenia COVID-19. „Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami. Pôvodcovia ochorení sa totiž môžu nachádzať na bežne používaných predmetoch, ako sú napríklad držadlá vo verejnej hromadnej doprave, držadlá na nákupných košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov, […]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 06.05.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – uvoľnenie „2. a 3. fázy“ – 06.05.2020 (.pdf) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky […]

Slávenie Svätých omší po 6. máji 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje pokyny pre slávenie Svätých omší po uvoľnení opatrení 6. mája 2020: Sväté omše začnú od tejto nedele tak ako sme boli zvyknutí. V nedeľu o 10:30 a v stredu o 18:00. Podľa nariadení budú v kostole označené miesta v dvojmetrových rozostupoch a pri vchode do chrámu zabezpečená dezinfekcia rúk. Povinnosťou je […]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubica Pilová

Ohlasovňa pobytu Zemianske Sady podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 05.05.2020 – Ľubica Pilová, dátum narodenia 25.12.1952. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu […]

Správa nezávislého audítora – rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje správu nezávislého audítora, ktorý uskutočnil audit účtovnej závierky obce Zemianske Sady za účtovný rok 2019. Správa nezávislého audítora po vykonaní auditu za účtovný rok 2019 (.pdf)

Režim verejnej pravidelnej autobusovej dopravy – od 10.05.2020

Na základe rozhodnutia župana Trnavského Samosprávneho Kraja bude verejná pravidelná autobusová doprava s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) prevádzkovaná v prázdninovom režime. Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania […]