Farské oznamy od 18. do 24. apríla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. apríla 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.04.
Pondelok vo Veľkonočnej oktáve Bojničky
08:00
Poďakovanie za zdravie Božiu pomoc pri životnom jubileu 80 rokov.
Šalgočka
08:00
† neter Janka
Dvorníky
09:00
za farníkov
Zemianske
Sady
09:00
Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre pani Ľudmilu Vaškovú a jej neterí s rodinami
Ut
19.04.
Utorok vo Veľkonočnej oktáve Dvorníky
18:00
† Ján Hanzel
St
20.04.
Streda vo Veľkonočnej oktáve Zemianske
Sady
18:00
† rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef
Št
21.04.
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve Bojničky
18:00
† Jozef a Magdaléna Nikodémoví a s.r.
Pi
22.04.
Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Dvorníky
18:00
† manžel a syn
So
23.04.
Sobota vo Veľkonočnej oktáve Dvorníky
18:00
† rodičia Ortoví a s.r.z.o.s.
Ne
24.04.
2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dvorníky
07:30
† Július
Bojničky
09:00
† matka Rozália Mečochová
Šalgočka
09:00
† syn Igor a rodičia
Dvorníky
10:30
† rodičia Kadlecoví a s.r.z.o.s.
Zemianske
Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
  • VEĽKONOČNÁ OFERA: dnes pri sv. omšiach, úprimná vďaka za každý váš milodar.
  • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: pobožnosť vo farskom chráme o 15:00.
  • DETSKÁ SV. OMŠA: na budúcu nedeľu o 10:30 Dvorníky.

POĎAKOVANIE VŠETKÝM VÁM DRAHÍ BRATIA A SESTRY, KTORÍ STE SVOJOU OBETAVOU SLUŽBOU A PRÍPRAVNÝMI PRÁCAMI PRISPELI K DOSTOJNÉMU SLÁVENIU VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV. NECH JE VZKRIESENÝ PÁN PRE VÁS VEČNOU ODMENOU.

POŽEHNÁNÉ A MILOSTIPLNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY VÁM VYPROSUJÚ VAŠI KŇAZI.